Gezinti Bağlantılarını Atla
::Haftanın Gündemi
Allah islam ümmetine iman, akıl, ahlak, imkan ve sonunda da nice gerçek bayramlar nasip eder inşallah. İyi bayramlar.

::Ziyaretci Defteri
Tebrik ederiz
10.11.2020 17:19:55

Tebrik ederiz

İmtek Mühendislik

Merhaba Web Siteniz hem içerik yönünden hemde tasarım yönünden çok güzel olmuş. Başarılar dileriz.


Tüm ziyaretci notları için tıklayınız >
::Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre::Arama
Aramak istediğiniz ifadeyi metin kutusuna giriniz ve bir kategori seçtikten sonra ARA butonuna tıklayınız.
MİLLİYETÇİLİK DOSYASI
İSLAM BİRLİĞİ KURUNTUSU
Yedinci yüzyılda ortaya çıkan Müslümanlık, sosyoloji bakımından Arapların millet haline geçme savaşıdır.
Yazar : Nihal ATSIZ   Eklenme Zamanı : devamı >
KIZIL ELMA
Bir milletin yürütücü kuvvetine “ülkü” denir. Toplumlardaki kişileri birbirine bağlayan nesne, sadece kök birliği, çıkar ve ihtiyaç değil, bunlarla birlikte ve aynı zamanda ülküdür.
Yazar : Nihal ATSIZ   Eklenme Zamanı : devamı >
TURANCILIK
... “Turancılık" deyince Türkiye’de anlaşılan şey, tarihî mirasları da dahil olduğu halde bütün Türkleri tek devlet hâlinde birleştirmek ülküsüdür ve her ülkü gibi nesillere bakan, kan ve can vergisi isteyen, gönüllere heyecan katan bir inançtır. ...
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
TÜRK İSLAM ÜLKÜSÜ
Neden, su veya bu ad altında toplanmayı değil de "Türk-İslam Ülküsü" ne bağlanmayı savunuyoruz? Biz iddia ediyoruz ki, ...
Yazar : Seyid Ahmed ARVASÎ   Eklenme Zamanı : devamı >
TÜRK GENÇLİĞİ NASIL YETİŞMELİDİR?
Dünya bir devler ve kahramanlar ülkesi olmağa doğru gidiyor. Bir yandan çok nüfuslu, akraba milletleri de kendi topluluğu içine alan devletler kurulurken ...
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
DİN KONUSUYLA İLGİLİ OLARAK MHP ŞU GÖRÜŞLERİ İLERİ SÜRMEKTEDİR.
"Biz vicdanların hür olacağı din ve mezhep çatışmalarının bahis konusu edilmeden millî bütünlüğü sağlayacak gerçek lâikliği savunuyoruz. Devletimiz Anayasamıza göre lâiktir. Milliyetçi Hareket din ve vicdan hürriyetinin baskıdan azade olmasını dinin devlete, devletin de dine müdahale etmemesini savunur.
Yazar : ALİNTI   Eklenme Zamanı : devamı >
MÜSLÜMAN MIYIZ MİLLİYETÇİ MİYİZ?
Başlığın galat-ı meşhur neviinden olduğu aşikardır. Malumdur ki, bir toplumun dinini ifsad etme yollarından biri de; dili ifsad etmek ve kavramların içlerini boşaltarak resmi ideolojiye uygun manaları bireylerin zihinlere yerleştirmektir.
Yazar : İbrahim KÜÇÜK   Eklenme Zamanı : devamı >
NURCULUK DENEN SAYIKLAMA
Dinin bir ruh ihtiyacı olduğunu bilim kabul etmiştir. Daha zekasının pek iptidaî olduğu zamanlardan beri, insanların din sahibi oldukları da bilinen gerçeklerdendir.
Yazar : Nihal Atsız   Eklenme Zamanı : devamı >
TÜRK-İSLAM SENTEZİ NEDİR ?
