::Haftanın Gündemi
Allah islam ümmetine iman, akıl, ahlak, imkan ve sonunda da nice gerçek bayramlar nasip eder inşallah. İyi bayramlar.

::Ziyaretci Defteri
Tebrik ederiz
10.11.2020 17:19:55

Tebrik ederiz

İmtek Mühendislik

Merhaba Web Siteniz hem içerik yönünden hemde tasarım yönünden çok güzel olmuş. Başarılar dileriz.


Tüm ziyaretci notları için tıklayınız >
::Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre::Arama
Aramak istediğiniz ifadeyi metin kutusuna giriniz ve bir kategori seçtikten sonra ARA butonuna tıklayınız.
PORTRELER
portre resmi ANNEMARİE SCHİMMEL 1922-2003
1922’de Erfurt’ta doğdu. 1941’de Berlin Üniversitesi’nde İslâmî Araştırmalar sahasında doktora yaptı. 1946-54 yılları arasında Marburg Üniversite’nde, 1954-59 yılları arasında da Ankara İlahiyat Fakültesi’nde Dinler Tarihi dersleri verdi. Bonn ve Harvard Üniversitelerinde çalıştı
devamı >
portre resmi ANNEMARİE SCHİMMEL 1922-2003
1922’de Erfurt’ta doğdu. 1941’de Berlin Üniversitesi’nde İslâmî Araştırmalar sahasında doktora yaptı. 1946-54 yılları arasında Marburg Üniversite’nde, 1954-59 yılları arasında da Ankara İlahiyat Fakültesi’nde Dinler Tarihi dersleri verdi. Bonn ve Harvard Üniversitelerinde çalıştı
devamı >
portre resmi ANNEMARİE SCHİMMEL 1922-2003
1922’de Erfurt’ta doğdu. 1941’de Berlin Üniversitesi’nde İslâmî Araştırmalar sahasında doktora yaptı. 1946-54 yılları arasında Marburg Üniversite’nde, 1954-59 yılları arasında da Ankara İlahiyat Fakültesi’nde Dinler Tarihi dersleri verdi. Bonn ve Harvard Üniversitelerinde çalıştı
devamı >
portre resmi ŞEHİT MURTAZA MUTAHHARİ
Doğum 3 Şubat 1920 Ferîman, Horasan, İran Ölüm 1 Mayıs 1979 (59 yaşında) Tehran, İran suikast
devamı >
portre resmi ORD.PROF. ŞEMSETTİN GÜNALTAY
Ord.Prof Şemsettin Günaltay 1883 yılında Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde doğdu. Yüksek Öğretmen Okulu Fen Şubesinden mezun olduktan sonra Lozan Üniversitesi Tabiiyat Bölümünü bitirdi. Özel olarak Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendiKıbrıs İdadisi’nde öğretmenlik, Midilli İdadisi, İzmir ve Gelenbevi Liseleri müdürlüklerinde bulundu. 1915 yılında İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi Türk Tarihi ve İslâm Kavimleri Tarihi Müderrisi tayin edildi. Süleymaniye Medresesi’nde Dinler Tarihi ve İslâm Felsefesi okuttu. 1924 yılında İlahiyat Fakültesi’nin kuruluşunda bu fakültenin başına getirildi.1915 yılında Ertuğrul Sancağı (Bursa)’ndan Bilecik Mebusu seçilerek siyasî hayata atılmıştır. Mütareke günlerinde İstanbul Darülfünûnu’nda millî davayı kuvvetle savunan ve gençlere yol gösteren hocalardan biri olmuştur. Ankara’da millî hükûmet kurulduktan sonra, İstanbul Belediye Meclisi’nde üyelik ve başkan vekilliği yaptı. Bu arada, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nde görev aldı.1923-1950 yılları arasında Sivas, 1950-1954 yılları arasında Erzincan Milletvekilliği yapan Şemsettin Günaltay, 1949’da Hasan Saka’nın istifası üzerine 18. T.C. Hükûmetini kurmuş ve Demokrat Parti iktidarına kadar daBaşbakanlık görevini sürdürmüştür.Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı ve Kurucu Meclis Üyeliği de yapan Günaltay, 1961 yılında İstanbul Senatörü seçildi, ancak aynı yıl vefat etti. 1941’den ölümüne kadar Türk Tarih Kurumu’nun Başkanlığını yapan Günaltay, evli ve 2 çocuk sahibi.Büyük mütefekkir ve devlet adamı Ordinaryüs Profesör Şemseddin Günaltay 19 Ekim 1961 günü vefat etti. İstanbul Üniversitesinde senelerce öğretim üyesi sıfatıyla çalışarak binlerce talebe yetiştiren, bütün tarihçilerin ya doğrudan doğruya veya neşriyatı vasıtasıyla hocası olan bu faziletli âlimin kaybı Türklük âleminde ve hassaten üniversite çevrelerinde derin bir üzüntü ile karşılandı. Geniş ölçüdeki neşriyat ile memleket irfanına hizmet ettiğini, içtimaî ve siyasî dertlerimizle yakından alâkadar olduğunu, seksen yıllık ömrünü son nefesine kadar memleket mes’elelerine vakfettiğini bildiğimiz Şemseddin Günaltay’ı şükran ile anmak borcumuzdur.Onun hayatı, gerek siyasi ve gerek ilmî faaliyetleri etraflı bir surette tetkik edildiği zaman, yaptığı hizmetlerin önemi ve yarım asırlık tarihimizdeki mevkii daha iyi anlaşılacak ve bu örnek hayat, gelecek nesiller için birer ders mahiyetini taşıyacaktır. Rahmetli üstadın hatırasını taziz için, Profesör M. Tayyib Gökbilgin’in (6 Kasım 1961 tarihli) Vatan gazetesinde neşrettiği Şemseddin Günaltay başlığını taşıyan yazısını aynen naklediyoruz:
devamı >
portre resmi DR. MUSTAFA ÇAMRAN
" Ey Büyük Allah’ım! Benim için şehadet yolunu açtın ve bu toprak dünyadan soyut aleme geçebilmem için bana bir pencere gösterdin, bana hayatımın en lezzetli ümidini seçebilmemi ve bu yolda bütün zorluk ve eziyetlere katlanabilmemi müyesser kıldın."
