Gezinti Bağlantılarını Atla
::Haftanın Gündemi
Allah islam ümmetine iman, akıl, ahlak, imkan ve sonunda da nice gerçek bayramlar nasip eder inşallah. İyi bayramlar.

::Ziyaretci Defteri
Tebrik ederiz
10.11.2020 17:19:55

Tebrik ederiz

İmtek Mühendislik

Merhaba Web Siteniz hem içerik yönünden hemde tasarım yönünden çok güzel olmuş. Başarılar dileriz.


Tüm ziyaretci notları için tıklayınız >
::Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre::Arama
Aramak istediğiniz ifadeyi metin kutusuna giriniz ve bir kategori seçtikten sonra ARA butonuna tıklayınız.
 PORTRELER
İZZEDDİN - KASSAM (1882-1935) Portre Resmi
1882’de Suriye’nin Lazkiye şehrinde dünyaya

gelen İzzettin Kassam, alim ve mücahid birisiydi.

Suriye’de istiklal için İngilizlere ve Filistin’de si-

yonistlere karşı çok büyük mücadeleler vermişti.

1925 Suriye inkılabından sonra Lazkiye’den Hay-

fa’ya intikal eden Şeyh Kassam orada vaazlar ve-

riyor ve gençler için kurduğu bir teşkilata da baş-

kanlık ediyordu.

Daha sonra Arap İstiklal Partisi’ne giren Kas-

sam İngiliz emperyalistlerine karşı mücadele et-

mek için gizli mücahid grupları oluşturarak silah-

lı kıyam hareketlerini yönetmeye başladı. Kasım

1935’te "Cenif’ dağında başlattığı kıyamda şehid

olan Kassam’ın istiklal yolunda ve Filistinlileri

kıyama hazırlamada halka çok büyük tesirleri ol-

muştu. Filistin inkılapçılarının öncülerinden sa-

yılmaktadır.

ŞEHİD İZZETTİN KASSAM’IN CİHADI

Şehid Kassam mümin ve mücahid bir şahsi-

yetti. İslâmi harekette çok gayretli ve azimli ça-

lışmalarda bulunmuştu. İzzettin Kassam Hay-

fa’da Şer’i mahkemede çalışıyordu. Bu mahkeme

yüksek İslâm meclisine bağlıydı. Şeyh Kassam bu

görevin yanı sıra Hayfa’daki İstiklal Camisinde

vaazlar da veriyordu. Daha sonra bağlı bulundu-

ğu teşkilatın emriyle görevleri bırakarak gizli as-

keri örgüt kurma çalışmalarına başladı.

Kurduğu bu, kendisine nisbeten "Kassamiler"

olarak adlandıran birliğe en sadık gençlerden ve

cihada en azimli olanlardan seçiyordu. İşte bu

mücahidler Hayfa’da ve Filistin’in kuzeyinde çok

başarılı mücadeleler vermişlerdi. Bundan dolayı-

da müslümanların nazarlarında büyük bir şeref

leri ve değerleri vardı. İngilizlerin gözünü korkut-

muş ve siyonist yahudilerin kalbini titretmişlerdi.

Kassam’ın mücahidleri, çalışmalarını öyle gizli

yürütüyorlardı ki İngilizler ne kadar uğraşıyor-

lardıysa da bir türlü izlerini bulamıyorlardı.

1935’in sonbaharına gelindiğinde Kassam’ın

örgütü de gelişme ve gücünü göstermede son had-

dine ulaşmıştı. Bu arada Kassam’la Kudüs’teki

Kurtuluş Örgütü arasında irtibatta tamamlana-

rak güç birliği yapılmış ve hareket birliği sağlan-

mıştı.

