Gezinti Bağlantılarını Atla
::Haftanın Gündemi
Allah islam ümmetine iman, akıl, ahlak, imkan ve sonunda da nice gerçek bayramlar nasip eder inşallah. İyi bayramlar.

::Ziyaretci Defteri
Tebrik ederiz
10.11.2020 17:19:55

Tebrik ederiz

İmtek Mühendislik

Merhaba Web Siteniz hem içerik yönünden hemde tasarım yönünden çok güzel olmuş. Başarılar dileriz.


Tüm ziyaretci notları için tıklayınız >
::Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre::Arama
Aramak istediğiniz ifadeyi metin kutusuna giriniz ve bir kategori seçtikten sonra ARA butonuna tıklayınız.
ALEVİLİK DOSYASI
ALEVİ İNANÇ GERÇEKLİĞİ VE NAMAZ
Aleviler ve namaz konusunu bir kaç boyutuyla ele almak gerekiyor. Çünkü Alevilerin sürekli olarak maruz kaldığı soruların başında “neden namaz kılınmıyor” sorusu geliyor. Hem neden namaz kılınmadığını –basta inançsal boyut olmak üzere- açıklamak gerekiyor hem de böylesi bir soru sorma hakkının nerden doğduğunu irdeleyip netleştirmek durumundayız.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVÎ-ALEVÎLIK
Dördüncü halife Hz. Ali'nin soyundan gelen, onu diğer sahâbeden ve diğer üç halîfeden üstün tutan mezhebe mensup kimse. Alevîlik düşüncesi, ister açıkça, ister gizlice, Ali'ye uyup onun Kur'an'daki nâs ve Resulullah (s.a.s.)'in vasiyetiyle imamlığa tayin edildiğini ileri süren; imametin* onun soyundan disari çıkmayacağına inanan ve onu diger sahâbeden üstün gören zümrelerin baslattigi fikir ve siyasî kavgalarla ortaya çıkan" hareketin genel adidir.
Yazar : Hamdi DÖNDÜREN   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLERE YENİ BİR YİRMİ SEKİZ ŞUBAT TUZAĞI
Aleviler ve bazı irticaya karşı hassas kesimler kullanılıp, kâğıt mendil gibi bir kenara atıldı ve yüzüstü bırakıl-dıysa, fitili ateşlenen bu yeni dönemde de farklı bir şey beklenmesin. Çünkü temel sorun irtica ve şeriat tehlikesi vesaire değil.
Yazar : Hüseyin DEMIRTAŞ   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİK-BEKTAŞİLİĞE BİR KISA BAKIŞ
Aleviliğin doğusu, İslamiyet’in ilk dönemlerinde dek uzanır. İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'in hayatta iken en yakini Hz. Ali idi. Ali, Hz. Muhammed'in amcasının oğlu ve ilk Müslümanlardandı. İslamiyet’in yayılması uğruna sinirsiz yararlılıkları olmuş, ayrıca Hz. Muhammed, biricik kızı Fatma’yı da Ali ile evlendirmişti.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVILIK ISLAMIN DISINDADIR
M.Ö. ISLAM YOKKEN KIRKLAR MEYDANIMI VARDI. TARIHI EYI OKUMAMISSINIZ. ISLAM EMEVILERIN VURMA KIRMASIYLA BASLAMISDIR.
Yazar : Hasan TÜZÜN   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİK
Aleviler tarih boyunca katliamlara uğramış, baskılara maruz kalmışlardır. Bu katliamlar günümüzde tarihte olduğu kadar olmasa da devam etmektedirler. Baskılar ve kendini inkâra zorlama ise devam etmektedir.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
CAMİ VE NAMAZ (ALEVİLİKTE)
ALEVİLERİN bugün camiye gitmedikleri bir gerçektir. Bunun hem sosyal, hem tarihi, hem de felsefi nedenleri vardır.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİKTE CİNSELLİK VEYA ALEVİLERİN CİNSEL YAŞAMI
… şimdiye değin bu konu üzerine eğilip ele alınmamasının gerekçelerini ve egemenlik kültürünün karalamalarını def etmek için el atılmamış bir konuya cüret etmek, bilimsel onurla bir başlangıç yapmak gerekliydi. …
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
İÇKİ MESELESİ (ALEVİLİKTE)
Alevilerin içki içtikleri, bu nedenle İslam'ın kurallarını çiğnedikleri, en eski dönemlerden beri Sünni din adamları ve cahil halk tarafından söylenegelmiştir. …
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİKTE NAMAZ
Alevilikte dinin direğidir; kulla rabbin buluşmasıdır; O’na ulaşılan merdivendir; yani kulun, mü’minin mi’racıdır. Bu yüzdendir ki Müslümanla, ulular ulusu Allah tebareke ve taala’ya kafir olanın arasında, bir, yahut iki farz namazı terketmekten daha büyük bir fark yoktur sözü, Ehl-i Beyt’ten gelen haberlerdendir. …
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİKTE ORUÇ
Alevilikte oruç İslam şeriatının rükünlerinden bir rükündür ve hüküm bakımından üç kısma ayrılır; Farz olan oruçlar, müstehab oruç ve haram oruç…
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ATATÜRK'LE İLİŞKİ (ALEVİLİK)
Alevilerin, Cumhuriyetle ve Atatürk'le ilişkileri, onların bugünkü tavırlarının belirginleştirilmesi açısından önemlidir….