devamı >
portre resmi PROF. DR. ŞABAN TEOMAN DURALI
Teoman Duralı 1947 yılında Zonguldak’ta doğdu.Ankara TED kolejinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde biyoloji ve felsefe alanlarında öğrenim gördü. 1975 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ nde öğretim üyesi oldu.
devamı >
portre resmi ALİYA İZZET BEGOVİÇ
Aliya İzzetbagoviç, 8 Ağustos 1925 yılında Bosna-Hersek’in Şamaç kasabasında dünyaya geldi. Osmanlı ordusunda subay olan dedesi Aliya, 1868’de Belgrad’dan Şamac kasabasına tayini üzerine, burada toprak satın alarak yerleşti. Osmanlı Sultanı Abdulaziz döneminde bu bölgeye Sırpların baskılarından kaçan müslüman ailelerin yerleşmesi üzerine kasaba Aziziye adını aldı. Aziziye’nin daha sonraki yıllarda Hırvat milliyetçileri tarafından işgal edilmesi üzerine müslümanlar buradan göçe zorlandılar, Aliya’nın ailesi de 1927’de Saraybosna’ya yerleşti.
devamı >
portre resmi NOAM CHOMSKY
Şu anda yaşayan düşünürler içinde en çok atıfta bulunulmuş kişi ünvanını elinde bulunduran yazar ve dilbilimci Noam Chomsky’nin biyografisini ilginize sunuyoruz.
devamı >
portre resmi ROGER GARAUDY BİYOGRAFİSİ
Ömrünün nerdeyse üçte ikisini Marksist düşünce içinde geçirmiş ve ömrünün son üçte birlik kısmını Müslüman olarak yaşamış bir düşünce ve tefekkür adamının hayat hikâyesini yazmak kendimde bir sorumluluk gibi gördüğümden onun biyografisini yazmaya karar verdim. Onun hayat hikâyesini okurken insan zihninin yaş kaç olursa olsun diri kalabileceğini gördüm. Çünkü Garaudy İslam’a girdiğinde yaşı 69’dur. Bizim ülkemizde bu yaşta insanlar elinde bastonla çökmüş bir halde olurlar ve köşelerinde ölümü beklerler. Oysa diri bir zihin ölümün zaten geleceğine iman ederek ölüm gelmeden bu dünyaya dair eksik bıraktığını düşündüğü ne varsa (îmâni anlamda ve eylemsellik anlamına) onu tamamlamanın telaşına düşer. İşte Roger Garaudy benim için böyle bir adamdır. Ölümü beklemeyen ve ona doğru büyük bir sorumlulukla yürüyen bir adamdır.
devamı >
portre resmi ŞÂH VELİYYULLAH-I DEHLEVÎ
Hindistan’ın büyük velîlerinden. Tefsîr, hadîs, kelâm, tasavvuf ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Ahmed bin Abdürrahîm bin Vecîhüddîn, künyesi Ebü’l-Feyyâz, Ebû Abdullah ve Ebû Abdülazîz’dir. Soyu, baba tarafından hazret-i Ömer’e, anne tarafından ise hazret-i Hüseyin’e ulaşır. Lakabı Kutbüddîn, Şâh Veliyyullah ve Şâh Sâhib; nisbesi ise Hindî, Dehlevî ve Fârûkî’dir. Daha çok Şâh Veliyyullah Ahmed Sâhib-i Dehlevî diye tanınır. 1702 (H.1114) senesi Şevvâl ayında Hindistan’ın Delhi şehrinde doğdu. 1762 (H.1176) senesi Muharrem ayının yirmi dokuzuncu günü öğleden sonra orada vefât etti. Şehrin dışında, bugün Mehdiyân diye bilinen yerde, babasının yanında medfûndur.
