Gezinti Bağlantılarını Atla
::Haftanın Gündemi
Sayın kimokur.com okurları; mevcut yazarlarımız bir süredir yazı gönderemiyorlar. Alıntı yazı/makale bulmakta/seçmekte zorlandığımız için önemli gördüğünüz, "okunmalı" dediğiniz yazı ve makaleleri bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Vereceğiniz destekten ötürü şimdiden teşekkür ederiz. EDİTÖR

::Ziyaretci Defteri
İnaadına Kur’anda birlik
25.12.2016 18:03:05

Bir portreye rahmetli Mutahhari’yi koymanız ümmetin mezhep taassubu üzerine bir birini kırdığı bir zamanda ne de güzel olmuş.Allah razı olsun.

Tüm ziyaretci notları için tıklayınız >
::Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre::Arama
Aramak istediğiniz ifadeyi metin kutusuna giriniz ve bir kategori seçtikten sonra ARA butonuna tıklayınız.
MEAL/YORUM DENEMELERİ
MEAL/YORUM DENEMELERİ - 14 (101 /KARİA SURESİ)
101/KARİA SURESİ Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile; 1- Çarpıcı (gerçek)! (1) 2- Nedir o çarpıcı (gerçek)? 3- Çarpıcı (gerçeğin) mahiyeti nedir? 4- O gün insanlar etrafa dağılmış kelebekler gibidirler. (2) 5- Dağlar ise dağınık yün gibi olur. 6- Evet (hasıl-ı kelam o gün) tartısı ağır gelen, 7- Huzurlu bir yaşam içindedir. 8- Tartısı hafif gelen ise, 9- Belirsizliğin kucağındadır. (3) 10-Onun mahiyetini bilir misin? 11- Dağlayan bir ateş! (M.Esed) (4)
Yazar : Barış CAN   Eklenme Zamanı : 31.1.2018 22:33:59 devamı >
MEAL/YORUM DENEMELERİ - 13 (102 / TEKASÜR SURESİ)
1- (Servet ve otorite) yarışı/hırsı içinde oyalandınız. (1) 2- Mezarlara girinceye kadar. (2) 3- Hayır, yakında farkına varacaksınız. 4- Kesinlikle farkına varacaksınız. 5- Eğer kesin bir bilgi ile bilseydiniz. 6- Yakıcı ateşini mutlaka görürdünüz. (3) 7- Sonunda onu aynı ile/birebir göreceksiniz. (4) 8- Ve sonra nimetlerden hesap olunursunuz. (5)
Yazar : BARIŞ CAN   Eklenme Zamanı : 08.06.2016 14:25:59 devamı >
MEAL/YORUM DENEMELERİ - 12 (103/ASR SURESİ)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile; 1- Ömre/an’a yemin olsun ki, (1) 2- İnsan kaybetmektedir. (2) 3- Ancak,iman edip ıslah edici davranışlarda bulunanlar ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. (3) DİP NOTLAR : 1- “Asr”, belli bir zamanı ifade den ve dilimizde de “yüzyıl” kelimesinin karşılığı olarak kullanılan bir kavramdır.Ayetin devamı bu kelimenin insan hayatı ile doğrudan ilgili olduğunu fısıldamaktadır.Yemin ile pekiştirilen şey insan ömrüdür.Hikaye olunur ki; Bağdat’ın sıcağında dağdan getirdiği buzları “Sermayesi sürekli tükenen bu fakire yardımcı olun!” diye satan adamın bu çağrısına pür dikkat kesilen Cüneyd-i Bağdadi,talebelerine şöyle der :
Yazar : Barış CAN   Eklenme Zamanı : 30.3.2016 13:19:39 devamı >
MEAL/YORUM DENEMELERİ - 11 (104/HÜMEZE SURESİ)
1- İftiracı ve ayıplayıp küçümseyenin vay haline! (1) 2- Servet biriktirip hesabını (onun üzerine) yapanların (da vay haline)! (2) 3- (Ki) O, malının kendisini baki kılacağını/malın kendinde baki kalacağını zanneder (hesap eder). 4- Kesinlikle alçaltıcı bir (azaba) mahkum edilecektir.(3) 5- Alçaltıcı azabın ne olduğunu bilir misin? 6- Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir. (4) 7- Ki (o ateş) gönüllere işler. (5) 8- Zerrelerine kadar nüfuz eder. 9- (Böylece) sonsuza kadar kalakalır. (6)
Yazar : Barış CAN   Eklenme Zamanı : 06.01.2016 13:13:17 devamı >
MEAL/YORUM DENEMELERİ-10
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile : 1- Rabbinin akılsız güç sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? (1) 2- Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? 3- Onlara sürü sürü belalar/uğursuzluklar/kötü sonuçlar gönderdi. (2) 4- Onlara (kötü) sicillerinden (kaynaklı) sert darbeler indirdi. (3) 5- Ve onları yenmiş ekin yaprağına çevirdi.
Yazar : Barış Can   Eklenme Zamanı : 23.11.2015 17:12:19 devamı >