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
”BİZİM YEZİTLER”... SABIR YA AH-ALİ …
Son günlerde, kendilerini bir türlü bencillikten ve İslam şeriatından koparamayan, üzülerek söylüyorum, olmayan alınmasın “bizim yezitler’’, dana altında buzağı arıyor…
Yazar : Feramuz ACAR   Eklenme Zamanı : devamı >
DEDELİK KURUMU VE İŞLEVİ
Dede Alevilerin inançsal önderidir. Dede kavram olarak büyük, ata demektir. Dede’nin başka bir ismi ise Seyyid’dir. Bunun anlamı dedenin soy olarak On İki İmamlar dolayısıyla Hz. Ali, Hz. Muhammed soyundan gelmeleridir.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLERE İSLAM SENTEZLİ ASİMİLASYON
90’lı yıllardan bu yana sonuca bağlanamamış konular arasında olan Alevi çocuklarının din derslerine girip-girmeme konusu şu günlerde yeniden gündeme geldi. Sultanbeyli’de yapılmasına izin verilmeyen cemevi, zorunlu din dersleri nedeniyle kafaları karışan çocuklar....
Yazar : JİYAN KUREYŞAN   Eklenme Zamanı : devamı >
‘’ALEVİLİK İSLAM İÇİDİR’’ SÖYLEMİ ASİMİLASYONA HİZMET EDİYOR
Her iki kalıp yargı da Alevilerin üzerinde benzer etkiyi yaratıyor. Diğer yandan her iki önerme zaten baştan sona sakatlıkla maluldür. Çünkü Aleviler tarihlerinde bu türden saçma sorulara hiç muhatap olmadılar.
Yazar : HÜSEYIN DEMIRTAŞ   Eklenme Zamanı : devamı >
HACI BEKTAŞ-I VELİ
Cemiyetimizin içinde yetişip tarihe mal olmuş kişilerin sağlıklı bir değerlendirmeye tabi tutulmaları gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli, toplum tarafından fazla tanınmayan bir şahsiyettir.
Yazar : Abdünnasır Yiner   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLER NEDEN CAMİYE GİTMEZLER?
Anadolu Alevileri Allah’a inanırlar. Allah’ın birliğine, Hz. Muhammet’in peygamberliğine ve Hz. Ali’nin veliliğine inançları tamdır. Hatta bunu: "Allah-Muahammet-Ali" üçlemesi ile ifade ederler.
Yazar : Alıntı   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİĞİN İNANÇ KAYNAKLARI
Aleviliğin inanç ve ibadet esaslarını görmeden önce, bu esasların günümüze hangi şekillerde ulaştığına değinmek gerekir. Alevilik günümüze sözlü ve yazılı olmak üzere iki kaynaktan ulaşmıştır.
Yazar : Alıntı   Eklenme Zamanı : devamı >
"TÜRK MÜSLÜMANLIĞI" TARTIŞMALARI ÜZERİNE
Alevilik, Bektaşilik, Kızılbaşlık kimliği son on yılda bilim adamları, araştırmacılar, siyasiler ve devlet yetkililerince farklı açılardan kendi duruşlarına göre değerlendirmektedirler.
Yazar : İsmail Onarlı   Eklenme Zamanı : devamı >
HALİFELERE KIRGINLIĞIN SEBEPLERİ
Alevilerin, Ebubekir, Ömer, Osman hatta Ayşe’ye karşı olmalarının, bu isimleri taşıyanlardan herhangi bir şahsın, tarikata alınmamasının başlıca sebepleri şunlardır:
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
KIZILBAŞLIK NE DEMEKTİR?
Kızılbaşlık, Anadolu Aleviliği için en çok kullanılan ve Alevilerce genel anlamıyla benimsenen isimlerden biridir. Bu kelimenin kullanımı on beşinci ve on altıncı asırlara kadar uzanır. Aleviliğe bu adın verilmesi ile ilgili değişik görüşler ileri sürülmektedir
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
KIRKLAR MECLİSİ
Kırklarla ilgili farklı anlatımlar var. Ama bu zamanı, mekânı farklı anlatımların hemen hemen hepsinin özü aynıdır. Bu ortak öze göre Kırklar; bir gün Hz. Muhammed, Medine’de yaptırdığı ibadethanenin bitişiğindeki toplantı yerine gelir ve kapıya vurur, içeride Kırklar toplantı halindedirler.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİĞİN DİNSEL İNANÇ KÜLTÜRÜNDE YAZILI TEMEL KAYNAKLAR VE İKİ ÖRNE
Din ve dinsel inançlar ilk ortaya çıktıklarında, içinden çıktığı toplumun dinine, inançlarına ve sosyo/politik düzenine karşı tümüyle aykırı ve devrimci niteliktedir. Öznel ve nesnel koşulların oluşturulup tam olgunlaştığında, yıktığı inanç ve düzenin yerine kendininkini koyar.
Yazar : İsmail Kaygusuz   Eklenme Zamanı : devamı >
ESKİ CAHİLİYE DÖNEMİ
Kur’an, Arapların, İslâm’ın ortaya çıkışına bitişik dönemini cahili-ye dönemi diye adlandırır. Bunun tek anlamı, o günün Arapları arasında bilginin değil de bilgisizliğin, bütün işlerinde hakkın değil de batılın ve sakat görüşün egemen olduğunu vurgulamaktır.
Yazar : Gön:"deniz"   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİ KİMLİĞİNİN TANIMINDA KAFALAR KARIŞIK
Evet, Aleviler Müslümandırlar. Ancak bunun bir “ama”sı vardır. Aleviler okulda, camide, radyoda, televizyonda öğretildiği biçimde ve Sünni-Hanefi bir devlet kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) anladığı, anlattığı Müslüman değildirler. Herkesin bildiği gibi İslam’ın şartı beştir.
