Gezinti Bağlantılarını Atla
::Haftanın Gündemi
Allah islam ümmetine iman, akıl, ahlak, imkan ve sonunda da nice gerçek bayramlar nasip eder inşallah. İyi bayramlar.

::Ziyaretci Defteri
Tebrik ederiz
10.11.2020 17:19:55

Tebrik ederiz

İmtek Mühendislik

Merhaba Web Siteniz hem içerik yönünden hemde tasarım yönünden çok güzel olmuş. Başarılar dileriz.


Tüm ziyaretci notları için tıklayınız >
::Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre::Arama
Aramak istediğiniz ifadeyi metin kutusuna giriniz ve bir kategori seçtikten sonra ARA butonuna tıklayınız.
DİNLER TARİHİ DOSYASI
DİNLER TARİHİ METODOLOJİK PROBLEMLERİ
Dinler Tarihi’nin önceliğini din ve din olgusunu antropolojik veriler ışığında incelemek ve dindarları da kapsayacak bir genişlikte insanlığın menfaatlerini gözetmek oluşturur. Bu bakımdan Dinler Tarihi’nin metot sorunları en geniş anlamıyla insanlığın temel sorunlarını işaret eder. 1995-2000 yılları arasında IAHR Başkanlığı yapan Micheal Pye, bir defasında şöyle demişti; “bir bilimadamı, ciddi teorik sorunları dikkate almaksızın Mukayeseli Dinler Tarihi içinde mutlu bir şekilde yelken açamaz”(Pye, Comparative Religion, s. 8). Bu tespit bize aynı zamanda bir başka gerçeği daha sunmaktadır; Dinler Tarihi için ateşleyici aktüel meseleler temelde metodolojik problemlerin getirdiği tazyiklerdir.
Yazar : Mustafa Alıcı   Eklenme Zamanı : devamı >
DİNLER TARİHİNE FEMİNİST YAKLAŞIM (FEMİNİST APPROACH)
Çağdaş Dinler Tarihçiler, bilhassa bazı bayan Dinler Tarihçiler, antropologların cinsiyetle ilgili görüşlerini bir cinsiyet kategorisi (gender category) olarak özgün metodolojik yaklaşımlarına ve genel Dinler Tarihi meseleleri içine sokmuşlardır. Feminist yaklaşım burada bir ideoloji olarak fenimizm anlayışını hareket noktası olarak almasına rağmen kesinlikle onun sınırları içinde kalmaz. Aksine o, Dinler Tarihi içinde feminal unsurlara yönelik metodolojik yaklaşımları ifade etmektedir.
Yazar : Mustafa Alıcı   Eklenme Zamanı : devamı >
BUDİZM, BUDDİZM
M.Ö. VI. yüzyılda Hindistan’da doğmuş evrensel bir din. Günümüzde mensuplarının sayısı 300 milyon civarında olduğu söylenmektedir. Buddizmin din, mezhep, tarikat ya da felsefi ekol tanımlamalarından hangisine girdiği yolunda tartışmalar vardır. Bugün, en çok mensubunun bulunduğu yerler. Hindistan dışında, Doğu ve Güneydoğu Asya, Seylan, Tayland, Moğolistan, Mançurya, Tibet, Çin, Kore ve Japonya’dır. Ayrıca Avrupa, Kuzey Amerika ve İngiltere’de de mensupları vardır.
Yazar : Ahmet GÜÇ   Eklenme Zamanı : devamı >
İSLAM VE BUDİZM
Başkalarından "farklı" ve "orijinal" olmak, birçok insanda büyük bir heyecan meydana getirir. Tarih boyunca hemen her toplumda yaşam tarzıyla, kıyafetiyle, saç şekliyle ya da orijinal söylemleriyle "sivrilmeye", dikkatleri üzerine toplamaya çalışan kişiler ve akımlar ortaya çıkmıştır. Bu kişi ve akımlar toplumun tepkisini, aynı zamanda da ilgisini üzerlerine çekmeyi başarmışlardır.
Yazar : Harun Yahya   Eklenme Zamanı : devamı >
ŞAMANİZM
