::Haftanın Gündemi
Allah islam ümmetine iman, akıl, ahlak, imkan ve sonunda da nice gerçek bayramlar nasip eder inşallah. İyi bayramlar.

::Ziyaretci Defteri
Tebrik ederiz
10.11.2020 17:19:55

Tebrik ederiz

İmtek Mühendislik

Merhaba Web Siteniz hem içerik yönünden hemde tasarım yönünden çok güzel olmuş. Başarılar dileriz.


Tüm ziyaretci notları için tıklayınız >
::Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre::Arama
Aramak istediğiniz ifadeyi metin kutusuna giriniz ve bir kategori seçtikten sonra ARA butonuna tıklayınız.
MEAL/YORUM DENEMELERİ
NECM SURESİ 1-12
NECM SURESİ: 1-12 Mekki Sureler içerisinde yer alan Necm Suresi, İhlâs Suresinden sonra inzal edildiği bildirilmiş olup atmış iki ayettir. Necm suresi öncesi inzal edilen İhlâs suresinde, Tevhidi ilkeyi esas almayan ve “bir tamam olmuş” (Maide-3) İslam dinini kişisel/şeytani görüşlere boğarak, şirk koşan insanlara, kesin bir uyarı olduğu belirtilmişti. Rabbimiz, kendisinin tekliğini/bir olduğunu ve tevhidin esas olduğunu belirtirken, şu ya da bu şekilde şahsına ait sıfatların, her hangi bir kişiye ya da kişilere veya kurumlara verilemeyeceği gibi ayrıca bu sıfatları da Allah’a (cc) ulaşmak için “yaratılanların bir vasıta olarak” (Zuhruf-15) kullanılamayacağı da ifade edilmişti. Bu surenin bu bölümünde ise vahyin Hz. Muhammed nebiye iletilme süreciyle ilgili bilgi verilmektedir. Eşkıyaların, çeşitli hilelerle insanların hayatına Rabliği ve İlahlığı dayatarak onların hayatında söz sahibi olmaları sonucu, koyu karanlık hükümran olmuştur. Koyu karanlığın hüküm sürdüğü ve her türlü kötülüğün vücut bulduğu bir ortama; güvenilirliği tartışılmaz bir kaynaktan (İlahi makamdan) ve güvenilir elçi melek tarafından yıldız, yıldız (necm, necm) azar azar güvenilir/emin peygambere vahyedilmesi ifade edilir. 1-2) Vahyin aşama aşama, yıldız yıldız inişine yemin olsun ki Arkadaşınız ne sapıttı ne de azıttı.
Yazar : A.KERİM ULUDOĞAN   Eklenme Zamanı : 20.8.2019 18:42:26 devamı >
MEAL YORUM DENEMELERİ-18 (90/BELED SURESİ) 90/BELED SURESİ
MEAL YORUM DENEMELERİ-18 (90/BELED SURESİ) 90/BELED SURESİ Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile: 1- Bu beldeye, (1) 2- Ki sen bu beldede serbestçe (yaşıyorsun), 3- Anne-babaya ve çocuğa yemin olsun ki; 4- Doğrusu biz insanı zorluklar içinde yarattık. 5- Hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi zanneder? 6- Yığınla mal tükettim diyerek (övünüyor). (2) 7- Hiç kimsenin kendisini görmediğini mi zanneder? (3) 8- Biz ona iki göz vermedik mi? 9- Bir dil iki dudak. (4) 10- Ve ona iki yolu gösterdik. 11- Fakat o zor olanı tercih etmedi. 12- Zor olanın mahiyeti nedir (bilir misin?) 13- Tutsağı özgürleştirmek, (5) 14- Açlık gününde doyurmak, 15- Yakın olan bir yetime, 16- Ya da bir şeyi olmayan yoksula. 17- Sonra da iman edip birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmak. 18- Onlar sağın adamlarıdır. 19- Ayetlerimizi tanımayanlar ise solun adamlarıdır. 20- Üzerlerine kapatılacak bir ateştedirler. (6)
Yazar : BARIŞCAN   Eklenme Zamanı : 23.5.2018 15:39:40 devamı >
MEAL/YORUM DENEMELERİ-17 (91/ŞEMS SURESİ)
91/ŞEMS SURESİ Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile: 1-Güneşe ve aydınlığına, (1) 2- Ve onu (n ışığını)yansıttığında aya, 3- Yine onu(n ışığını)ortaya çıkaran gündüze, 4- Ve onu örttüğünde geceye, 5- Gökyüzünü ve onu yapana, 6- Yeryüzü ve onu yayıp döşeyene, (2) 7- Nefse ve onu düzenleyene (3) 8- Ve o (nefse) kötülük ya da sorumluluk bilinci(ile hareket edebilmeyi)ilham edene ant olsun ki. (4) 9- Onu arındıran gerçekten kurtulmuştur. 10- Onu korumayıp alçaltan ise hüsrandadır. (5) 11- Azgınlıklarından dolayı Semud yalanladı. 12- En azgınları da ileri atıldığında; 13- Allah’ın elçisi onlara : “Şu Allah’ın dişi devesi,(öyleyse) sulansın.” demişti. 14- Onu yalanlayıp deveyi öldürdüler; bunun üzerine Rableri günahlarından dolayı onları yerle bir etti. 15- (Çünkü hiçbiri) akıbetinden korkmuyordu. (6)
Yazar : BARIŞCAN   Eklenme Zamanı : 11.4.2018 16:21:02 devamı >
MEAL/YORUM DENEMELERİ-16 (99/ZİLZAL SURESİ)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile; 1- Yeryüzü (bütün insanların hissedeceği) bir sarsıntıyla sarsıldığında, (1) 2- Yer ağırlıklarını dışa vurduğunda (attığında) (2) 3- İnsan : “Ona ne oluyor?” dediğinde, 4- O gün, o (yer) haberlerini anlatacaktır. 