Gezinti Bağlantılarını Atla
::Haftanın Gündemi
Tüm dünya mazlumlarının acı ve keder gözyaşlarinin dinerek yerini sevinç ve huzur damlalarına bıraktığı ve tüm alemin İslam güneşiyle aydinlandiğı bayramlara ulaşmak duasıyla... Mübarek Ramazan Bayramimiz size ailenize ve tüm İslam alemine hayırlar getirsin inşallah.

::Ziyaretci Defteri
İnaadına Kur’anda birlik
25.12.2016 18:03:05

Bir portreye rahmetli Mutahhari’yi koymanız ümmetin mezhep taassubu üzerine bir birini kırdığı bir zamanda ne de güzel olmuş.Allah razı olsun.

Tüm ziyaretci notları için tıklayınız >
::Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre::Arama
Aramak istediğiniz ifadeyi metin kutusuna giriniz ve bir kategori seçtikten sonra ARA butonuna tıklayınız.
 PORTRELER
ŞÂTIBÎ Portre Resmi
Şâtıbî

Adı: İbrahim b. Musa b. Muhammed’dir. eş- diye meşhur olmuştur. Endülüs’lü ve Gırnata’dandır. Mâlikî mezhebine mensuptur. Hâfız ve büyük bir müctehid, usûlcü, müfessir, muhaddis, fakih, dil bilgini… kısaca çok yönlü bir âlimdi. Öbür taraftan verâ’ sahibi, sâlih, zâhid, sünnî bir zattı. Arapça’yı ve diğer ilimleri zamanının büyük âlimlerinden almıştır. Bunlar içerisinde İbnu’l-Fahhâr el-Elbîrî, Ebu’l-Kâsım es-Sebtî, Ebu Ali et-Telemsânî, gibi seçkin simalar vardır. Çok değerli teliflerde bulunmuştur. Bunlar içerisinde en değerlileri şunlardır: el-Muvâfakât (dört cilt), İ’tisâm (iki cilt), el-Mecâlis (İmam Buhârî’nin Sahih’inin "Kitâbu’l-büyû" kısmı üzerine yazdığı şerh), el-İfâdât ve’l-İnşâdât (edebiyata dairdir), Unvânu’l-ittifâk fî ilmi’l-iştikâk, nahiv üzerine yazdığı beş büyük ciltlik el-Makâsıdu’ş-şâfiye fî şerhi Hulâsati’l-Kâfiye. H. 790 = M. 1388 tarihinde, Şaban’ın sekizinde Salı günü Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

::Bir Portre
[HyperLink1]
ANNEMARİE SCHİMMEL 1922-2003
devamı >
::Bir Ayet


::Hikmetli Bir Söz
Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim)

::Ne Okuyalım
Mustafa Kutlu tarafından yazılan "Ya Tahammül Ya Sefer" isimli eser...Ziyaret Edilme Sayısı : 003306516

iletişim : editor@kimokur.com