devamı >
portre resmi ABDULLAH BİN REVAHA
Fahr-i âlem’in İslâmı tebliğ ettiği yıllarda yörenin bütün gençleri şiir yazar. Ama Abdullah çok farklıdır, Hicaz gibi şair kaynayan bir diyarda öne çıkar, unutulmaz beytlere imza atar. Her edip gibi o da söylenmeyen sözleri söylemeye, yazılmayan mısraları yazmaya bakar, taaa ki... Ta ki Kur’an-ı kerimle tanışıncaya kadar.
devamı >
portre resmi MUS’AB IBN UMEYR (R.A)
Ashab-i kirâm’in ileri gelenlerinden Künyesi Ebâ Muhammed’tir. Mekke’nin zengin ailelerinden olup, yakisikli ve güzel giyinen bir gençti. Anne ve babasi onun üzerine titrerdi. Özellikle, Mekke’nin en zenginlerinden sayilan annesi, ogluna güzel elbiseler giydirir ve güzel kokular sürerdi. Mekkeliler de onu hayranlikla seyrederlerdi. Bir defasinda Hz. Peygamber de onun hakkinda söyle buyurmustu: "Mekke’de Mus’ab b. Umeyr’den daha güzel giyinen, daha yakisikli ve nimetler içinde yüzen baska bir genç görmedim" (Ibn Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, Beyrut 1960, III, 116).
devamı >
portre resmi SEDAT YENİGÜN
Sedat Yenigün 1950’de Erzincan’da doğdu. Ailesiyle birlikte İstanbul’a göç eden Yenigün, liseyi Vefa Lisesi’nde okudu. Okul yıllarında dönemin en önemli gençlik organizasyonu olan Milli Türk Talebe Birliği ile temasa geçerek MTTB’nin faaliyetleri içerisinde aktif görevler aldı. MTTB’nin milliyetçi kimlikten İslamcı kimliğe evrilmesinde rol oynamış, Ortaöğretim Kademesinin ilk başkanı Mustafa Bilgi’nin ekibi içerisinde yer aldı. Mustafa Bilgi’nin düzenlenen bir bombalı saldırı sonucu vefat etmesiyle başkanlığa Sedat Yenigün getirildi. MTTB içerisinde okuma grupları ve kitap kulübü kurup, İslam dünyasının yakından tanıdığı Seyyid Kutup, Mevdudi, Abdülkadir Udeh, Ali Şeraiti, Muhammed Hamidullah, Malik bin Nebi gibi düşünürlerin kitaplarını gençlerle buluşturdu. MTTB’de basın yayın kültür işlerini organize ederek Milli Gençlik dergisinde gençlerin takip ettiği yazılar kaleme aldı. İstanbul Kültür Ocakları’nın kurulmasında ve çalışmalarında faal görevler üstlendi.
devamı >
portre resmi BABANZADE AHMED NAİM
Mehmed Akif şöyle der: "Bizim biçare Naim’in aniden vefatı beni çok sarstı. Evim barkım yıkılmış da ben altında kalmışım sandım. Bu zavallı şark öyle kıymetli vücutları bundan sonra çok zor yetiştirir."
devamı >
portre resmi TAKİYYUDDİN EN NEBHANİ KİMDİR?
Takiyyuddin en-Nebhani’nin Nesebi: Doğumu 1909 İczim – Vefatı 1979 Beyrut Adı: Muhammed Takiyyuddin b. İbrahim b. Mustafa b. İsmail b. Yusuf en-Nebhani Baba Adı: İbrahim, Soyadı: Nebhani Takiyyuddin en-Nebhani, Filistin’de yerleşen bedevi arap kabilelerinden biri olan Nebhan oğulları kabilesine mensuptur. Bu kabile, Filistin’in kuzeyinde Hayfa şehrine bağlı İczim köyünde yerleşmiştir. Doğumu ve Yetişmesi
devamı >
portre resmi İBNİ HAZM (993/1064)
İbni Hazm 993 yılında İspanya‘nın Kurtuba şehrinde (bugünkü adıyla Cordoba) doğdu. Babasının Endülüs Emevi devletinde vezir olmasından dolayı çocukluğunu Kurtuba sarayında babasının hareminde geçirdi. Böylece ergenlik çağına kadar çok kibar ve düzgün bir eğitim gördü. Babası gibi İbni Hazm da vezirlik yapmıştır. Kısa süreliğine iki defa vezirlik yaptıktan sonra siyaseti bırakıp kendini ilme adamıştır.
devamı >
portre resmi ŞEYH ŞAMİL
Kuzey Kafkasya’nın efsanevi lideri ve devletleşme çabalarının en kayda değer ismi İmam Şamil, 1797 yılında Dağıstan’ın Gimri Köyü’nde dünyaya geldi. Babası bölgenin yerli halklarından Avarlara mensup Dengavu Muhammed’dir. Şamil Kumuk kökenli bir Türk’tür. 15 yaşında iken ata binerek kılıç kuşandı. 20 yaşına geldiğinde 2 metreyi aşan boyu ile atlama, ateş etme, güreş, koşu, kılıç gibi spor dallarında üstün yetenek sahibi olmuştu. Öğrenimine bilgin Said Harekani’nin yanında başladı. Daha sonra kayınpederi olan Nakşibendî Şeyhi Cemaleddin Gazi Kumuki’nin öğrencisi oldu.
