Gezinti Bağlantılarını Atla
::Haftanın Gündemi
Allah islam ümmetine iman, akıl, ahlak, imkan ve sonunda da nice gerçek bayramlar nasip eder inşallah. İyi bayramlar.

::Ziyaretci Defteri
Tebrik ederiz
10.11.2020 17:19:55

Tebrik ederiz

İmtek Mühendislik

Merhaba Web Siteniz hem içerik yönünden hemde tasarım yönünden çok güzel olmuş. Başarılar dileriz.


Tüm ziyaretci notları için tıklayınız >
::Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre::Arama
Aramak istediğiniz ifadeyi metin kutusuna giriniz ve bir kategori seçtikten sonra ARA butonuna tıklayınız.
MODERN DÜNYANIN İSLAMLA YENİDEN TANIMLANMASINA DUYULAN İHTİYAÇ
Bünyamin ZERAN

 MODERN DÜNYANIN İSLAMLA YENİDEN TANIMLANMASINA DUYULAN İHTİYAÇ


 


İslam’ı hayatın içinde tekrardan işlevsel hale getirmek nasıl mümkün olmalıdır sorusunu kuşkusuz her mümin kendine soruyordur. Çünkü derdi İslam olan her kişi ve hayata rabbin bak dediği yerden bakan kişi modern hayatın dayatmalarına karşın İslami bir çözüm ve İslam’la yalıtılmış bir liman aramaktadır. Modern öncesi yaşamda çözülmesi gereken sorunlar ve buna bağlı olarak dillendirilen söylevler o gün için ne kadar doğru ve tutarlı ise bugün için de o kadar eksik ve tamamlanması gerekmektedir. Modern öncesi dönemde Kur’an’ın anlaşılması, tasavvufun ayrı bir din ilan edilmesi, Kur’an’ın abdestsiz okunabileceği meselesi ve sahih sünnet olarak sunulan şeyin Kur’an süzgecinden geçirilerek ondan sonra kabul edileceği meselesi ve buna benzer konular bir dönemin kendine has doğruları ve ilkeleriydi. Bugün de geçmişte söylenen bu sözlerin atına imza atmak gerekir. Ne var ki yıllar önce, söylenmiş olan bu sözlere aşırı tepki verilmesine ve bu düşünceyi savunanları küfürle itham etmelere rağmen bugün bu düşünceleri herkes az çok savunur hale geldi. Yani söz geçmişteki etkisini yitirerek bugün sıradan bir söz hatta her grubun dillendirdiği bir vakıa olarak ortaya çıktı.


Modern öncesi toplumlarda bu kadar etki yaratmış olan düşüncelerin bugün sıradan kabul edilmesinin birçok sebeple böyle olması mümkündür. Bunlardan birisi post-modernizmin dayattığı rölativizm yani görecelik anlayışıdır. Post-modernizmin dayattığı en önemli olgu bireyselliktir. “Ben böyle düşünüyorum sen de öyle düşünüyorsun, aynı şeyleri düşünmek zorunda değiliz ve ikimizde kendi ölçeğimizde doğruyuz” anlayışı sabit doğruları da değişken doğrular haline getirmiştir. Bireysellik olgusunun vurgulanıldığı bu düşüncede sabit doğrulara yer yoktur ve bunlar dogma olarak tanımlanmaktadır.


Öyleyse başta Türkiye olmak üzere İslam ülkeleri ve dünya için yeni bir okumaya ve yeni bir tahlile ihtiyacımız vardır. İslami mücadelenin şekli ve okuması değişmelidir diye düşünüyorum. Tabi değişmelidir derken post-modernist bir algıyla her şey değişmelidiri kastetmiyorum kuşkusuz. Her şeyden önce Kur’an’ın kavramsal olarak iyi okunmasını ve Kur’an bütünlüğünde İslam’ın kavramlarının anlaşılmasının zorunlu olduğunu düşünüyorum. Bunun akabinde çağın hastalığı olan modernizm ve post modernizmin dayattığı olgulara ve bunlardan neşet eden hastalıklara doğru okumalar yaparak çözümler oluşturmak zorundayız. Zira bunu yapabilirsek toplumun aktığı yönü doğru tespit eder ve bu akışı değiştirebilmek için de doğru reçeteler ortaya koyabiliriz.


