Gezinti Bağlantılarını Atla
::Haftanın Gündemi
Allah islam ümmetine iman, akıl, ahlak, imkan ve sonunda da nice gerçek bayramlar nasip eder inşallah. İyi bayramlar.

::Ziyaretci Defteri
Tebrik ederiz
10.11.2020 17:19:55

Tebrik ederiz

İmtek Mühendislik

Merhaba Web Siteniz hem içerik yönünden hemde tasarım yönünden çok güzel olmuş. Başarılar dileriz.


Tüm ziyaretci notları için tıklayınız >
::Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre::Arama
Aramak istediğiniz ifadeyi metin kutusuna giriniz ve bir kategori seçtikten sonra ARA butonuna tıklayınız.
SÜNNET - HADİS DOSYASI
HADİS ÜZERİNE
İkbal'in tabiriyle "İslam'da dini düşüncenin yeniden inşası" işine kendini vakfetmiş birisi olarak, yazdığım yazılara mızraklarının ucuna bir takım uydurma hadisleri takarak saldıranlar oluyor. Kimi hadisleri saldırı aracı olarak kullanıyorlar ve tam bir uydurma hadis terörü estiriyorlar. Bunun için de özellikle üç kitabı bahane edip kalkan olarak kullanıyorlar; Gazzali'nin İhya-u Ulumiddin'i, Said-i Nursi'nin Risale-i Nur'u ve Sahih-i Buhari adlı kitaplar…
Yazar : R. İhsan ELİAÇIK   Eklenme Zamanı : devamı >
KUR’AN-SÜNNET İLİŞKİSİ
Kur’an, Allah’ın Resulü vasıtasıyla kullarına gönderdiği vahiyden meydana gelen kitabın adıdır. Peygambere gönderilen vahyin hiçbiri bu kitabın dışında kalmış değildir...
Yazar : Ercümend ÖZKAN.   Eklenme Zamanı : devamı >
MUHAMMEDİ ÖZLEMEK
Nedendir, nasıldır bilinmez ama. Muhammed’i özlüyorum... Yaşlı değil, gülen gözlerle; ağlayarak değil, gülerek; kasvetli değil, mütebessim bir çehreyle... Muhammed’i yetiştiren şartları özlüyorum...
Yazar : Mehmed DURMUŞ   Eklenme Zamanı : devamı >
MÜTEVATİR HADİS VAR MIDIR ?
Klasik hadis usulünün, hadisleri isnadda yer alan ravilerin sayılarına, bir başka ifadeyle yaygınlık durumuna göre iki ana bölümüne ayırdığı malumdur: Mütevatir ve Ahad...
Yazar : Prof. Dr. Hayri KIRBAŞOĞLU.   Eklenme Zamanı : devamı >
MEVZU ( UYDURMA HADİSLER )
Vatanı sevmek imandan(mı)dır, başlığı altındaki yazıya olan rağbetten dolayı aynı konuyu biraz daha geniş bir vecihle tekrar mütâlaa etmeyi münasip gördük. Halkın dilinde hadis diye zikredilen nice söz var ki bunların hepsini yazmak çok uzun tetkikler ve zaman gerektirir.
Yazar : Fikret ŞANLIBABA   Eklenme Zamanı : devamı >
TEFSİR KİTAPLARINDA BAZI ZAAFLAR
Bizce tefsir kitaplarında veya tefsir zihniyetinde yaşayan zaafları şöyle sıralayabiliriz:
Yazar : Hikmet ZEYVELİ   Eklenme Zamanı : devamı >
GAYBL İHBAR EDEN RİVAYETLER ÜZERİNE
Neden Gayb konusu?Çünkü; bu konunun yanlış anlaşılması veya istismar edilmesi, fikri seviyesi düşük toplumlarda kutsal ve manevî kişilerin çoğalmasına, çok sayıda put üretilmesine vesile kılınmaktadır.
Yazar : Hikmet Zeyveli   Eklenme Zamanı : devamı >
GAYBI KİM BİLİR?