devamı >
portre resmi PROF.DR. FUAT SEZGİN
Müslümanların mensup oldukları bir ilim, kültür ve medeniyet dünyası vardır. Kökleri yüzlerce yıl ötesine uzanan sağlam bir medeniyet, görmezden gelinmiş, hakkı yenilmiş, aşağılanmanın yanı sıra bütün yaptıkları elinden alınıp köksüz hâle getirilerek zulme uğratılmıştır. İslam medeniyetinin dünya bilimine yaptığı bütün katkıları, bunun farkında olmayan dünyaya tanıtmayı kararlıdır. Dünyanın önde gelen bilim tarihçilerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin, 24 Ocak 1924’te Bitlis’te doğdu. 1943-1951 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü’nde, "İslami Bilimler ve Oryantalizm" alanında öncü bir yere sahip olan Alman oryantalist Hellmut Ritter (1892 - 1971)’in yanında öğrenim gördü. Hocasının, bilimlerin temelinin, "İslam bilimleri"ne dayandığını söylemesiyle bu alana yöneldi. Fuat Sezgin Hoca, o günleri şöyle anlatıyor:
devamı >
portre resmi İBNİ HALDUN
27 Mayıs 1332 tarihinde Tunus’ta doğdu. Asıl adı Veliyyüddin Ebu Zeyd Abdurrah-man , babasının adı Muhammed’dir. Genellikle dedesi Haldun’un adıyla İbni Haldun (Haldun oğlu) diye tanınmıştır. Mektepli-Eski ve soylu bir ailenin çocuğudur. İlk öğreniminden sonra aydın bir kişi olan babasının yakın ilgisi sayesinde seçkin hocalardan fıkıh, hadis, tefsir, akaid, mantık, felsefe, matematik, tabiat bilimleri, dil bilimleri, şiir ve edebiyat öğrenimi gördü.
devamı >
portre resmi MUHAMMED ESED
Muhammed ESED şimdiki Ukrayna bölgesindeki Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun olduğu yerde Leopold Weiss olarak; 2 Temmuz 1900’de, şimdi Polonya’da bulunan "Lwow, Galicia"da doğdu. Dedesi bir Ortodoks hahamıydı. Babası fen bilimlerine düşkün başarılı bir avukattı. Eşinin ismi kendisinden büyük Elsa ve bir ressamdır. Yahudi bir anne babadan dünyaya gelen biridir. Ailesinde özel dini eğitim görerek 13 yaşlarında İbraniceyi su gibi okuyabiliyor ve akıcı bir dille konuşabiliyordu.
devamı >
portre resmi FAHREDDİN RAZİ
Fahreddin er-razi nin gerçek adı Muhammed Bin Ömer’dir. Rey hatibinin oğlu (İbn Hatibirrür Rey) diye de tanınır. Selçuklu devletinin başkenti olan Rey de dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi 1149 olarak biliniyor. Ailesinin aslen Taberistan’lı Türk bir aile olduğu söylenir. Ama arap ya da İranlı olduğu iddiaları da mevcuttur.
devamı >
portre resmi ABDÜRRAHİM KARAKOÇ (1932 - 2012)
7 Nisan 1932 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Karakoç’un şiir merakı küçük yaşlardan gelmektedir. Şiire merakının bir sebebi de ailesinde dedesi, babası ve kardeşlerinin şair olmasıdır. İlk yazdığı şiirleri 2 kitap olacak hacimde iken beğenmeyip yaktı ve 1958 yılından itibaren yazdıklarını 1964 yılında ”Hasana Mektuplar" ismi altında kitap haline getirdi. 1958 yılında bulunduğu kasabada belediye mesul muhasibi olarak memuriyete girdi ve 1981 Mart ayında emekli oldu. Şiirlerinde esas unsur olarak insanı ele alan şair, şiirleri yüzünden otuza yakın mahkemeye verildi fakat hepsinden beraat etti. 1985 yılından beri gazetecilik yapan Karakoç, bir ara politikaya girdi ve ayrıldı. Niçin girip, niçin ayrıldığını bir röportajda şöyle cevaplandırdı: ’Allah rızası için girmiştim, Allah rızası için ayrıldım’
devamı >
portre resmi AHMET BİN BELLA
Cezayir’in Fas sınırında küçük bir köy olan Maghnia’da çiftçi bir babanın yedi çocuğundan biri olarak 1918 yılında dünyaya geldi. Ailesi onu ilk olarak yerel bir Fransız okuluna kaydettirdi. Lise yıllarında okulunu yarım bırakarak orduya katıldı. 1944 yılında Fransız ordusundan üstün hizmet madalyası aldı. Fransa’da bulunduğu bu dönemlerde bir süre Fransa birinci lig takımlarından Olympique de Marseille takımında profesyonel futbol oynadı.
