Gezinti Bağlantılarını Atla
::Haftanın Gündemi
Sayın kimokur.com okurları; mevcut yazarlarımız bir süredir yazı gönderemiyorlar. Alıntı yazı/makale bulmakta/seçmekte zorlandığımız için önemli gördüğünüz, "okunmalı" dediğiniz yazı ve makaleleri bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Vereceğiniz destekten ötürü şimdiden teşekkür ederiz. EDİTÖR

::Ziyaretci Defteri
İnaadına Kur’anda birlik
25.12.2016 18:03:05

Bir portreye rahmetli Mutahhari’yi koymanız ümmetin mezhep taassubu üzerine bir birini kırdığı bir zamanda ne de güzel olmuş.Allah razı olsun.

Tüm ziyaretci notları için tıklayınız >
::Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre::Arama
Aramak istediğiniz ifadeyi metin kutusuna giriniz ve bir kategori seçtikten sonra ARA butonuna tıklayınız.
İSLAMİ MÜCADELEDE HATIRLAMAMIZ GEREKEN BİR KAÇ ŞEY
Küresel bir ideoloji tüm dünyayı kendi isteği üzerine çekip çevirme telaşıyla insanlığın üzerine ölüm kusmaktadır. Halkları kendi uşaklarıyla hizaya çekmektedir. Bu uşaklar sayesinde insanların ekonomilerini efendilere muhtaç, dinlerini yalnızca onların izin verdiği kadar yaşamasına müsaade etmektedirler. Özgürlük naralarının belki de en fazla atıldığı şu zamanlarda insanlığın sesi hiç bu kadar kısılmamıştır. Devletin gerek baskı aygıtları gerekse ideolojik aygıtları olanca ağırlığıyla Demokles’in kılıcı gibi halkların tepesine inmektedir. İnsan aklının en fazla aşağılandığı zamanlardayız. Acaba bu kadar hukuksuzluğa rağmen, ekonomik sıkıntılara rağmen yaşanan onca acılara rağmen nasıl oluyor da insanlar kendilerini kandıranlara karşı bu kadar övgü dolu sözlerle tecavüzcülerini alkışlayabiliyorlar. Toplum genel olarak Stokholm sendromu yaşamaktadır.
Yazar : Bünyamin ZERAN   Eklenme Zamanı : 14.3.2018 09:48:28 devamı >
DOKTOR VE HASTA (ÖYKÜ)
-Derdin ne senin be adam? Üç yıl oldu, gelip gidersin de bir kelime bile konuşmazsın. Deli misin, dilsiz misin, inat mısın anlamadım gitti. Lanet olsun sana, lanet olsun, lanet… Doktor, elindeki suyu yere fırlattı. Koltuğundan öfkeyle kalktı. Parmağını tehditkâr biçimde sallayarak; -Çıldıracağım senin yüzünden. Yapmadığım bir şey kalmadı. Bela mısın sen, bela mısın sen, bela mısın ha? Cevap versene oğlum, bir şey söyle hadiii. Kapı açıldı. Sekreter kafasını içeriye uzattı. İlk kez doktor beyin bağırmaları dışarılara kadar taşmış, sırasını bekleyen hastalar korkuyla birbirine bakınmıştı. Sekreter çekinerek sordu; -Hocam bir isteğiniz var mı? -Var, var. Bekleyen hastalara özrümü ilet, bugünkü tüm randevuları iptal et. Yeni tarih belirle hepsine, bugünün telafisi olarak bir aylık tüm seanslarının ücretsiz olacağını da söyle. Bugün artık hasta kabul etmeyeceğim. -Peki hocam, son olarak…
Yazar : Dilek BUZ   Eklenme Zamanı : 11.3.2018 18:50:46 devamı >
EĞRETİ İNANÇ