5- Rabbinin ona vahyettiği şekliyle. (3) 6- Yapıp ettikleri kendilerine gösterilmek için yapayalnız geldiklerinde, (4) 7- Kim zerre kadar hayır işlediyse onu görecek, 8- Kim de zerre kadar şer işlediyse onu görecektir. (5) DİP NOTLAR : 1- Dünya ve içinde bulunduğu sistemin (ya da daha büyük çapta) yok oluşunun sancıları,dehşetli anları Kur’an’da Kıyamet Sahneleri şeklinde bir çok ayette gözler önüne serilerek, gaybi bir bilgi konusunda insana, bildiğinden hareketle bilmediğinin tasavvuru oluşturulmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda dünyaya gereğinden fazla meyletmiş gönüllere sonsuz hayatı ve hesabı hatırlatma babından uyarılarda bulunulmaktadır. Gerek yok oluş ,gerekse yeniden diriliş olağan dışı bir durumdur ve korkutucudur. Kıyamet/saat/ahiret gibi kelimeler bu süreci anlatan ortak kavramlarıdır. Sanki ayetimizdeki gibi bir çok ayette anlatılan felaket senaryoları yeniden dirilişe atıf yapmaktadır. Kapsamlı bir değişimi/dönüşüm sürecinin başlayacağı o gün her şey farklı olacaktır.Ve bu mutlaka gerçekleşecektir. “O gün yer, başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve kahhar (her şeyin üzerinde yegâne hakim) olan Allah’ın huzuruna çıkarlar.” (14/İbrahim : 48) Dünyada herşey fanidir,yok olmaya mahkumdur.” Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.” (55/rahman:26-27)
Yazar : BARIŞCAN   Eklenme Zamanı : 27.3.2018 13:10:06 devamı >
MEAL/YORUM DENEMELERİ-15 (100/ADİYAT SURESİ)
MEAL/YORUM DENEMELERİ-15 (100/ADİYAT SURESİ) 100/ADİYAT SURESİ Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile; 1- (Hırs ile) nefes nefese (azgın atlar gibi) koşanlar! (1) 2- Ateş çıkarmak için kıvılcım saçanlar! (2) 3- Sabah vakti baskın yapanlara! (3) 4- Tozu dumana katanlar! (4) 5- Ve toplumu ortadan vuranlar! (a andolsun ki) (5) 6- Doğrusu insan rabbine karşı çok nankördür. 7- Ve insan da bu durum(un)a şahittir. 8- (Çünkü) o, hayır işlere sevgi beslemez. (6) 9- (O halde)Bilmez mi ki herkes mezarlarından çıktığında, 10- Kalplerinde olan her şey ortaya döküldüğünde, 11- O gün rableri onların her hallerinden haberlidir.
Yazar : BARIŞCAN   Eklenme Zamanı : 27.2.2018 19:23:07 devamı >
MEAL/YORUM DENEMELERİ - 14 (101 /KARİA SURESİ)
101/KARİA SURESİ Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile; 1- Çarpıcı (gerçek)! (1) 2- Nedir o çarpıcı (gerçek)? 3- Çarpıcı (gerçeğin) mahiyeti nedir? 4- O gün insanlar etrafa dağılmış kelebekler gibidirler. (2) 5- Dağlar ise dağınık yün gibi olur. 6- Evet (hasıl-ı kelam o gün) tartısı ağır gelen, 7- Huzurlu bir yaşam içindedir. 8- Tartısı hafif gelen ise, 9- Belirsizliğin kucağındadır. (3) 10-Onun mahiyetini bilir misin? 11- Dağlayan bir ateş! (M.Esed) (4)
Yazar : Barış CAN   Eklenme Zamanı : 31.1.2018 22:33:59 devamı >
MEAL/YORUM DENEMELERİ - 13 (102 / TEKASÜR SURESİ)
1- (Servet ve otorite) yarışı/hırsı içinde oyalandınız. (1) 2- Mezarlara girinceye kadar. (2) 3- Hayır, yakında farkına varacaksınız. 4- Kesinlikle farkına varacaksınız. 5- Eğer kesin bir bilgi ile bilseydiniz. 6- Yakıcı ateşini mutlaka görürdünüz. (3) 7- Sonunda onu aynı ile/birebir göreceksiniz. (4) 8- Ve sonra nimetlerden hesap olunursunuz. (5)
Yazar : BARIŞ CAN   Eklenme Zamanı : 08.06.2016 14:25:59 devamı >
MEAL/YORUM DENEMELERİ - 12 (103/ASR SURESİ)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile; 1- Ömre/an’a yemin olsun ki, (1) 2- İnsan kaybetmektedir. (2) 3- Ancak,iman edip ıslah edici davranışlarda bulunanlar ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. (3) DİP NOTLAR : 1- “Asr”, belli bir zamanı ifade den ve dilimizde de “yüzyıl” kelimesinin karşılığı olarak kullanılan bir kavramdır.Ayetin devamı bu kelimenin insan hayatı ile doğrudan ilgili olduğunu fısıldamaktadır.Yemin ile pekiştirilen şey insan ömrüdür.Hikaye olunur ki; Bağdat’ın sıcağında dağdan getirdiği buzları “Sermayesi sürekli tükenen bu fakire yardımcı olun!” diye satan adamın bu çağrısına pür dikkat kesilen Cüneyd-i Bağdadi,talebelerine şöyle der :
Yazar : Barış CAN   Eklenme Zamanı : 30.3.2016 13:19:39 devamı >
MEAL/YORUM DENEMELERİ - 11 (104/HÜMEZE SURESİ)
1- İftiracı ve ayıplayıp küçümseyenin vay haline! (1) 2- Servet biriktirip hesabını (onun üzerine) yapanların (da vay haline)! (2) 3- (Ki) O, malının kendisini baki kılacağını/malın kendinde baki kalacağını zanneder (hesap eder). 4- Kesinlikle alçaltıcı bir (azaba) mahkum edilecektir.(3) 5- Alçaltıcı azabın ne olduğunu bilir misin? 6- Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir. (4) 7- Ki (o ateş) gönüllere işler. (5) 8- Zerrelerine kadar nüfuz eder. 9- (Böylece) sonsuza kadar kalakalır. (6)
Yazar : Barış CAN   Eklenme Zamanı : 06.01.2016 13:13:17 devamı >
MEAL/YORUM DENEMELERİ-10
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile : 1- Rabbinin akılsız güç sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? (1) 2- Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? 3- Onlara sürü sürü belalar/uğursuzluklar/kötü sonuçlar gönderdi. (2) 4- Onlara (kötü) sicillerinden (kaynaklı) sert darbeler indirdi. (3) 5- Ve onları yenmiş ekin yaprağına çevirdi.
Yazar : Barış Can   Eklenme Zamanı : 23.11.2015 17:12:19 devamı >