devamı >
portre resmi WILLIAM MONTGOMERY WATT
Meşhur bir islamolog ve müsteşrik olan İskoçya Episcopal Kilisesi rahibi William Montgomery Watt,[1] 14 Mart 1909 tarihinde İskoçya’nın kıyı şehirlerinden olan Fife yakınlarında Ceres’te doğdu.[2] Anglikan bir din adamı Andrew Watt ile Mary (Burns)’ın oğlu ve tek çoçuğudur. Annesi (Jean Macdonald) muteveffa profesör Robert Donaldson’un kızıdır.
devamı >
portre resmi NİZAR KABBANİ
Nasıl söyler türküsü o ağız, Dudakları dikilmişken, beyim? Bir Arap ozanı ölünce bugün Kim yakarır onun için? Benim şiirim el öpmez Şiirimin ellerini öpmek Sultanlara düşer!
devamı >
portre resmi MEHMET AKİF ERSOY
1. ŞİİRİN HİLÂLİ Türk’ün fikir seması… Yakın göklerimiz… Karanlıklarda ışıldayan sayısız yıldız… Gündüzlerini aydınlatan iri güneşler… Gecesi, mehtapla sevgilinin yüzü gibi cezp edici; gündüzü, güneşle sevgilinin tebessümü gibi pırıl pırıl… Yer, içinde milyarca tohum taşıyan yeşil bir bahçe; gök, içinde sonsuz yol saklayan bir mavi perde… İlmin her dalının ya tohum, ya ağaç, ya orman olarak tecelli ettiği; edebiyatın gül bahçesi olduğu Türk dünyası, en kamil yemişlerini şiirde verdi… Türk şiiri, içinde bin bir desen, bin bir renk ve bin bir nokta kaynayan bir atlas kumaş.
devamı >
portre resmi CAHİT KOYTAK (1949-), ŞAİR
An itibariyle yaşayan şair.
devamı >
portre resmi SAİD ÇEKMEGİL
Adı, soyadı /Açılır parantez/Doğduğu yıl, çizgi, öldüğü yıl, bitti. /Kapanır parantez. /(...)/Parantezin içindeki çizgi/Ne varsa orda/Ümidi, korkusu, gözyaşı, sevinci/Ne varsa orda. ” Mehmed Said Çekmegil… İşte yazdım adını ve soyadını… (Açıyorum parantezi ve doğum tarihini yazıyorum: 1921. Sonra çizgi ve öldüğü yıl 2004 ve kapıyorum parantezi).
devamı >
portre resmi FERÎDUDDİN AYDIN
Kuşaklar boyu Nakşibendî Tarîkatı’nın liderliğini yapmış olan bir ailenin çocuğu olarak 1945’de Muş’ta dünyaya geldi. «Güneydoğu»’da Şeyh’ul-Hazîn (Hazinoğulları) adıyla ünlü bir şeyh ailesinden gelen ve "beşik şeyhi" sayılan AYDIN , yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra aile geleneğine uyarak 1968 yılında özel tasavvuf terbiyesi aldı ve şeyhlik makamına getirildi.
devamı >
portre resmi OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ (1917 - 1983)
Asıl adı Osman Zeki Yüksel’ dir. Aralarında Ahmet Hamdı Akseki, eski müftülerden Hacı Salih Efendi’ nin de bulunduğu alimler yetiştirmiş bir aileye mensuptur. İlkokulu Akseki’de, ortaokulu yatılı öğrenci olarak Antalya’da okudu. Ankara’da Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra girdiği Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 2. Sınıf öğrencisi iken Mayıs 1944’te meydana gelen olaylara karıştığı için öğrenimi yarıda kaldı.
devamı >
portre resmi CEMİL MERİÇ (1916 - 1987)
12 Aralık 1916’da Hatay Reyhanlı’da doğdu. Hatay Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girdi. Öğrenimini tamamlayamadan Hatay’a döndü. Bir süre ilkokul öğretmenliği ve nâhiye müdürlüğü, Tercüme Kaleminde reis muâvinliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyât Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyâtı bölümünü bitirdi. Elâzığ Lisesinde Fransızca öğretmenliği yaptı (1942-45). İstanbul Üniversitesi yabancı diller okulunda okutman olarak çalıştı (1946). 1955’te gözleri görmez oldu. Fakat talebelerinin yardımıyla çalışmalarını ölümüne kadar sürdürdü. 1974 senesinde İstanbul Üniversitesinden emekli oldu. 13 Haziran 1987 günü İstanbul’da vefât etti.
devamı >
portre resmi DR. DEVLET BAHÇELİ (1948 - .... )
1948 yılında Osmaniye’de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye’de, orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Dr. BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde yapmıştır.
devamı >
portre resmi FETHULLAH GÜLEN, 27 NİSAN 1941
Fethullah Gülen, 27 Nisan 1941’de, Erzurum ili, Hasankale (Pasinler) ilçesi, Korucuk köyünde dünyaya geldi. 1946 yılında ilkokula başladı ancak babasının 1949 yılında Alvar Köyü’ne imam olması ve ailesinin oraya taşınması nedeniyle ilkokulu bırakmak zorunda kaldı ve daha sonra dışarıdan tamamladı. 10 yaşındayken Kur’an’ı hatmeden Fethullah Gülen, 14 yaşında ilk vaazını verdi.