Orta Asyanın Kızıl kentinde bir KamŞamanizm ya da Kamcılık (şamanlar tarafından "deneyim" olarak ifade edilir), varlığı tüm insanların tarihinde erken taş devrine ve daha da geriye kadar kanıtlanabilen, inisiyasyon içeren bir vecd ve trans tekniği.
Yazar : Vikipedi, özgür ansiklopedi   Eklenme Zamanı : devamı >
HİNDUİZM
Hindistan ’ın en belirgin dinlerinden biri de Hinduizmdir. Hint dinlerindeki gelişmeler sonucu hinduizm adını alan din, Brahmanların hakimiyet sağladıkları dönemde ise Brahmanizm terimi ile ifade edilmiştir. Günümüzde Hinduizm ve Brahmanizm terimlerinin bir biri yerine kullanıldığı bilinmektedir.
Yazar : Alıntı   Eklenme Zamanı : devamı >
KADİM ORTADOĞU’DAN ORTA ASYA’YA NEVRUZ-1
Nevruz, günümüzde İran’dan Çin’e, Anadolu ve Batı Trakya’dan Sibirya steplerine kadar çok geniş bir coğrafyada kutlanan kozmolojik ve kozmogonik karakterli bir bahar bayramıdır. Anadolu’nun özellikle doğu ve güneydoğusunda Nevruz kutlamaları görülürken, orta ve batı Anadolu’da ise 6-8 Mayıs tarihlerine denk düşen ve yaz başlangıcı olarak kutlanan Hıdrellez şenlikleri dikkati çekmektedir. Gündüzle gecenin birbirine eşit olduğu 21 Mart tarihine denk düşen Nevruz bir yönden uzun süren kıştan sonra baharla tabiatın yeniden uyanışını/dirilişini kutlayan ve kutlamalar sırasında düzenlenen oyunlar, bazı bitkileri çimlendirme gibi ritüeller, piknikler ve benzeri törenlerle tabiatın yeniden dirilişini sembolize eden bir bayram; diğer yönden ise, baharla birlikte başlayan tarımsal faaliyetlerin bir yıldönümü, dolayısıyla bir Yeni Yıl festivalidir.
Yazar : Doç.Dr. Şinasi Gündüz   Eklenme Zamanı : devamı >
KADİM ORTADOĞU’DAN ORTA ASYA’YA NEVRUZ-2
İranlılardan başka Nevruz adıyla yapılan kutlamaları MS ikinci yüzyıldan itibaren güney Mezopotamya’da yerleşik olan Sâbiîlerde de görülmektedir. Ancak Nevruz Sâbiîlerde bir bahar bayramı olmaktan ziyade kış başında kutlanan bir yeni yıl bayramı görünümündedir. Sâbiîlerde bahar bayramı olarak kutlanan festival ise Mart-Nisan aylarına denk düşen Panja bayramıdır bakınız Gündüz, 1995:164-165). Sâbiîlerde birden çok yeni yıl ve bahar bayramının varlığı görülür.
Yazar : Doç.Dr. Şinasi Gündüz   Eklenme Zamanı : devamı >
AFRİKA DİNLERİ
Afrika insanının dinsel dünyası Avrupalılarınkinden oldukça farklıdır. Bununla birlikte Avrupa dininin temelinde yatan birçok kavramda Mısır, Hint ve Avrupa etkisini birarada görmek mümkündür. Bu nedenle de çeşitli inanç sistemleriyle dolu olan Zenci Afrika’nın dinsel yaşamını bütünüyle kavramak oldukça güçtür. Ne var ki, Afrika’daki yerli dillerin yeterince öğrenilmesi ve Afrika asıllı incelemecilerin katkıları ile Afrika dinleri daha bir açıklık kazanmış, dinsel olguları açıklamak için gerekli olan terim ve kavramları saptamak kolaylaşmıştır.
Yazar : Alıntı   Eklenme Zamanı : devamı >
::Bir Portre
[HyperLink1]
ANNEMARİE SCHİMMEL 1922-2003
devamı >
::Bir Ayet


::Hikmetli Bir Söz
Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim)

::Ne Okuyalım
Mustafa Kutlu tarafından yazılan "Ya Tahammül Ya Sefer" isimli eser...Ziyaret Edilme Sayısı : 003528353

iletişim : editor@kimokur.com