Yazar : HÜSEYIN DEMIRTAŞ   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLERİN İNANÇ VE İBADETİ ÇAĞDAŞ, DEDELERİ YOL GÖSTERİCİDİR.
Biz Anadolu Alevilerinin inancı binlerce düşünce ırmağının oluşturduğu bir ummandır. Bu inanç Asya bozkırlarından gelip Mezapotamya ve Anadolu’ya yerleşen Türkmenler’in, yerleşik Kürtler’in, Balkanlar’daki yerleşik halkın ve oraya göçenlerin inancıdır.
Yazar : HASAN KILAVUZ   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVÎLİK NEDİR? ALEVÎ KİMDİR?
Alevîlik; Hz. Ali’nin velâyetiyle başlayarak, günümüze kadar gelmiş olan bir inanç sistemidir. Bu sistem çeşitli zamanlarda ve yerlerde mitolojik anlamlar yüklenerek îzâh edilmeye çalışılmıştır. Kimileri bu inancı mistik bir geleneğe, kimileri mitolojik bir inanca, kimileri İslâm öncesi Şamanizm ve eski Türk yaşantılarına, kimileri de günün siyâsî anlayışına uygun gelecek tarzda sosyalizme, ateizme, hümanizme, demokrasiye, laisizme... vs. dayandırdılar.
Yazar : İsmail Kaplan   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİK VE GÜNCEL SORUNLARI-CEMEVLERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER-
Alevi topluluklar, yüzyıllardır siyasal ve sosyo-ekonomik nedenlerle kapalı bir cemaat yaşamı sürdüler, inançları nedeniyle çeşitli iftiralara maruz bırakıldılar, merkezi iktidar ile ilişkileri sınırlı düzeyde kaldı.
Yazar : Dr. Ali Yaman   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİK VE KADIN
Bütün ortaçağ boyunca, dinsel anlatımda insan kavramı genelde erkeği anlatmak için kullanılmıştır. Alevi düşüncesinde, insan için söylenen özellikler, kadın için de geçerlidir. Alevi kadını, savaşta bile erkeğin yanındadır.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ANADOLU ALEVİLİĞİ’NDE OCAK SİSTEMİ VE DEDELİK KURUMU
Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve cumhuriyeti kuran kadronun sosyo-ekonomik yapıyı dönüştürmek için yaptıkları yapısal müdahaleler sonucunda Ocak Sistemi ve Dedelik Kurumu giderek zayıflamaya başlamış, bugün artık işlevsiz ancak temsilcilerinin yani Dedelerin ve Taliplerin ismen Varolluğu bir durum ortaya çıkmıştır.
Yazar : Ali Yaman   Eklenme Zamanı : devamı >
KURAN’I YORUMLAMAK
Bütün Müslümanlar, son peygamber Muhammet Mustafa’nın, geçmiş peygamberlerin tümünün bilgisini taşıdığına inanırlar. Bu inanışa göre İslam Peygamberi, peygamberliğin mührü (sonu) olarak bütün Tanrısal bilgilere sahiptir.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİK İSLAMIN NERESİNDE?
Rahmetli Nejat Birdoğan Alevilik İslam dışıdır deyince Aleviler arasında kızılca kıyamet koptu, silahlar çekildi, yargısız infazlar başladı. Kendilerini daha çok Alevi-İslam sayanlar, Alevilik İslamın özüdür diyerek İslama sarılıp Arap dil ve kültürünün etkisine girdiler.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
MUHARREM ORUCUNUN ANLAMI NEDİR?
Kerbela olayı ( 10 Ekim 680) meydana geleli beri, 1327 yıldır Kurban Bayramı Hicri Takvim’e göre Zilhicce ayının 10. günü başlar. Kurban Bayramının 1’nci gününden başlayarak 20 gün sayılır. 20’nci günün akşamı Muharrem Orucu için niyet edilir ve oruç başlar.
Yazar : Bülent Duran   Eklenme Zamanı : devamı >
HEM KIZILBAŞ, HEM ALEVİYİM!..
Alevi ibadethanesine ad olan Cem sözcüğünün Türk anadilinin demirbaşlarından olduğunu sanmıyorum.
Yazar : Aşık Mahsuni Şerif   Eklenme Zamanı : devamı >
KERBELA KIRIMI VE İMAM HÜSEYİN ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER
Sünni İslam dışında ve kendilerini Caferi diye adlandıran Şiiler ile Alevi-Bektaşiler İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri için yas ayı kabul ettikleri Muharrem ayında oniki gün oruç tutarlar. Her yıl Kurban bayramının ilk gününden itibarın, üçüncü haftanın son günü başlatılan İslamın bu kesimi için bu oruç, aynı zamanda bir ibadet olarak algılanmaktadır.
Yazar : Dr.İsmail Kaygusuz   Eklenme Zamanı : devamı >
MUHARREM AYI VE İFTAR YEMEĞİ
Mevcut iktidarın Alevi kuruluşlarını davet ettiği iftar yemeğine Alevilerden büyük tepkiler gelmiş. Mantıklı tepki: Hz, Hüseyin efendimizin şehit edildiği 10 Muharrem günü yaklaşırken bu içinde bulunduğumuz günler yas günleri olmalıdır.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİĞİN İSLAMLA HİÇBİR İLİŞKİSİ YOKTUR
Aleviliğin, İslamla, İslamiyetle hiçbir ilişkisi yoktur. İslamiyetten çok önceleri oluşmuş, Mezopotamya kökenli, Zerdüşt kökenli bir inançtır. İslamiyetle, Müslümanlıkla, Dördüncü Halife Ali’yle, 12 İmamlarla hiçbir ilişkisi, hiçbir bağı yoktur.