Çağın en önemli dikte araçlarından olan propaganda sayesinde tağuti sistemler (ABD başta olmak üzere, Batılı devletler ve Türkiye gibi işbirlikçileri)kendi düşüncelerini en ideal ve olması gereken düşünce olarak topluma dayatırken onun dışında çözüm sunan düşünceleri de bastırarak kendi galibiyetini ilan etmek istemektedir. Öyleyse bize düşen bir başka şey de çağın tağutları tarafından kullanılan propaganda araçlarının etkilerinden de bir şekilde korunma gayesi güden yeni davranış modelleri geliştirmek olacaktır. Buna benim sunabileceğim çözümlerden bir tanesi Müslümanlar arası diyalogların güçlendirilmesi ve ortak programlar geliştirilmesi ve bu sayede neslin vahyin çizgisinde muhafaza edilebilmesidir.


Biz modern öncesi toplumlara oranla çok daha hızlı değişimler geçirmekteyiz. Türkiye’nin Özal’la hızlanan, ivme kazanan liberalleşme ve modernleşme çizgisinin yaklaşık 30 yılda ülkeyi nasıl bir değişime soktuğu ortadadır. Artık her şey tağutların (ABD başta olmak üzere, Batılı devletlerin)belirlediği kavramlar ve bakışlar ölçeğinde gelişmektedir. Aile hayatından tutun, genç neslin hayatına, müzik anlayışından tutun sinema algısına, iyi ve kötü; güzel ve çirkin anlayışından medeni ve barbar anlayışına kadar her şey artık tağutların tanımlamalarına tabidir. Oysa Müslüman, İsmet Özel’in de ifade ettiği gibi çağa hakikat açısından bakmalıdır ve ilericilik, gericilik gibi kavramlarla bakmamalıdır. Bugün bir çok Müslüman gayri safi milli hasıla ölçeğinde ileri ve geri olduğumuzu tanımlama yanlışına düşmektedir. Bu doğru bir okuma yapmadığımızı ve teslimiyetçi bir okuma yaptığımızı göstermektedir. Onun içindir ki propagandayla üzerimize sindirilen ve beynimize kazıtılan bu koku ve düşüncelerden arınmamız gerekmektedir.


Bugünün teknolojisi dahil tüm kavramları yeni bir tanımlamaya muhtaçtır. Çünkü batı insanlığın hayrına bir şey üreten kafa yapısından çok uzak yalnızca kâr eden şeyleri düşünen ve üreten pozitivist ve realist bir kafa yapısına sahiptir. Dolayısıyla tağuti düşüncenin temelinde maddi anlamda kar ve zarar olgusu vardır. Toplumun fesada uğraması, neslin yok olması onlar için önemli değildir. Tıpkı sanayi devriminden sonra aç kalmamak için kırsal kesimden şehre göç etmek zorunda kalan köylülerin sefalet içinde ölmelerinin, çocukların daha bebek sayılacak yaşta fabrika bacalarının temizliğinde kullanılan bir paçavra yapılmasının önemli sayılmadığı gibi. Zira onlar için önemli olan ucuz işgücü ve maksimum kârlılıktır. İlericilik ve gericilik olgusu, medeni-barbar olgusu da bu formüle tabidir. Yani lüx bir evde oturduğunda medeni, gecekondu bir evde oturduğunda ise barbarsın. Kısacası bu algıya göre insan maddenin şekillendirdiği bir varlıktır. Oysa islama göre ise insan, maddeye şekil verendir.