devamı >
portre resmi USAME BİN LADİN
1957 yılında Suudi Arabistan’ın en zengin müteahhitlerinden birinin 52 çocuğunun 17.si olarak doğdu. 1979 yılında Cidde’deki Kral Abdülaziz Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Sovyet ordularının 26 Aralık 1979’da Afganistan’a girmesi üzerine Suudi Arabistan’dan ayrılarak mücahitlere katıldı. 1980-86 yılları arasında Afganistan-Pakistan sınırında kurduğu organizasyonla mücahitlere lojistik yardımı düzenledi. 1986 yılında doğrudan cephede görev aldı. Sovyet ordularının Afganistan’ı tamamen terk etmesine yol açan Jelalabad savaşında adına duyurdu.
devamı >
portre resmi SOKRATES (M.Ö. 470-Ö. M.Ö. 399 ATİNA)
Sokrates (M.Ö. 470-ö. M.Ö. 399 Atina). Heykeltıraş Sophroniskos’un ve ebe Fenarete’nin oğlu olan Sokrates, Antik Yunan filozofudur. Yunan Felsefesinin kurucularındandır.
devamı >
portre resmi MARTİN LİNGS (1909 - .... )
İngiliz asıllı müslüman yazar Martin Lings (Ebubekir Siraceddin), 1909 yılında İngiltere’de dünyaya geldi. Lings, önceleri protestan, daha sonra da ateist oldu. Oxford Üniversitesi’nde İngiliz edebiyatı okuyan yazar, yirmibeş yaşlarında diğer dünya dinlerini incelemeye başladı. 1938’de tanıştığı Kuzey Afrika’lı müslümanlar vasıtasıyla büyük sufi Şeyh Ahmed Alevî eş-Şazelî ile buluştu ve müslüman oldu. Ebubekir Siraceddin adını aldı. Ardından 1939 yılında Mısır’a gitti ve burada Kahire Üniversitesi’nde, özellikle Shakespeare üzerine on iki yıl ders verdi.
devamı >
portre resmi ÖMER MUHTAR
Ömer Muhtar 1862 yılında, Libya’da Defne bölgesinin Batnan kasabasında dünyaya geldi.Mensubu olduğu Münifiye kabilesi izzet ve şerefiyle meşhur bir topluluktu. Babası Muhtar, mertliği,cesareti ve güçlülüğü ile tanınmış kahraman bir şahsiyetti. Annesinin ismi Aişe binti Muharib’tir. Küçük Ömer ilk eğitimini muhterem pederi Muhtar’dan aldı.
devamı >
portre resmi III. MURAT HAN
1546 yılında Manisa’nın Bozdağ yaylağında doğdu. Küçük yaştan itibaren Manisa’da değerli hocalar huzurunda tahsil ve terbiye gördü. 1558 senesinde dedesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından Alaşehir sancak beyliğine tayin edildi. Babası II. Selim Han’ın tahta geçmesinden sonra Manisa sancak beyliğine getirildi. Bu vazifesi sırasında kıymetli hocalardan askeri ve idari bilgileri öğrendi. 15 Aralık 1574’te babasının vefatı üzerine Manisa’dan İstanbul’a gelerek 22 Aralık 1574’te Osmanlı tahtına çıktı.
devamı >
portre resmi PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN (1926 - 2011)
29 Ekim 1926 yılında Sinop’ta doğdu. Babası Adana’nın Kozan ve Saimbeyli bölgesinde yaşamış olan Kozanoğullarından Mehmet Sabri Erbakan. Ağır ceza reisi olan babasının birçok yerde görev yapmış olması dolayısıyla çocukluğu muhtelif Şehirlerde geçen ERBAKAN’ın annesi de Sinop’un tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Kamer Hanım’dır.
devamı >
portre resmi MUAMMER KADDAFİ
Muammer Kaddafi, 1969’da Libya Kralı I. İdris’in devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbe­den sonra devlet başkanı oldu. Darbeden sonra ülkede denetimi ele geçiren Devrim Komuta Konseyi başkanlığına getirilen Kad­dafi, 1970’te başbakanlık ve savunma bakanlı­ğı görevlerini de üstlendi. Aynı yıl Libya’nın "özgür bir Arap demokratik cumhuriyeti" olduğunu belirten yeni bir anayasa oluştura­rak, ABD’nin ve İngiltere’nin ülkedeki askeri üslerini kapattı. Ayrıca, bütün yabancı ban­kaları ve petrol işletmelerini kamulaştırdı.
devamı >
portre resmi LUCİUS ANNAEUS SENECA
Romalı düşünür, devlet adamı, oyun yazarı.