Yazar : İsmail Beşikçi   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLER DEDE KILIKLI İMAMLARDA MI GÖRECEKTİ?
Dedelerin imam gibi davrandığı bugünleri de mi görecekti Aleviler? Veya böyle bir şey olabilir mi, olması mümkün mü? Evet, maalesef Aleviler için bugün her şey mümkün. Türkiye’nin doğusunda ve batısında imam gibi hareket edip, taliplerine beş vakit namaz kılmayı tavsiye eden, Kuran kursuna gitmeyi öğütleyen, cemevinde ilahi söyleten dedeler mi ararsınız; yoksa bayram namazlarında camiye dönüştürülen cemevleri mi? Hepsini bulmak çoktandır mümkün.
Yazar : Hüseyin Demirtaş   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİK, ALEVİLER VE KADIN
Bu makale bir inanç sistemi ve öğretiler bütünü olarak Alevilik ile bu inanç ve öğretilerin sosyal düzlemdeki karşılığı olan Aleviler arasında ayrım yaparak, bu iki ayrı kategorideki kadının sosyal pozisyonunu tartışmaktadır.
Yazar : Zeki UYANIK   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİKTE KADININ YERİ
Dünyanın hiç bir toplumunda, hiç bir inancında, hiç bir dininde, hiç bir hukuk sisteminde ZAMANDA ÖNCELİK bakımından, Alevilikten önce kadına tam ve kamil anlamda ÖZGÜRLÜK verilmemiştir.
Yazar : AV. DEDE MUHARREM NACİ ORHAN   Eklenme Zamanı : devamı >
SÜNNİLERE SORULAR
Muaviye’nin Ali’yi ekarte etmek için yaptığı hile ve desise dolu siyasal ayak oyunlarına itiraz etmek midir? Ali’ye yapılan zulmü unutmamak mıdır?Kerbela’da Hüseyin’e yapılanların yasını tutmak mıdır? Yezit’e lanet, "Hüseyin’e bin selam" mıdır?
Yazar : DR. İSMAİL KAYGUSUZ   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİKTE KADININ YERİ VE YAŞANILAN ACI GERÇEKLER
Alevilik’te kadın, doğuran yaratıcıdır. Doğurduğunu besleyen, büyüten, esirgeyen, koruyandır. Bu nedenledir ki, Cem töreninde Pir huzuruna seccade seren hizmetli, dört köşesine dört meleğin adını anarak secde eder, ortasına da Fatimatı Zehra’nın adını anarak secde eder.
Yazar : Lütfi Kaleli   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLERE, SOLCULARA VE KÜRTLERE SORUYORUM
Bazı Aleviler, bazı solcular, bazı Kürtler ve hatta bazı ( demokrat olmayan) liberaller bu türban konusunu önemsemiyor. " Bize ne onların taleplerinden " diyorlar.
Yazar : Emre Aköz   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİK İSLAM DIŞI MI?
“Alevilik İslam dışıdır” cümlesi, Anadolu’da ve bazı diğer coğrafyalarda her büyük Alevi katliamından önce bağnaz ulema tarafından defalarca dile getirilmiş bir görüştür ve aynı ulema bu konudaki tezini kanıtlamak için sayfalar dolusu yazmıştır
Yazar : Reha Çamuroğlu   Eklenme Zamanı : devamı >
İSLAMİYET İÇİNDE ALEVİLİK
Hz. Ali’yi halifelik makamına daha layık görmenin yadırganacak bir tarafı yoktur. Ama bunu normal bir görüş farklılığı görmeyip Hz. Ali’nin de bizzat biat ettiği halifeleri zalim ve gasıp saymak bir aşırılıktır. Halbu ki, Hz. Ali’nin bu zatlarla ilgili güzel sözleri vardir.
Yazar : Abdulaziz Bayındır   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİK VE İSLAMİYET
Bilindiği gibi Alevilik kabaca, Hz. Ali ve onun soyuna yapılan eziyetlerden ortaya çıktığı söylenmektedir. Bu durumda denilebilir ki “eğer Hz. Ali’ye ve soyuna bu eziyetler yapılmasaydı o zaman Alevilik diye birşey çıkmayacaktı dolayısıyla Alevilik, İslamdan kopuştur”.
Yazar : Mirati H.Dedeoğlu   Eklenme Zamanı : devamı >
ON İKİ İMAMLAR
Aleviler, Hz. Muhammed’in hakka yürümesinden sonra Müslümanlara önderlik etmesi gereken kişilerin Ehlibeyt soyundan olmaları gerektiğine inanırlar. Buna kaynak olarak ta Kuran-ı Kerim’in Azhap Suresi 33. Ayeti gösterirler.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
KINALI KEKLİKLERLE DEDE KILIKLI İMAMLARA MEYDAN OKUYORUM!
En dikkati çeken eleştiri şu: “Senin başka işin yok mu? Taktın Aleviliğe ve durmadan kişilerle uğraşıyorsun ve onların hatalarından örnek veriyorsun. Daha genel şeyler yazsana sen!”
Yazar : Hüseyin DEMİRTAŞ   Eklenme Zamanı : devamı >
HZ. ALİ, MUAVİYE, HARİCİLER, KERBELA VE ALEVİLİK
İslam dini bir taraftan ilahi bir din olarak ortaya çıkarken diğer taraftan Arap yarım adasındaki köhneleşmiş düzene karşı yeni bir toplumsal düzen yaratılmasınıda beraberinde getirmiştir.