“Gerçek mü’minler ancak Allah’a ve Resûlüne îman eden, ondan sonra aslâ şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla canlarıyla savaşanlardır. İşte îman sözlerinde doğru olanlar onlardır” (Hucurât 15). Başlıkta da söylendiği gibi; bir îmandan bahsetmiyoruz. Îmânın eğretisi olmaz çünkü. Biz bir “inanç”tan bahsediyoruz ki bu inanç da çok güçlü olan bir inanç değildir. Bu nedenle de eğretidir. Eğreti inançların ise îmâna dönüşmesi çok zordur ve zamanla daha zor hattâ imkânsız hâle gelebilir. Çünkü zâten eğreti inançlar zamanla-târihle birlikte hareket ettikleri için eğretileşmiştir ve ciddiyetini kaybetmiştir. Eğreti inançlar “sözde inançlar”dır. Üst-kimlik değildir, kültürel kimliktirler. İnandığı gibi yaşamanın değil, yaşadığı gibi inanmanın bir sonucudurlar ve bu yüzden bu inançların bir sınırı vardır. Öyle bir yere gelinir ki oradan ileriye bir daha atılmaz. Zîrâ orası bir adım daha atılınca “yanılacak” yerdir. Eğreti inanç-sâhipleri bu noktayı ne kadar da iyi bilirler. Öyle ki bu noktadan bir adım daha ilerisine gitmemek için eğreti inançlarına paralel yeni inançlar eklerler. Yâni tek-başına iknâ etmez inançları onları.
Yazar : Harun Görmüş   Eklenme Zamanı : 8.3.2018 19:26:31 devamı >
SEN AYDINLATIRSIN GECEYİ
"Yarayla alay eder yaralanmamış olan Bak nasıl da sararıp soluvermiş tanrıça kederlerden Sen çok daha parlaksın çünkü Sen tüm göklerdeki yıldızların ilki Sen aydınlatırsın geceyi" Böyle bitiyor Shakespeare şiiri. Sen aydınlatırsın geceyi... Yazımıza konu ettiğimiz filmin ismi de bu. Gelin görün ki sinema, bu satırların yazarının ihtisası olan bir alan değil. Yine de sadece sinemasever olmam özrüme bahane kabul edilir diye umarak deneme kabilinden, bir heyecanla yazıyorum Onur Ünlü filmini. Onur Ünlü "Güneşin Oğlu", "Polis" filmleriyle kendine has -absürt- çizgide çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Kendisi meşhur Leyla ile Mecnun dizisinin de yönetmeni, ekleyelim ki okuyucuyla tanışlık olsun.
Yazar : Aydın TÜRK   Eklenme Zamanı : 3.3.2018 14:07:49 devamı >
MEAL/YORUM DENEMELERİ-15 (100/ADİYAT SURESİ)
MEAL/YORUM DENEMELERİ-15 (100/ADİYAT SURESİ) 100/ADİYAT SURESİ Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile; 1- (Hırs ile) nefes nefese (azgın atlar gibi) koşanlar! (1) 2- Ateş çıkarmak için kıvılcım saçanlar! (2) 3- Sabah vakti baskın yapanlara! (3) 4- Tozu dumana katanlar! (4) 5- Ve toplumu ortadan vuranlar! (a andolsun ki) (5) 6- Doğrusu insan rabbine karşı çok nankördür. 7- Ve insan da bu durum(un)a şahittir. 8- (Çünkü) o, hayır işlere sevgi beslemez. (6) 9- (O halde)Bilmez mi ki herkes mezarlarından çıktığında, 10- Kalplerinde olan her şey ortaya döküldüğünde, 11- O gün rableri onların her hallerinden haberlidir.
Yazar : BARIŞCAN   Eklenme Zamanı : 27.2.2018 19:23:07 devamı >
BİR DÜŞ GÖRDÜM DÜŞÜMDE
Düşünürlerin kafalarında kurgulayıp insanlığın önüne bir ideal olarak koydukları modellere ütopya deniyor. İnternet ansiklopedisi vikipedianın tanımı şöyle: "Ütopya, aslında olmayan, tasarlanmış ideal toplum. Ütopyalar, bugün gerçekleşmesi imkânsız toplum tasarımlarıdır." İdeolojilerin devri geçti denilse de etkilerinin devam ettiğini söylemek her halde abartı olmaz. Belki içerikleri zaman aşımına uğramışsa da ideolojilerden tevarüs ettiğimiz ütopya kurgulama alışkanlığı düşünce alışkanlıklarımızdan bir tanesi. İdeolojilerin ütopyaları ölmüşse de ütopya kurma ideolojisi yaşıyor. Bugünlerde yukarıda anlattığım veçheyle sürekli itiraz ederek okuduğum bir kitaba daha güzel itirazları bir köşe yazısında buldum. Okuduğum kitap "Mekke Dönemi Siyasi Metodolojisi"; yazarı T. Abdülkadir Hamid. Ekin