İslam Allah’ın bütün kullarını kapsayan dünya görüşü(akidesi) ve hayat tarzının adıdır. İnsanlar arasında tedavül edegelen bütün güzel, iyi bilinen örfü sahiplenmektedir. ‘Emr-i Bil’l Ma’ruf’ ifadesinin anlamı budur.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
NEDEN TÜRK-İSLAMÜLKÜSÜ
Neden, su veya bu ad altında toplanmayı değil de "Türk-İslam Ülküsü" ne bağlanmayı savunuyoruz? Biz iddia ediyoruz ki, "Emperyalizm", Türk ve İslam dünyasını yutmak için en az iki asırdan beri korkunç bir tertibin içindedir.
Yazar : Seyid Ahmed ARVASÎ   Eklenme Zamanı : devamı >
TÜRKÇÜLÜK
Türkçülük, Türk milliyetçiliğinin adıdır. Kelimenin sonundaki ek, yerine göre, mensupluk, sevgi, taraftarlık gösteren bir ektir. Türkçülük de Türk sevgisi ve taraftarlığı demek olduğuna göre, kelime, yerinde kullanılmıştır.
Yazar : Nihal Atsız   Eklenme Zamanı : devamı >
TÜRK MÜSLÜMANLIĞI VEYA TÜRKLER VE İSLÂM
“Türk Müslümanlığı” terimi bugünlerin en fazla tartışılan bir konusu oldu. Bir çok düşünce, ilim ve kalem sahibi, ciddi bir endişe ile şu suali soruyorlar: “Türk Müslümanlığı” diye bir terim kullanılması doğru mudur?
Yazar : Durmuş HOCAOĞLU   Eklenme Zamanı : devamı >
SOSYAL BİR OLGU VEYA TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ OLARAK "TÜRK MÜSLÜMANLIĞI"
Birçok sosyal ve siyasal terim gibi, “Türk Müslümanlığı”da çeşitli ekol ve meşreplerce çok değişik manalar yüklenerek anlaşılmaktadır. Duygu ve düşüncelerimiz neye temayül, hatta zaaf göstermekte ise, değerlendirmemizde ona göre olmaktadır.
Yazar : Av.Ömer Faruk UYSAL   Eklenme Zamanı : devamı >
YOBAZLIK BİR FİKİR MÜSTEHÂSESİDİR
Yobazlık milletlerarası hastalıktır. Kızılı olduğu gibi yeşili de olur. Fikirlere ve içtihadlara saygı duymak ve onlarla tartışmak seviyesinde olmadıkları için daima yırtınırlar, küfür ve iftira ederler, ilim ve mantık alanı içinde konuşmaktan aciz oldukları için karşımıza daima ayet ve hadisle çıkarlar.
Yazar : Nihâl Atsız   Eklenme Zamanı : devamı >
İSLAM VE MİLLİYETÇİLİK
-"TÜRK MİLLETİ: ÇÜNKÜ ONUN EN KÖTÜSÜ, TÜRK OLMAYANIN EN İYİSİNDEN İYİDİR " (BOZKURT DERGİSİ, 1973 )
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
MHP’NİN KANLI TARİHİ TÜM YALANLARINI PARÇALAYACAK KADAR AÇIKTIR
Turancı - Milliyetçi görüşleri Hitler’den alan, ABD yardımlarıyla bu fikri büyüten MHP, fikrini yazı üzerinde bırakmadı. ABD’nin gayri meşru çocuğu MHP kurulduğu l960’lı yıllardan bu güne düşman ilan ettiği tüm milliyet ve mezheplerden halklara kan kusturdu.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
::Bir Portre
[HyperLink1]
ANNEMARİE SCHİMMEL 1922-2003
devamı >
::Bir Ayet


::Hikmetli Bir Söz
Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim)

::Ne Okuyalım
Mustafa Kutlu tarafından yazılan "Ya Tahammül Ya Sefer" isimli eser...Ziyaret Edilme Sayısı : 003528405

iletişim : editor@kimokur.com