Yazar : Turap Tercan   Eklenme Zamanı : devamı >
HERKES ALEVÎ, BEKRÎ OLAN BİR BENİM!
Efendim, Alevîlik demek, Ali’yi sevmek demekmiş... Müslüman’lar Ali (ra)’yi sevdiğine göre her Müslüman Alevî olmak zorundaymış!.. Hatta Müslümanın iyisi Alevî olanmış!..
Yazar : Ömer Şevki Hotar   Eklenme Zamanı : devamı >
DEDELİK SÖMÜRÜ DÜZENİNİN BİR PARÇASIDIR, KİMSE KENDİNİ KULLANDIRMASIN!
Temelde İslam öncesi din yada kültürlere ait bir tanımlama olan dedelik misyonunu osmanlı güya !islamileştirerek bu insanlarıda Seyyit ! yani Peygamber soyu ilan ederek bunlara birçok muafiyet ve avantaj tanımış ve Alevi kitleleri bunların önderliğinde yönetmişti.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİK İSLAMIN NERESİNDE
-Aleviler Neden Namaz Kılmazlar? -Alevi kadınları neden türban takmazlar? -Aleviler neden ibadetlerinde kıbleye yönelmezlerde insana secde ederler? -Aleviler neden ramazan orucu tutmazlar?...
Yazar : HASAN POLAT   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİ-BEKTAŞİ GELENEKTE ALLAH, PEYGAMBER VE EHL-İ BEYT SEVGİSİ
Cem erkânını başlatma gülbânki şöyledir: “Bismillâh lâ ilâhe illallâh bism-i Şâh Allah Allah. Akşamlar hayrola, hayırlar fethola, meydan âbâd ola, sırlar mestûr ola, gönüller mesrûr ola, fakîr fukarâ mâmûr ola.
Yazar : DOÇ.DR. OSMAN EĞRİ   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLER OYUNA GELMEMELİ
Son yıllarda, siyasi iktidarın Alevi inanç gurubu üzerinde oynadığı oyunara dikkat etmek ve tuzaklara düşmemek gerekir.
Yazar : Prof. Dr. Ali ARAYICI   Eklenme Zamanı : devamı >
ANADOLU ALEVİLİĞİNE KISA BİR BAKIŞ
Son on yıldan beri Alevilik üzerine çok şeyler yazılıp çizildi. Bu süreç içerisinde yoğun bir tartışmanın odak noktası haline gelen Alevilik, hemen hemen hiç gündemden düşmeden bütün yoğunluğuyla sürüp bugünlere geldi.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
NE TURGUT NE AABF İNANÇLI ALEVİLERİN KIBLESİ OLAMAZ!!
Aleviliği deforme etmeye çalışan, Alevi değerlerini inkar ederek ideolojilerine uygun yeni din icad etmeye çalışanlar hiç bir zaman Alevilerin kıblesi olamaz. Onlar olsa olsa kendi gibi düşünenlerin “örgüt”ü olabilir.
Yazar : Baki PINAR   Eklenme Zamanı : devamı >
HZ. ALİ
Hz. Ali, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in amcasının oğludur. Hz. peygamberin yanında, onun eğitimi ile büyümüştür. ilk İslamiyet’i kabul eden kişidir. Ayrıca Hz. Peygamberin damadıdır da, dolaysıyla Peygamber soyunun sürdürücüsüdür.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİ DERNEKLERİNDE ATEİST BAŞKANLAR VAR !!
Alevi toplumu kimin gerçek, kimin sahte olduğunu bilmiyor. İnsanımız Alevilik konusunda bilgili olmayınca bunların söylediklerine inanıyor ve doğru kabul ediyor. Sivas Madımak olayını, Gazi olaylarını piyasaya sürüyorlar.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLER KURAN’A NASİL BAKMALİ.?
"Her ne kadar Aleviler Kuran’i kabul etseler de, Kuran emirleri kendileri için bağlayıcı değildir" Bazilari ise "Kuran bizim kitabımız, içindeki hükümler de Alevileri bağlar."
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLER NE İSTİYORLAR?
Türk Aleviliği, ya da Hacı Bektaş Veli merkezli Alevilik olarak isimlendirilebilecek olan inanç temelli kitle, 21. yüzyılda felsefi temel ve dayanakları olan yeni bir yapılanma içerisine girmiş bulunmaktadırlar.
Yazar : Dr.A.Yılmaz Soyyer   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİK’TE CENNET CEHENNEM ANLAYIŞI
Diğer inançlarda olduğu gibi Alevilik’te de Cennet-Cehennem olgusu tartışılmış ve kendi karakterine göre yorumlanmıştır.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVÎLİK BEKTAŞÎLİK
“Alevîlik”, “Ali’ye mensup” olmak anlamına gelmekte olup, Hz. Ali’yi sevmek, saymak ve her hususta ona bağlı olmak demektir. Ne bazılarının dediği gibi bir din, ne de bir mezheptir.
Yazar : Prof.Dr. Süleyman SARITAŞ   Eklenme Zamanı : devamı >
VAH ALEVİLİK VAH KİMLERİN ELİNE KALDI…
Bir ateist veya bir marksist Aleviler içersinde yer alamaz mı? Alabilir elbette. Ama Alevi gibi görünerekten değil, sadece onlarla dayanışma için yer alır, yerini bilir.