yayınlarından çıkan kitapta yazarın "Tanrısal Devlet" diyeceğimiz bir kurgusu var. Okuduğum köşe yazısı ise Süleyman Seyfi Öğün’e ait "Kahinler ve Hikaye Anlatıcılar"dan bahsediyor. Elbette kitap yazarı "Tanrısal devlet" olarak tanımladığımız, dinlerin devlet tasavvurunu ortaya koyma iddiasının ne ilk iddiacısı, ne de son. Malumdur, Tanrı’nın iradesini siyasal alanda tezahür ettirmeye matuf çabalar tarihle yaşıt. Ne var ki, kadim zamanlarda pratiğini görsek de, artık Tanrısal devlet anlayışları daha çok teorik olarak varlığını devam ettirmektedir. Bugün Batı Aydınlanmasıyla, tarihte esaslı bir kırılmayla, insanın ve insan aklının merkezde olduğu siyasal meşruiyet anlayışı neredeyse tartışılmaz olarak kabul görmüştür.
Yazar : Aydın TÜRK   Eklenme Zamanı : 25.2.2018 12:02:05 devamı >
ANARŞİZM
Anarşizm konusunu belli bir sistematik dahilinde ele almaya gayret edeceğiz. Öncelikle anarşizm deyince ne anlıyoruz ve anarşizm gerçekte nedir’i konuşacağız sonrasında kısaca tarihsel sürecini ele alacağız ve kavram üzerinde genel bir değerlendirme sunacağız. Sonrasında ise bizzat anarşist düşünürlerce anarşizmin ne olduğunu ortaya koyacağız. Devamında anarşizm türlerini kısaca tanıyacağız. Ardından anarşizmin, eğitime, sanata, kadın ve evliliğe nasıl baktığı üzerinde duracağız. Son olarak da değerlendirme yaparak konuyu sonlandıracağız. Anarşizm, tam olarak ne bir din, ne bir ideoloji, ne de bir siyaset teorisidir. O herşeyden önce insan özgürlüğünü tartışılmaz bir esas olarak gören siyasal ve ahlaki tavırdır. Maliyeti, insanın özgürlüğünü yitirmesi olan bir uygarlaşmaya ve despotizme, toplumsal hayata egemen olmak isteyen her tür otoriteye karşı duyulan bir tepkinin ifadesidir. Anarşizm bugün toplumda makes bulmuş bir inanışla terörizmle aynı kefede değerlendirilmektedir. Oysa Anarşist demek terör olaylarını destekleyen kimse anlamına gelmemektedir. Anarşizm siyaset felsefesi içinde değerlendirilecek bir konudur. “Devletsiz toplum”u savunan politik felsefedir. Genellikle “devlet ve benzeri güçler” yerine özerk ve gönüllülük esasına dayalı kurumlar tasarlar. Toplum “hiyerarşik olmayan kurumlar” ile yaşamalıdır. Anarşizm devleti gereksiz, sevimsiz ve zararlı bulur. Devlete, ve benzer tüm “otoriter” ve “hiyerarşik yapılanmaya” karşıdır. Şüphecilik ve değişim en büyük özellikleridir. Dogmatik düşüncelerin tümüne karşı çıkar. Tarihsel süreç içerisinde de anarşizm kendi içinde bir çok parçaya ayrılmıştır: Yeşil Anarşizm, Anarko Pasifizm, Anarko Sendikalizm vs.
Yazar : Bünyamin ZERAN   Eklenme Zamanı : 20.2.2018 16:22:22 devamı >
SEZAİ KARAKOÇ’TA DEVLET FİKRİ
İslamcı Dergiler, Türkiye kültür ve yayıncılık tarihinde zengin bir birikimi temsil ediyor. İslamcı Dergiler Projesi kapsamında çok sayıda dergi taranıp araştırmacıların hizmetine sunuldu. Biz de bu yazımızda Sezai Karakoç’un Diriliş dergisinde Devlet hakkındaki görüşlerini el aldığı yazı dizisini değerlendireceğiz. İnsanlar, kimi zaman kurtarıcı kimi zaman cellat olarak düşündüğü devlete tarih boyunca çeşitli anlamlar yüklemişlerdir. Çağlara anlam veren inançlar ve düşünce sistemleri, ister istemez devletle ilişkiye geçmiş ve onunla ilgi olarak kendi değer dünyası zaviyesinden değerlendirmelerde bulunmuş, onun mahiyeti hakkında sorgulamalar yapmıştır. Devlete tarihi düşünce sistemleri açısından bakıldığında atfedilen anlamın çoğunlukla ifrat ve tefrit arasındaki dengeyi tutturamamaktan kaynaklandığı görülmektedir. Tarih boyunca devlet, ya sonuna kadar kutsallaştırıp ona tanrısal bir değer atfedilmiş ya da topyekün reddedilip şeytanlaştırılmıştır. Karakoç’a göre insanların ve toplumların huzuru bu ikisi arasındadır.