Görüldüğü gibi her şey yeni bir tanıma muhtaçtır. Bizim medenilik-barbarlık anlayışımız, teknoloji anlayışımız ve ekonomiye bakışımız yeni bir dille tanımlanmalı ve Müslümanlar arasında bir vücuda dönüşmelidir. Çünkü toplumsal anlamda cemaatleşmeden bir şahitlik ortaya koymamız ve teori üretmemiz de faydasız olacaktır. Bir yandan teoriler geliştirilip doğru okumalar yapılırken diğer yandan bu okumaların meydana çıkardığı bir topluluğu da işaret edebilmek önemlidir. Geçmişin doğrularını alarak İslami mücadelenin artık kabuk değiştirmesi gerektiğine inananlardanım. Bu mücadele de daha derinlikli ve vahiyle bütünleşen okumalar, tanımlamalar olmalıdır. Bireysellikten arınan biz olma gayretine düşmüş tevhide gönül verenlerin elini taşın altına sokma ve bu mücadelenin bir yerinde kendilerini hissetmelerine ihtiyaç vardır. Sorumluluk yalnızca birilerinde olmayıp kendini İslam’a nispet eden herkesin üzerinedir. Aksi takdirde bizler de İsrailoğulları’nın söylediği gibi “sen git tanrınla birlikte o kavme karşı savaş sonra biz geliriz” demiş oluruz.

YORUMLAR
kardeş Allah razı olsun ümmetin ve anadolunun kanayan yarasına deginmişsin bu anlamda ne yapılacaksa müslimanların üzerine düşeni yapacagını umuyorum isalar varsa havariler mutlaka olacaktır ankaradan mehmet
anonim 12.02.2012 15:36:39
"...derinlikli ve vahiyle bütünleşen okumalar..." Bu cümlenden hareketle doğru söylüyorsun,okumalar ama ne üzerine ve neyi açığa çıkarma adına? Okumalar sonuç itibariyle tarif etmeli, okudukça netleşmeli insan daha bir dayanıklı,dengeli ve donanımlı...
İnsan, okumadığının cahili ve bir o kadar cesaretli.
E.TOPRAK
anonim 12.02.2012 22:26:59
Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir.(Socrates)
bir müslüman bunu dememelidir. ancak bildiğini iddia etmekte büyük bir iddiadır. biz müslümanlar, neyi, ne ölçüde ve neye göre bildiğimizi tespit etmeliyiz.
bilmek ilimle olur. ilmin gerçek sahibi ise mutlak manada Allah’tır. Allah’ın bize sunduğu ilimden payımıza düşen her ne ise, sorumlu kılınacağımız alanda o bilgidir. öyleyse, bize bugüne kadar ezberletilmiş ön kabullerin yerine yüce kitabın kabullerini koyarsak gördüğümüz rüyalardan uyanmaya başlarız. ozaman hedef tayin etmek daha doğru olur. işte o zaman konuştuğumuzda yürüdüğümüzde düşündüğümüzde mesafe katederiz.
oysa bugün aynı dille konuşan bizler, farklı farklı anlıyoruz.
elinize sağlık. dilek buz
anonim 12.02.2012 23:40:16
eline sağlık dostum,bireyler yerinden oynamaya devam edecek ,taş yerinde ağır olsada intikal kaçınılmaz olacak,ve her geçen gün artacak bu mutasyon,sanayi inkılabına takan dünya klasiklerinin öğütleri tutulmadı,değişim sıradanlaştı ,tepkisiz akıp gidiyor hayat ve modernizmle ,medeniyete modern köleler yetişiyor ,en az üç çocukla destek olmamız lazım sanırım ,doğumdan ölüme çalışsakta gemicikler alamayacağız,anamızı alıp gitsek heryer aynı ne halt etsek