Yazar : Turap Tercan   Eklenme Zamanı : devamı >
SORMA BE BİRADER MEZHEBİMİZİ
Hakikat şehrinden geçer bize yol Başka şey bilmeyiz Ali’miz vardır Bizim söyleyecek sözümüz vardır Nesimi esrarı fas etme sakın
Yazar : Kul Nesimi   Eklenme Zamanı : devamı >
"ÖRGÜT"TE ENTEGRE OLAN DEDELER!
“Örgüt”, “siz cemlerde Hü cekmeye devam edin biz yine bilidiğimizi yapar ve söyleriz” politikasını hayata geçirdi.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALİ BENİM ASLIMDIR, DİĞERLERİ FERİMDİR.
Hz. İsa havarilerine hitaben "ancak bebek saflığına erenler Tanrı’nın Melekutuna girebilir demiştir. Burada söz konusu edilen şey zahiri ya da bedeni olarak bebek manasında değil bebeğin, sonradan, kendi yaşam serüveninde edindiği her türlü koşullanmadan arınmış zihin dünyasıdır.
Yazar : Hüseyin Albayrak   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLERDE KUR’ANA BAKIŞ
Hemen belirtelim ki, bir sözün ayet olup olmadığını saptamak için kararlaştırılan ölçüt / kriter / kıstas, o sözün iki şahit / tanık tarafından getirilmesidir. Ancak Tevbe Suresi’nin son iki ayetinin istisna edilerek tek tanıkla Kur’an’a alındığını biliyoruz.
Yazar : Ali Ekber   Eklenme Zamanı : devamı >
İSLAM BİZİM NEREMİZDE ?
Haci bilmem hoca bilmem Beş vakit namazı kılmam Ramazanda oruç tutmam İslam bizim neremizde ?
Yazar : Hüseyin Gazi Metin   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİK NEREYE GİDİYOR
İçerisinde Budhizm, Hinduzm, Şamanizm, Mazdahizm, Zerdüşt ögretisi, Yahudilik, Hristiyanlık vs. olduğu gibi, bal gibi de İslamiyet vardir. Hem de özüdür ve hamurunu İslamiyet ile yoğurmuştur!
Yazar : Ali Kaykı   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİK GERÇEĞİNİ BİLMEMEK AYIP DEĞİL ÖĞRENMEMEK AYIP
Yeni cumhuriyetin Alevilerin inanç haklarını vereceğine inanılmıştır. Bu bağlamda Atatürk bir simge halini almıştır. Adeta Hz. Ali’nin biçim değiştirmiş bir başka şekli olarak geleneksel Alevi kitlelerce değerlendirilmektedir.
Yazar : Yrd. Doç. Dr. Ali YAMAN   Eklenme Zamanı : devamı >
MUTASAVVIFLAR, ALEVİLER, BEKTAŞİLER...
İslamiyetin yayılma yıllarında Anadolu’da ve Mezopotamya’da Batıni doktrinden kaynaklanan Saabilik inancı hüküm sürmekteydi (1). Anadolu’nun Bizans yönetimindeki topraklarında Hristiyanlık ön plandaysa da, özellikle Doğu Anadolu’da, Fırat çevresinde Saabiler çoğunluktaydı.
Yazar : Cihangir Gener   Eklenme Zamanı : devamı >
HZ ALİ’Yİ DOĞRU ANLAMAK
Ali, Aleviliğin temel teolojik öğesi olup, en tipik yansımasını bizzat Ali’nin şahsında kendini gösteren hulul inancını da kesin bir dille reddeder
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
İZZETTİN DOĞAN, ILIMLI İSLAM PROJESİ VE ALEVİLER
İzzetin Doğan son dönemlerde, Alevilere ve Alevi kurumlarına yönelik saldırgan ve hakaret dolu tavrını, özellikle Fethullah Gülen’e yakınlığı bilinen yayınlar ve medya aracılığı ile yaptığını izlemekteyiz.
Yazar : Selehattin Özel   Eklenme Zamanı : devamı >
KIRKLAR MACLİSİ MASAL MI ?
Alevilik, Sünnilik ve Şiilik başta Allah, risalet / nübüvvet ve ahiret inancı gibi temel konular olmak üzere pek çok konuda derin görüş ayrılıkları içerisindedirler.
Yazar : Mustafa Cemil KILIÇ   Eklenme Zamanı : devamı >
KIRKLAR CEMİNİN TARİHSEL GERÇEKLİĞİ
Cebrail Tanrının kendisine görünmek istediği haberini getirir. Yıldırım gibi hızlı uçan kanatlı at, Burak’a binerek göğe yükselir. Muhammed kendisini Kudüs’de Süleyman Peygamberin tapınağı (Kuran’da Mescid-ül Aksa adı geçmektedir) üzerinde uçarken bulur ve nurdan bir merdiven görür.
Yazar : İsmail Kaygusuz   Eklenme Zamanı : devamı >
MÜNKİR MÜNAFIK’IN SOYU, MÜNAFIK ATEİST’İN HUYU
İlginç bir durum….hele diyeceksin ki niye?..... Geçenlerde Ateistín biri Ceme girmiş Dede’ye de çok yakın oturuyordu nerdeyse Muhammed Ali’nin postuna kendisi oturacaktı ve okadır iştahlı dizlerine vuruyordu ki “Allah Allah deyu” görünüşte sanki semaha kalkıp göğe uçacaktı.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİK BİR DİN MİDİR?
Cem törenlerinde alkol almak Alevi ve Bektaşi İnanç Yolunda temelde yoktur. Anadolu’nun her bölgesinde de uygulanmaz. Bu gelenek, tasavvufi bir deyim olan “şarap” sözünün, tasavvufun inceliklerini yeterince anlamamış bazı Alevi dedelerince yada Bektaşi babalarınca sonradan cem’ lere sokulmuştur.