Yazar : Değerlendiren: M. Ziya Sarı, İDP Araştırma Stajyeri   Eklenme Zamanı : 13.2.2018 13:11:06 devamı >
ZAMAN (ŞİİR)
Aslında tutamadığım tek şeydi zaman. Acıyışlarım, Haykırışlarım boşuna! Yakıp geçmişti Timur misali, En derinden en incesine… Uzatırdım ellerimi çarpıklaşmış düzenin pençesinden kaçarken uzaklara, Bir damla sevgi, Ve ana kucağı gibi şefkatti özlediklerim. Yaktı zaman küllerini, Bir daha, Bir daha verdi saman alevlerini, İnceden inceye eskitti sevdiklerimi.
Yazar : NECATİ ÜN   Eklenme Zamanı : 6.2.2018 10:57:45 devamı >
KUR’AN VE BİLİM AKLEDEN KALP (ZİHİN/GÖNÜL)
Görünmeyen hakikatin, gaybın gerçekliği, pozitif bilimlerle uğraşanların son yıllarda önemli ilgi alanlarından birisi haline gelmiştir. Önceden sadece, sınanabilen ve test edilebilen bilgiler gerçek kabul edilirken, günümüzde görünmeyen bir düzenin var olduğuna inanan bilim adamları artık görünmeyeni de gerçek olarak tanımlamaya/anlamaya başladılar. Günümüzde mevcut kâinatın henüz sadece %4’ünün tesbit edilebildiğini, geri kalan %96’sının ise ne olduğu bilinmediğine göre, bu görünmeyen/gaybın aslında belki de hakikate işaret ettiğine inanan bilim adamları şu anda hala mevcut bilinen %4’ün sınırlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Evrenin sırlarını beş duyu ile açıklamak zordur. Bu yüzden insanlar farklı kanallardan gerçeklere ulaşmaya çalışırlar. Kişiyi gerçeklere götüren birinci yol, deney-gözlem, ampirik yaklaşımdır. Nöropsikiyatrinin ve pozitif bilimin ilgi alanıdır. İkinci yol, akıl yürütmedir. Teorik pozitif bilim ve din biliminin, sosyal bilimler ve psikiyatrinin ilgi alanıdır. Gerçeğe götüren üçüncü yol önsezi ve sezgi’lerdir ki bunlar din bilimlerinin dışında bugün nöropsikiyatri’nin de ilgi alanı olmuştur. Dördüncü yol, inançtır. Diğer üç yolla açıklanamayan durumların açıklanmasına yardımcı olur, örneğin nöro-psikoloji de artık bu alanla ilgilenmektedir. İnsanın beş duyusu dışındaki ikinci algılama mekanizması, zihinsel beyindir (akleden kalp/gönül). Sinirbilimin önde gelen dünyaca ünlü otörlerinden kognitif (yüksek bilişsel/zihinsel fonksiyonlar) sinirbilimci Prof.Dr. Marsel Mesulam insan beyninin %90’ının duygu, düşünce ve davranış işlemlediğini, beş duyu ile ilgili işlemlerin ise beynin sadece %10’unu meşgul ettiğini söylüyor.
Yazar : Nörolog Dr. Ömer Hakan YAVAŞOĞLU   Eklenme Zamanı : 4.2.2018 20:57:48 devamı >

 
::Bir Portre
[HyperLink1]
ANNEMARİE SCHİMMEL 1922-2003
devamı >
::Bir Ayet
Ey imanda sebat edenler! Siz Allah’ın (davasına) yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. Muhammed Suresi / 7

::Hikmetli Bir Söz
Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim)

::Ne Okuyalım
Dan Diner - Mühürlenmiş ZamanZiyaret Edilme Sayısı : 002584649

iletişim : editor@kimokur.com