devamı >
portre resmi NECİP FAZIL KISAKÜREK
26 Mayıs 1905’da doğdu. Maraş’lı bir soydan gelen Necip Fazıl’ın çocukluğu, mahkeme reisliğinden emekli büyük babasının İstanbul Çemberlitaş’ta ki konağında geçti. İlk ve orta öğrenimini Amerikan ve Fransız kolejleri ile Bahriye Mektebi’nde (Askeri Deniz Lisesi) tamamladı. Lisedeki hocaları arasında dönemin ünlülerinden Yahya Kemal, Ahmet Hamdi (Akseki), İbrahim Aşkı gibi isimler vardı.
devamı >
portre resmi MAHATMA GANDİ 1869-1948
1869 yılında doğdu. "Şiddet göstermeme, inancımın birinci maddesidir. Aynı zamanda o, benim itikatımın da son maddesidir." diyen Hintli pasifist siyasetçi ve düşünce adamı Gandhi, İngiliz sömürgeciliğine karşı Hint milli hareketinin, 1919-1948 yılları arasındaki en önemli lideriydi.
devamı >
portre resmi GEORGE ORWELL
George Orwell, asıl adı ile Eric Arthur Blair (25 Haziran 1903 – 21 Ocak 1950), 20. yüzyıl İngiliz edebiyatının önde gelen kalemleri arasındadır. Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlı romanı ve bu romanda yarattığı Big Brother (Büyük Birader) kavramı ile tanınır.
devamı >
portre resmi TOSHİHİKO IZUTSU
Toshihiko Izutsu (d. 4 Mayıs 1914 - ö. 7 Ocak 1993), Japon araştırmacı ve yazardır. Tokyo Keio Üniversitesi Kültür ve Linguistik Araştırmalar Enstitüsü, Tahran Emperyal Felsefe Akademisi ve Montreal McGill Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Tasavvuf, Advaita Vedanta, Mahayana Budizmi (özellikle Zen) ve felsefi Taoizm konularında önde gelen otoritelerden biri kabul edilen ve otuzdan fazla dil bilen Izutsu, İran, Hindistan, Kuzey Amerika ve Asya’da ilgilendiği alanlarda çok sayıda araştırma yapmıştır.
devamı >
portre resmi ALİ ŞERİATİ
Ali Şeriati (d. 1933, Sabzevar - ö. 1977), İranlı Müslüman sosyolog, aktivist, düşünür ve yazar; özellikle din sosyoloji ve çağdaş İslam düşüncesi üzerine eserler vermiştir.
devamı >
portre resmi LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY
Büyük bir Rus yazarı; fikir, eğitim, sanat dünyasının en ünlü kişilerinden biridir.
devamı >
portre resmi MAX WEBER
MAX WEBER
devamı >
portre resmi SEYİT RIZA (1863-1937)
Seyit Rıza
devamı >
portre resmi ADOLF HİTLER ( 20.04.1889)- (1945)
Adolf Hitler ( 20.04.1889)- (1945)
devamı >
portre resmi RENÉ GUÉNON
René Guénon (15 Kasım 1886, Blois-Fransa– ö. 7 Ocak 1951, Kahire)
devamı >
portre resmi CHARLES LE GAİ EATON (1921-2010)
Charles Le Gai Eaton (1921-2010)
devamı >
portre resmi MİKHAİL ALEXANDROVİC BAKUNİN
MİKHAİL ALEXANDROVİC BAKUNİN
devamı >
portre resmi FAZLEDDİN AHMED OVERİNG
Hollandalı Fazleddin Ahmed Overing
devamı >
portre resmi KAZIM KARABEKİR (1882 - 1948)
Kazım Karabekir (1882 - 1948)
devamı >
portre resmi ŞEHİD İSMAİL RACİ EL FARUKİ
Şehid İsmail Raci el Faruki
devamı >
portre resmi EKMELEDDİN İHSANOĞLU ( 1943)
Ekmeleddin İhsanoğlu ( 1943)
devamı >
portre resmi PATANİ CİHADININ YENİ LİDERİ; NUR ABDURRAHMAN
Patani cihadının yeni lideri; Nur Abdurrahman
devamı >
portre resmi İSMAİL BEY GASPIRALI (GASPRİNSKİY) ( 1851-1914M. )
İsmail Bey Gaspıralı (Gasprinskiy) ( 1851-1914m. )
devamı >
portre resmi ATA BİN YESAR (659-743 M.)