Yazar : Aziz Yalçın   Eklenme Zamanı : devamı >
ZERDÜSTLÜK ALEVİ İNANCININ NERESİNDE DURUYOR?
Çok tanrılı inançların izleri cemlerde gözle görülür, kulakla duyulur bir şekilde açık ve net olarak alevi insanlarına tarihten günümüze kadar aktarılarak gelmiştir.Bunları anlayabilmek için kişinin cemlerde okunan duaları,sözlük anlamlarını ve ritüellerin manasını araştırması yeterlidir.
Yazar : Hıdır Yergezen   Eklenme Zamanı : devamı >
DÖRT KAPI KIRK MAKAM
Dört kapı kırk makam şeklinde ilkeleşen ve insanı "insanı kamil" (olgun insan) olmaya götüren ilkeleri Hünkâr Hacı Bektaşı Veli tespit etmiştir. Bu ilkeler aşama aşama olup insanı olgunluğa götürür.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
PİR SULTAN ABDAL’IN TANRI İNANCI VE ALİ TANRISALLIĞININ ANLAMI
Pir Sultan Abdal’ın Tanrı inancını, Alevi-Batıni tasavvufunun Tanrı anlayışı dışında aramak büyük ozanı yadsımak ve onu hiç yaşamamış varsaymaktır.
Yazar : İsmail Kaygusuz   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİ VE SUNNİ FARKLILIKLARI
Sünnilerin ibadet yeri camilerdir. Alevilerin ibadet yeri cemevleridir. Camilerde ibadet dili Arapçadır. Cemevlerinde ise Türk dilinde ibadet edilir.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLER
Türk hükümeti 1980’lerin sonunda, Aleviler’e yatıştırıcı jestlerde bulunmaya başlayarak, cemaatin devletten yabancılaşmasını nötralize etmeye ve radikal Kürt hareketi PKK’nin Kürt (ve Zaza) Aleviler arasında daha fazla destek kazanmasını önlemeye yönelik geçirgen bir çaba ile onlara, kesin bir biçimsel tanınma sundu.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİKTE İNANÇ VE AMEL
Türkiye’nin değişik yörelerinde alevi, Kızılbaş,tahtacı ve sıraç gibi isimlerle anılan insanları gerek tanıyabilmek gerekse inanç ve amel dünyalarını kavrayabilmek için problemin en başına Emevi-Haşimi siyasi çekişmesine, oradan da Türklerin İslam’la tanışmalarına kadar uzanmak gerekmektedir. Ancak biz konumuz gereği mevcut hali esas alacağımızı en başta belirtmek isteriz. Çünkü Alevilik hakkında birinci elden kaynaklara ulaşmak istediğimizde tam bir kaosla karşılaşırız. Göçebe Türk geleneğinin bir ürünü olduğunu düşündüğüm kızılbaşlık yazılı kaynaklara sahip değil; aksine sazlı sözlü anlatımla nesilden nesile ulaşan bir halk kültürü görünümündedir. Bu, onun medeni (şehirli) bir kültür değil bedevi (göçebe) kültürü olduğunu hissettirmektedir.
Yazar : Furkan YİĞİT   Eklenme Zamanı : devamı >
ŞEHADET ANCAK ŞAHİTLİK YAPANLARINDIR
Kalple düşünmek ve kalple şahitlik yapmak, insanın kendini yaşatan organını yaşadığı şeye ortak etmesi demek. İnsanın kalbinin katılaşması yahut kalbinin çok geniş olması da onun yaşamının güzelliği ve çirkinliği ile ilgili bir durum olmaktadır. Kalbinizi inandığınız değerler adına ortaya sürebilme cesaretiniz varsa bunun karşılığında cezalandırılmayı veya mükafatlandırılmayı da kabulleniyorsunuz demektir. şahit oluyorsanız sorumlulukta alıyorsunuz demektir. Gördüm ve geçtim deme hakkınız yok. Gördüm ve dahil oldum demek zorundasınız.
Yazar : Bünyamin ZERAN   Eklenme Zamanı : devamı >
CAMİ IMAMİNİN ITİRAF GİBİ SÖZLERİ...!!!
Ben ki... Anadolu’nun muhtelif mahallerinde bir müddet imamlık görevinde bulunmam,kendisine cemaati tarafından kutsal kişi muamelesi reva görülüp,baş köşedeki kaba minberde yer gösterilen,tabiri caizse,cemaatin kalbur üstü addedip değer verdiği,kayrılmışlar zümresinden biriyim.
Yazar : FEVZİ GÜNER   Eklenme Zamanı : devamı >
NASIL BİR ALEVİLİK?
Alevilik; ilerici, özgürlükçü, hoş görülü ve çağdaş bir yaşam veya inanç haline gelmedikçe, sadece cem evi söylemi çerçevesinde ele alınırsa, İslam’dan ya da İslam’ın herhangi bir mezhebinden farklı olmayacaktır.
Yazar : Mustafa Elveren   Eklenme Zamanı : devamı >
İSLAMIN İLK İBADET HANESİ CEMEVİ Mİ DİR?
“ Bütün evren Tanrı’nın evidir. Kalkıp gitmek için ona özel bir yer belirlemek niye? ”
Yazar : Asir Kayabaşı   Eklenme Zamanı : devamı >
İSLAM KAYNAKLARINDA İÇKİ VAR MI?