hasan daştan
hasandastan 13.02.2012 13:10:27
Rabbimizin bak dediği yerden bakarsak hata yapma oranımız yok olacaktır.Ben inanıyorumki biz müslüman bireyler olarak bir olmayı dert edinirsek ne farklı anlayacağız ne cahil kalacağız.Rahatsız etmeliyiz.
Yeryüzünde günümüze kadar gelmiş o kadar fazla kavram ve bir o kadar islamı yok etme plan projeleri varki bu projeler içinde madde olmak uyuyan bir toplum için basit bir olay.
Mücadelemiz artık kabuk değiştirmeli evet bende katılıyorum buna ve bu yazının sonunda artık nasıl olmalı sözcüklerini tarihe gömmeliyiz.Bizler aynı dili konuşmazsak bizim dilimizi konuşacak çok....
Allah razı olsun Abi..
Mustafa İNAN
anonim 13.02.2012 15:36:45
CNM KARDEŞİM YILLARDIR OKUYORUZ AMA HALA TÜRKİYEDE BEN VAHYE GÖRE YAŞIYOM VAHY HAYATIMI İNŞA ETTİ DİYEN BİR KUR-AN’ LA BÜTÜNLEŞMİŞ İMAM MI VARKİ BU YAZDIKLARINIZI GERÇEKLEŞTİRELİM.HALA MÜSLÜMANLAR SİSTEME İSTEKLERİNİ YAPTIRAMIYOR AMA SİSTEM MÜSLÜMANLARA HER İSTEDİGİNİ YAPTIRIYOR.İMAM OLMALI BENCE ARTIK BU KUR-AN OKUYUP HAYATINI İNŞA EDENLER DE TEK YUMRUK OLMALIDIR EGER BÖYLE OLMAZSA DAHA ÇOK KUR-AN OKURUZ OKUMAMIZ VE YAŞANTIMIZ ÇEVREMİZDE İZ BIRAKMIYORSA ÇOK OKURUZ.TOPLUMDA BİZ MÜSLÜMANIZ DİYE BİLMELİYİZ HELAL VE HARAMLARIMIZ NETLEŞMELİ VE ÇEVREMİZİ O VAHY LE ŞEKİLLENDİRMELİYİZ KAYNAGIN TEK OLDUGU TOPLUMA SÖYLENMELİ YOKSA TOPLUMUN ÇOK KAYNAGI ( KİTABI ) VAR ARTIK BUNLAR BİZLER TARAFINDAN NETLEŞMELİ VE YAPTIRIMI OLMALI. MEHDİ GÖRÜR
anonim 17.02.2012 13:48:31
Sayın Zeran çok önemli ve üzerinde çokca düşünülmesi/konuşulması gereken bir konuya dikkat çekiyor.Bu safhadan önce yanlışlarımızın tespitini yapma zorunluluğumuzun bulunduğunu düşünüyorum.Zira geçmişle hesaplaşmadan yeni bir gelecek kurmak olanaklı görünmüyor.Hem yakın hem uzak geçmişle...Taraf olma refleksinden arî bir uzak geçimiş tahlili ve tabii ki yaşanılan geçmiş.
Bölünebilme yeteneği oldukça gelişmiş bir toluluk olarak ve tabi ki vakıanın ehemmiyetine binaen işe buradan başlanması gerektiğini düşünmekteyim.Tevhide gönül verenlerin azımsanmayacak bir birikim elde ettikleri varsayılacak olursa bunun sonucu olarak bugün büyük ırmak oluşturmuş olmaları gerekiyor.Değilse büyük ırmak oluturanlara katılarak tarihin içinde onurla akabilmelidir.Tevhidin (Birlik) edebiyatını yapmaktan kurtulup vahdet eksenli okuma ,düşünme ve pratik hareketi başlatmadan fazlaca yol alınabileceğini düşünmüyorum. B.Şahin
anonim 26.02.2012 23:38:12

 


::Bir Portre
[HyperLink1]
ANNEMARİE SCHİMMEL 1922-2003
devamı >
::Bir Ayet


::Hikmetli Bir Söz
Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim)

::Ne Okuyalım
Mustafa Kutlu tarafından yazılan "Ya Tahammül Ya Sefer" isimli eser...Ziyaret Edilme Sayısı : 003532837

iletişim : editor@kimokur.com