Vasıtalı veya vasıtasız, duyu orgarılarımızla ulaşamadığımız ve ilmimizle ihata edemediğimiz her şeye "gayb" denir. Gayb sahasının zıddı "müşahede" sahasıdır.
Yazar : Hikmet ZEYVELİ   Eklenme Zamanı : devamı >
VAHYİ GAYRİ METLÜV HANGİ ASL’A DAYANMAKTADIR?
Vahyi gayri metlüv mefhumu, öyle zannediyorum ki İmam Safî île birlikte güncelleşmiştir. Safî, sünnetin vahiy ürünü olduğuna inanmaktadır.
Yazar : Mehmed Durmuş   Eklenme Zamanı : devamı >
KURAN’IN İSLAM ÖĞRETİSİNE RIZA GÖSTERMEYEN ÇEŞİTLİ FERT VE TOPLULUKLAR
Allah’ın koruması nedeniyle Kur’an’ı değiştiremeyince İslam’a saldırmak için başka yollara başvurdular.
Yazar : Gön:Zeynep Coşkun   Eklenme Zamanı : devamı >
PROF. DR. HAYRİ KIRBAŞOĞLU İLE HADİS KRİTİĞİ ÜZERİNE
İmam-ı Gazali’nin İhya-u Ulum’id-din adlı eseridir. Bu eser de içindeki hadisler nedeniyle yoğun eleştiri almıştır. Mevcut Arapça nüshalarda, bu hadislerin durumuna dair İmam-ı Gazali’den sonra gelen alimlerin yaptığı tetkikat dipnotlara yerleştirilmiştir.
Yazar : Gön:"deniz"   Eklenme Zamanı : devamı >
KUDSÎ HADÎSLER
Sünnet’in vahiy ürünü olup olmadığı konusundaki tartışmalarla yakından ilgili bir başka konu da "Kudsî Hadisler" meselesidir.
Yazar : Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu   Eklenme Zamanı : devamı >
KUR’AN DIŞI VAHİY ÜZERİNE
Aslında, İslam tarihi olarak adlandırılan müslümanların tarihlerini incelediğimiz zaman, İslam anlayışındaki birçok çarpıklığın temelinde, ‘Kur’an dışı Vahy’ anlayışı yatmaktadır.
Yazar : Gön:Selim Irmak   Eklenme Zamanı : devamı >
MEZHEB VE MEZHEBLER
Arabça isimdir. Gidilen, tutulan yol, takib edilen yol anlamındadır. Tefhimi manada düşünmek, görmek anlamındadır. Bir şeyi şöyle görmek, böyle görmek. Şöyle olduğunu sanmak, böyle olduğunu sanmak, filân konuda şu veya bu kanaatin ağır basması, o konuyu şöyle veya böyle görmek. Şu veya bu konuda belirli bir esastan hareketle bir yol tutmak, bir anlayış sahibi olmak, şöyle veya böyle bir sonuca varmaktır.
Yazar : Gön:Zeynep Coşkun   Eklenme Zamanı : devamı >
MÜTEVATİR VE AHAD HADİS NEDİR
Klasik hadis usulünün, hadisleri isnadda yer alan ravilerin sayılarına, bir başka ifadeyle yaygınlık durumuna göre iki ana bölümüne ayırdığı malumdur: Mütevatir ve Ahad.Ahad haberlerin, lügat bakımından "tek kişi(ler)nin naklettiği haber" anlamına geldiği, hadis ilmindeki terim anlamının ise “ mütevatir düzeyine ulaşmayan hadis" olduğu da aynı şekilde bilinmektedir.
Yazar : Ali Aksoy   Eklenme Zamanı : devamı >
RESUL GERÇEĞİ
Resul nedir sorusuna, cevabımızı Kur’an’dan değilde toplumun anlayışından veya bu anlayışların beslendiği kitaplardan, kaynaklardan verecek olursak karşımıza; gaybı bilen, şefaat eden, herşeye gücü yeten, doğuşundan ölümüne kadar tüm hayatı olağanüstülüklerle geçen, istediğinde, istediği mucizeyi gösteren, dilediği gibi hükmeden, vs. özelliklere sahip bir şahsiyet çıkar.