İçkinin İslam Kaynağı: Duruma bakılırsa, Hz. Muhammed döneminde içki yasak değildir. Yalnız insanlar özendirilmez de.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLER, TÜRBAN GİYSİSİ İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?
İslam; semavi bir din olarak önce Arap toplumuna 610 yılında geldi. İslam’dan önceArap toplumunda dinsel kaygılardan kaynaklanan bir örtünme yoktur. Kadınlar kendi şartlarına uygun olarak giyiyorlar ve gerekirse örtünüyorlardı.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLER, TÜRBAN GİYSİSİ İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?
İslam; semavi bir din olarak önce Arap toplumuna 610 yılında geldi. İslam’dan önceArap toplumunda dinsel kaygılardan kaynaklanan bir örtünme yoktur. Kadınlar kendi şartlarına uygun olarak giyiyorlar ve gerekirse örtünüyorlardı.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLER, CAMİYE İBADET İÇİN NEDEN GİTMEZLER?
Kuran’da 5 vakit namaz kılmanın ne sayısı, ne şekli, ne de yeri olmadığına inanırlar. Namazın bu biçimde ve 5 vakit kılınmasının İslama Emeviler ve Abbasiler zamanında konan kurallardan biri olduğuna inanırlar.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
PİR SULTAN ABDAL ÖLMEDİ!
Kişiler gibi halklar da yarınından kuşkulu, karamsarlık ve çaresizlik içinde yaşamak istemez, yaşayamazlar. Halkların bunca kahramanı, olağanüstü güç ve yetilere sahip insanları yetiştirip yaşatmaları boşuna değil.
Yazar : Mustafa Düzgün   Eklenme Zamanı : devamı >
KIZILBAŞLIK
Kızılbaşlar, Tanrı’nın birliğine, Muhammed peygamberin Tanrı’nın elçisi olduğuna, Muhammed peygamberin amca-sının oğlu ve damadı olan halife Ali’nin ululuğuna inanmak bakımından İslam dinine mensup; On iki imam kültü çerçevesinde de genel Alevî/Şiî dünya ile ilintilidirler.* Fakat bu noktaların dışında tümüyle ayrı inanç ve geleneklere sahiptirler.
Yazar : Çağatay Türkmen   Eklenme Zamanı : devamı >
MUHARREM (YAS-I MATEM) ORUCU VE İSLAMSIZ ALEVİLİK
Aleviliği İslam’dan etkilenmiş ancak İslam’ın içinde görmeyen hatta yeri gelsin İslam ile bağlantısız sayan kesim açısından Muharrem orucunun yani yas-ı matem’in ne anlama geldiğini düşünmeden edemiyorum.
Yazar : Ali Polat   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİK NEDİR? ALEVİ KİMDİR?
Aleviliği Sünnilik ve Şiilikten ayıran özellikler... Aleviliği, Sünni ve Şii mezheplerinden ayıran en önemli özellik, Şeriat İslam hukukunu benimsememesidir.
Yazar : İSMAIL KAPLAN   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİ-BEKTAŞİ İNANCINDA CENAZE
"Ya Hakk, ya Muhammed, ya Ali. Yücelerden yüce tanrım. Can kıblesine döndük, sana yalvarıyoruz, sana yakarıyoruz. Hepimiz senden geldik, sana döneceğiz.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLİK DİN Mİ, MEZHEP Mİ YOKSA SİYASİ BİR GÖRÜŞ MÜ?
Aleviler yaşadıkları baskılar nedeniyle kimliklerini gizlediler, içlerine kapandılar. Bununla beraber devlet politikaları ve toplumsal manipülasyonlar nedeniyle son süreçte otantik Alevilik, ideolojik bir Aleviliğe dönüşmüş durumda
Yazar : HÜSEYİN CANER   Eklenme Zamanı : devamı >
UNUTULDUKMU ÇOKMU KENARDAYIZ?
Ben uzun zamandır bu siteyi takip ettim, abartısısz her yazıyı, her şiiri okumaya çalıştım, hatta gerçekten etkilendiğim tüm yazı ve şiirlere yorumlar yazdım ,elimden geldiğince bir şeyler göndermeye çalıştım,çok güzel gündeme damga vuran yazılar yazıldı şansı varken ekrandan söyleyemeyen korkaklara inat mertçe çok güzel şeyler yazıldı,söylendi ,en son İsrail’in zulmüne o kadar güzel cevaplar verildi ki, insanlar uyansın bir şeyler yapalım,toplumu kendimizden başlayarak düzeltelim diye çok etkileyici muazzam ve etkisi uzun süre kalacak yazılar, mesela karga gibi harika hikayeler yazıldı .
Yazar : HASAN DAŞTAN   Eklenme Zamanı : devamı >
ALEVİLER SAĞA NEDEN MESAFELİ?
Alevilerin yaşadığı acı ve korkulara karşı ne zaman ki sağ-muhafazakâr-milliyetçi siyasetçiler tabanlarından korkmadan Sivas, Maraş, Çorum katliamlarını açık yüreklilikle kınayabilirlerse işte o zaman Aleviler için yeni kapılar açılabilir.
Yazar : ŞENOL KALUÇ   Eklenme Zamanı : devamı >
::Bir Portre
[HyperLink1]
ANNEMARİE SCHİMMEL 1922-2003
devamı >
::Bir Ayet


::Hikmetli Bir Söz
Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim)

::Ne Okuyalım
Mustafa Kutlu tarafından yazılan "Ya Tahammül Ya Sefer" isimli eser...Ziyaret Edilme Sayısı : 003528371

iletişim : editor@kimokur.com