MEAL/ YORUM DENEMELERİ-9 (KUREYŞ SURESİ)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile; 1- Topluluğunuzun birleşmesi/kaynaşması, (1) 2- Yaz-kış/her zaman mücadelenizin/uğraşlarınızın gerçek amacına ulaşması için, (2) 3- (Bütün bu ihsanların sahibi olan) Beyt’in (asıl) rabbine ibadet etsinler/ediniz. 4- Ki (O),onları açken doyuran (rızıklandıran) ve korkudan emin kılandır. DİP NOTLAR 1- “İlaf” kelimesine birkaç anlam verilmektedir. “Ülfet ettirilmek/alıştırmak, alıştırılmak,an(t)laşmak, ahitleşmek,kaynaşmak(itilaf)” Ayrıca “ellefe” fiili de aynı kökten olup “insanlar arasını sevgi ve muhabbet ile bir araya getirmek” tir ki; “Hep birlikte Allah’ın ipine (İslâm’a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.”(3/Al-i İmran:103) ayeti bu duruma çok güzel vurgu yapmıştır.
Yazar : BARIŞ CAN   Eklenme Zamanı : 21.10.2015 19:08:06 devamı >
MEAL YORUM DENEMELERİ/8 (MAUN SURESİ)
1- “Din” sözcüğü kök olarak “Deyn” fiili ile ele alındığında,sözcüğünün ilk anlamı “borç” demektir. Aslında “din” sözcüğü de başlangıçta “borç” anlamında kullanılmaktaydı. Fakat zaman içerisinde insanlar arasındaki alma-verme işlemleri kapsam olarak genişleyince, buna bağlı olarak bu ilişkileri ifade eden sözcüğün de anlamı genişlemiş ve ceza (her şeye bir karşılık verilmesi), hak-hukuk, nizam-intizam, sosyal düzen gibi kavramlar da “din” sözcüğüyle ifade edilir olmuştur. “Din” sözcüğü daha sonra da istiare yoluyla ve mutlak olarak “toplumsal alış-veriş, toplumsal ilişkiler, şeriat (sosyal nizamı belirleyen ilkeler) anlamında kullanılır olmuştur. Buna göre ayet şöyle de meallendirilebilir : “Allah’ın belirlediği ve insan ortak aklının da onayladığı evrensel hukuk/ahlak kurallarını yalan sayanı gördün mü/ fark ettin mi?” Yani fark etmedinse şimdi fark et.Onları tanı,bil ve ona göre davran.Yalanlamak,yokmuş gibi davranmaktır. Dini salt kurallar bütünü (helal/haram..) olarak değerlendirmek anlamını daraltmak olur.Zira din , hayatın ta kendisidir.Yani insan ve içinde yaşadığı toplum hayatını kuşatır. Suremiz vahyin ilk dönemlerine aittir ve doğaldır ki muamelat ve şekli ibadetleri içermesi uzak ihtimaldir.İlk dönem surelerine baktığımızda iki temel konunun işlendiğini görürüz.Tevhid ve bireysel/toplumsal ahlak. “İnsana bilmedikleri şeyi öğretti. Gerçek şu ki, insan azar. Kendini kendine yeterli gördüğü için. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.” (96/Alak:5-8) “Şunların hiçbirine itâat etme :yemin edip duran,aşağılık, (Herkesi) kötüleyen,söz götürüp getiren, Hayra engel olan, mütecâviz ve saldırgan günahkar, Kaba ve kötülükle damgalı, Mal ve oğullar sahibi olmuş diye (böyle yolunu şaşırmış).” ( 68/Kalem:10-14) . “Ey bürünüp sarınan (Resûlüm)! Kalk, ve (insanları) uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terket. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. Rabbinin rızasına ermek için sabret.” (74/Müddessir:1-7)…Bu nedenle bu tür surelerde geçen “Din-Salat” gibi kavramları çok daha genel ve evrensel düşünmek durumundayız.
Yazar : Barış CAN   Eklenme Zamanı : 31.08.2015 09:57:31 devamı >
MEAL-YORUMDENEMELERİ-7
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile : 1- Doğrusu biz sana birçok nimet bahşettik.(1) 2- O halde Rabbin için ibadet et (2) ve sıkıntı ve güçlüklere karşı göğüs ger.(3) 3- Gerçekten hayır ve güzellikten kesik olanlar (nasipsizler) onlardır.(4)
Yazar : BARIŞ CAN   Eklenme Zamanı : 24.07.2015 10:34:27 devamı >
MEAL YORUM DENEMELERİ 5 (KAFİRUN)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile : 1- De ki: "Ey nankör kâfirler! 2- Kulluk etmem sizin kulluk ettiğinize. 3- Siz de ibadet etmezsiniz benim ibadet ettiğime. 4- Kul değilim sizin taptığınıza, 5- Ve ibadet edenler değilsiniz benim ibadet ettiğime. 6- Sizin dininiz size, benim dinim bana!" (1)
Yazar : Barış CAN   Eklenme Zamanı : 15.06.2015 19:33:55 devamı >
NASR SURESİ MEAL YORUM DENEMESİ
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile; 1- Allah’ın yardımı (sayesinde) üstünlük sağladığınızda, 2- İnsanların Allah’ın dinine (hükmüne) bölük bölük girdiğini gördüğünde, 3- Rabb’ini övgü ile yücelt ve bağışlanma dile. 4- Doğrusu O,tevbeleri kabul edendir. (1)
Yazar : Barış CAN   Eklenme Zamanı : 06.05.2015 12:33:37 devamı >