KIYAMIN İLAN EDİLMESİ

Halk birşeyler sezmeye başlıyor havada ger-

ginliklerin olduğunu anlayarak içten içe, olabile-

cek kıyam için kendilerini hazırlıyorlardı. Bu bek-

leme fazla sürmemiş tarih 2 Kasım 1935’e gelmiş-

ti. Bu tarih aynı zamanda yahudilerin ilan ettiği

"Belfar" vadisi günüydü. Evet bu Belfor vadisi ya-

hudiler açısından bir zafer olarak nitelenmektey-

di. İşte bu tarihte Şeyh İzzettin bir grup silahlı

mücahidle birlikte "Ceniğ’ dağına çıkarak kıyam

ilan ediyordu. Şeyh İzzettin’in başlattığı bu kı-

yam, Filistinlilerin İngilizlere karşı başlattığı al-

tıncı kıyam olarak yerini alıyordu.

İngilizler mücahidleri ortadan kaldırmak için

tüm kuvvetlerini Şeyh İzzettin üzerine gönderdi-

ler. Savaş çok şiddetli günlerce devam etti. Düş-

man büyük kayıplar vermişti. Defalarca Kassam’ı

ve grubunu yakalamak için girişimlerde bulun-

muşlardı ama hepsi de boşa çıkmıştı. Kassam’la

bir türlü başedemiyorlar ve nerede merkez kur-

duğunu bilemiyorlardı. Halk Şeyh Kassam’ı sevi-

yor ve onu destekliyordu.

Sonunda olan oldu. Emniyet görevlisi olarak

çalışan ve İngilizlere casusluk yaptığı bilinen bir

kişi Şeyh Kassam’ın ve arkadaşlarının bulunduğu

yeri ihbar etti. İngilizler bunu öğrenince çok bü-

yük bir kuvveti Şeyh Kassam üzerine göndererek

onu ortadan kaldırmayı planladılar. İngiliz kuv-

vetleri mücahidlerin bulundukları yere geldikle-

rinde, kahraman Şeyh İzzettin ve arkadaşları on-

ları karşılamak için silahlarıyla dışarıya çıktılar.

Mücahidler sayıları çok az olmasına ve istese-

ler kaçabilecekleri halde savaşmayı tercih etmiş-

lerdi. Çok şiddetli çatışmalardan sonra Şeyh İz-

zettin şerefiyle ve yiğitliğiyle şehid olurken, diğer

arkadaşları da yaralanarak esir düşmüşlerdi.

Daha sonra esirler askeri mahkemede yargıla-

narak iki ile onbeş sene hapis cezasına çarptırıl-

dılar. Şehid İzzettin ve arkadaşlarının şehadeti

müslümanlar arasında dehşet uyandırmıştı. Bir

taraftan gösteriler yapılırken diğer taraftan da

şehid İzzettin ve arkadaşlarının cenazelerinin on-

ların cihadına layık bir şekilde kaldırılması için

tüm müslümanların cenaze namazına katılmaları

isteniyordu.

Cenaze namazı onbinlerce müslüman tarafın-

dan kılınarak "Bacur" şehitliğine defnedildi ve

kendisi için bir türbe yapıldı.

Şehid İzzettin’in cenazesini çok kalabalık bir

topluluk takip ediyordu. Öyleki İngilizler böyle

bir kalabalığı o güne kadar hiç görmediklerinden

korkarak topluluğu dağıtmak isteyince İngiliz as-

kerleriyle müslümanlar arasında çatışma çıktı.

Bu,çatışmada hem İngiliz askerlerinden hem de

müslümanlardan yaralanmalar oldu. Şeyh İzzet-

tin ve arkadaşlarının yerini ihbar eden casus ise

daha sonra mücahidler tarafindan öldürülmüştü.

Şeyh İzzettin Kassam’ın bu kıyamı Filistin

için bir meşale olmuş, onları harekete geçirerek

1936’da gerçekleşen büyük kıyamında hazırlayıcısı olmuştu.

yazan: Fethi Yeken.

::Bir Portre
[HyperLink1]
ANNEMARİE SCHİMMEL 1922-2003
devamı >
::Bir Ayet


::Hikmetli Bir Söz
Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim)

::Ne Okuyalım
Mustafa Kutlu tarafından yazılan "Ya Tahammül Ya Sefer" isimli eser...Ziyaret Edilme Sayısı : 003531861

iletişim : editor@kimokur.com