Yazar : Gön:"deniz"   Eklenme Zamanı : devamı >
RESUL - SÜNNET
Yüce Allah elçileri vasıtasıyla, insanları karanlıktan aydınlığa ulaştırmak ve uymakla kurtulacakları bir din göndermiştir. Bunu bir kerede değil peyderpey indirmiştir. Ondan sonra gelen müminler açısından, amel noktasında bir ihtiyaçla karşılaşılmaktadır. Amellerin neye göre ve nasıl olacağı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
Yazar : Gön:"deniz"   Eklenme Zamanı : devamı >
SÜNNET VE HADİS ANLAYIŞI
Bilinen genel ve klasik tanıma göre sünnet: Peygamber (sav)’in söz, fiil ve takrirlerinin bütününü ifade eden terimdir. Sözcük olarak da: Alışılmış yol, tutulan yol, izlenen örnek, adet gibi anlamlara gelmektedir.
Yazar : Erhan Aktaş   Eklenme Zamanı : devamı >
KORUNAN KUR’AN’A RAĞMEN SAPMALAR VE SEBEPLERİ
Dalalet: Hidayetin karşıtıdır (17/15, 6/117, 2/175). Çölde giderken yolu kaybetmek dalalet olduğu gibi, sevgide ölçüyü yitirmek de dalalettir (12/83). Şaşma ya da yolu hiç bulamamaya da dalalet denir. Kısaca, unutarak veya kasden, doğru yoldan az veya çok da olsa ayrı olmaktır.
Yazar : Gön:Selim Irmak   Eklenme Zamanı : devamı >
RİVAYET
"Rivayet", hadis ilminin en önemli bir kavramıdır. Aslında sadece hadis ilmi değil, tarih de aynı zamanda rivayete dayanmaktadır. Bu anlamda hadis ilmini tarih ilminin bir şubesi olarak kabul etmek mümkündür. İslamî ilimler alanında rivayet müessesesinin çok önemli bir yeri vardır.
Yazar : Gön:"deniz"   Eklenme Zamanı : devamı >
RİSALET VE SÜNNET
Risalet kavramı İslâm’ın en temel esaslarından birini teşkil eder. Risalete iman, dinin özündedir. Bu temel gerçekten hareketle diyoruz ki, Rîsaletin doğru bir şekilde tanımlanması, Rasullerin görev ve yetkilerinin bilinmesi İslâmi inanç ve pratiğimiz için şarttır.
Yazar : ALINTI   Eklenme Zamanı : devamı >
HADİS VE SÜNNET KONUSUNDA YANILGILAR
Hadîs sözlük anlamında ifade edilen söz ve söylem anlamlarına gelmektedir. Ancak daha sonraki süreçte Resulullah’tan rivayet edilen sözler anlamında kullanılmış ve İmam Şafii’nin yorumuyla Sünnet kavramıyla özdeşleştirilmiştir.
Yazar : Bülent Şahin ERDEĞER   Eklenme Zamanı : devamı >
SÜNNET DOĞRU ANLAŞILIYOR MU?
Dinsel açıdan önemi son derece büyük olan sünnet doğru anlaşılıyor mu? Sünneti doğru tanıyamamak ne tür zaafiyetleri beraberinde getirir? Peygamberler yaratıcımızdan bizlere mesaj getiren elçilerdir.
Yazar : Hamza TÜRKMEN   Eklenme Zamanı : devamı >
::Bir Portre
[HyperLink1]
ANNEMARİE SCHİMMEL 1922-2003
devamı >
::Bir Ayet


::Hikmetli Bir Söz
Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim)

::Ne Okuyalım
Mustafa Kutlu tarafından yazılan "Ya Tahammül Ya Sefer" isimli eser...Ziyaret Edilme Sayısı : 003528352

iletişim : editor@kimokur.com