Sitemizde Kayıtlı Olan Diğer Meal Yorum Deneleri
  NECM SURESİ 1-12  
  MEAL YORUM DENEMELERİ-18 (90/BELED SURESİ) 90/BELED SURESİ  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ-17 (91/ŞEMS SURESİ)  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ-16 (99/ZİLZAL SURESİ)  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ-15 (100/ADİYAT SURESİ)  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ - 14 (101 /KARİA SURESİ)  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ - 13 (102 / TEKASÜR SURESİ)  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ - 12 (103/ASR SURESİ)  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ - 11 (104/HÜMEZE SURESİ)  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ-10  
  MEAL/ YORUM DENEMELERİ-9 (KUREYŞ SURESİ)  
  MEAL YORUM DENEMELERİ/8 (MAUN SURESİ)  
  MEAL-YORUMDENEMELERİ-7  
  MEAL YORUM DENEMELERİ 5 (KAFİRUN)  
  NASR SURESİ MEAL YORUM DENEMESİ  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ - 4 (LEHEB SURESİ)  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ-3 (İHLAS SURESİ)  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ-2 (FELAK SURESİ)  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ-1 (NAS SURESİ)  

::Bir Portre
[HyperLink1]
ANNEMARİE SCHİMMEL 1922-2003
devamı >
::Bir Ayet


::Hikmetli Bir Söz
Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim)

::Ne Okuyalım
Mustafa Kutlu tarafından yazılan "Ya Tahammül Ya Sefer" isimli eser...Ziyaret Edilme Sayısı : 003782016

iletişim : editor@kimokur.com