Sitemizde Kayıtlı Olan Diğer Meal Yorum Deneleri
  MEAL/YORUM DENEMELERİ - 14 (101 /KARİA SURESİ)  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ - 13 (102 / TEKASÜR SURESİ)  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ - 12 (103/ASR SURESİ)  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ - 11 (104/HÜMEZE SURESİ)  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ-10  
  MEAL/ YORUM DENEMELERİ-9 (KUREYŞ SURESİ)  
  MEAL YORUM DENEMELERİ/8 (MAUN SURESİ)  
  MEAL-YORUMDENEMELERİ-7  
  MEAL YORUM DENEMELERİ 5 (KAFİRUN)  
  NASR SURESİ MEAL YORUM DENEMESİ  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ - 4 (LEHEB SURESİ)  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ-3 (İHLAS SURESİ)  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ-2 (FELAK SURESİ)  
  MEAL/YORUM DENEMELERİ-1 (NAS SURESİ)  

::Bir Portre
[HyperLink1]
ŞEHİT MURTAZA MUTAHHARİ
devamı >
::Bir Ayet
"Kur’an’dan mü’minler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Oysa o, zalimlere kayıplardan başkasını arttırmaz" İSRA/82

::Hikmetli Bir Söz
Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim)

::Ne Okuyalım
Edward W. Said tarafından yazılan Şarkiyatçılık/Oryantalizm isimli eser, “Batı“nın “Doğu“ya bakış tarzını büyük bir zihinsel güçle sorgulamıştır. Tavsiye edilir.Ziyaret Edilme Sayısı : 002541847

iletişim : editor@kimokur.com