ATA BİN YESAR
devamı >
portre resmi BAKİLLANİ ( ... - 1013M. )
BAKİLLANİ ( ... - 1013m. )
devamı >
portre resmi ABDULFETTAH EBU ĞUDDE (1920-2002)
ABDULFETTAH EBU ĞUDDE (1920-2002)
devamı >
portre resmi TİRMİZİ (209/824-279/892)
Tirmizi (209/824-279/892)
devamı >
portre resmi BİRUNİ (973-1051)
Biruni hastalıkları tedavi konusunda değerli bir uzmandı. Yunan ve Hint tıbbını incelemiş, Sultan Mes’ud’un gözünü tedavi etmişti. Otların hangisinin hangi derde deva ve şifa olduğunu çok iyi bilirdi. Eczacılıkla doktorluğun sınırlarını çizmiş, ilaçların yan etkilerinden bahsetmiştir. Bîrûnî, Cebir, Geometri ve Coğrafya konularında bile o konuyla ilgili bir âyet zikretmiş, âyette bahsi geçen konunun yorumlarını yapmış, ilimle dini birleştirmiş, fennî ilimlerle ilahî bilgilere daha iyi nüfuz edileceğini söylemiş, ilim öğrenmekten kastın hakkı ve hakikatı bulmak olduğunu dile getirmiş ve "Anlattıklarım arasında gerçek dışı olanlar varsa Allah’a tevbe ederim. Razı olacağı şeylere sarılmak hususunda Allah’tan yardım dilerim. Bâtıl Şeylerden korunmak için de Allah’tan hidayet isterim. İyilik O’nun elindedir!" demiştir.
devamı >
portre resmi ÖMER B. ABDULAZİZ
Babası Eyalet Valisi olan bir çocuğu çevreleyen bütün konfor ve lüks hayat Ömer b. Abdülaziz için de geçerliydi. O vali konaklarının standardına uygun bir hayat yaşıyordu. Babası çok zengindi. Konaktaki hizmetçi ve halayıklar küçük Ömer’in gözünün içine bakıp duruyorlardı. Hele yaratılışındaki seçkinlik ona bu konak ve sarayda apayrı ilgi ve alaka atmosferi hasıl ediyor ve bu küçük çocuk elden ele bir gül demeti gibi dolaşıyordu. Solmasın diye hiç kimse koklamaya kıyamıyordu.
devamı >
portre resmi FETHİ GEMUHLUOĞLU (1923-1977)
Fethi GEMUHLUOĞLU (1923-1977)
devamı >
portre resmi ŞEHİD DR. FETHİ ŞİKAKİ (1951 - 1995)
ŞEHİD DR. FETHİ ŞİKAKİ (1951 - 1995)
devamı >
portre resmi İZZEDDİN - KASSAM (1882-1935)
izzeddin - KASSAM (1882-1935)
devamı >
portre resmi ŞEYH ŞERİF AHMET
Şeyh Şerif Ahmet
devamı >
portre resmi BARTHOLOMEOS
Fener Rum Patriği. Ekim 1991’de Patrik I. Dimitrios vefat edince, yerine sağ kolu Kadıköy Metropoliti Bartholomeos seçildi. Gökçeada’da doğan ve Heybeliada Ruhban Okulu’nu birincilikle bitiren i yeni patrik, 2 Kasım 1991’de görevi devraldı.
devamı >
portre resmi SADDAM HÜSEYİN (1937 - 2006)
Saddam Hüseyin (1937 - 2006)
devamı >
portre resmi İSA YUSUF ALPTEKİN ( 1901)- (17.12.1995)
İsa Yusuf Alptekin ( 1901)- (17.12.1995)
devamı >
portre resmi ŞEYH BEDREDDİN ( .... - 1420)
Şeyh Bedreddin ( .... - 1420)
devamı >
portre resmi MEHMET EMİN AGA (1931 - 2006)
Mehmet Emin Aga (1931 - 2006)
devamı >
portre resmi ASLAN MASHADOV (1951 - 2005)
Aslan Mashadov (1951 - 2005)
devamı >
portre resmi HİLMİ ZİYA ÜLKEN
Türk kültürüne fikir, felsefe, sanat ve edebiyat sahasında birbirinden önemli eserler veren bu büyük adamın gece gündüz uyumadan çalıştığına birbirinden çok ve önemli eserleri şahittir. 1901 yılında kimyager Mehmet Ziya Beyin oğlu olarak İstanbul’da doğmuştur. Annesi Müşfike Ülken Kırım savaşı sonrasında Türkiye’ye göç ederek yerleşen bir aileden gelmektedir. Çeşitli okullarda sürdürdüğü tahsilini 1921’de Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamlamıştır.
devamı >
portre resmi MOLLA HÜSREV
Feramerz bir Fransız subayıdır. Türklerle nerede ve ne zaman tanışır bilemeyiz ama ecdadımıza hayran olur. Nitekim kendi rızası ile İslâm’ı seçer ve Feramuz adını alır. O devir Fransa’sında Müslüman olmak zor Müslümanca yaşamak daha zordur. Mübârek kalkar Anadolu’ya gelir ve Sivas Tokat civarında bir kuytuya yerleşir. Oğluna âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin adını koyar. Kızını Osmanlı Emirlerinden Hüsrev Bey’e verir.
devamı >
portre resmi AHMET YESEVİ (1093 - 1156)
Ahmet Yesevi (1093 - 1156)
devamı >
portre resmi FRİTHJOF SCHUON (1907 - 1998)
Frithjof Schuon (1907 - 1998)
devamı >
portre resmi BENİTO MUSSOLİNİ (1883 - 1945)
Benito Mussolini (1883 - 1945)
devamı >
portre resmi MEVLANA MUHAMMED CELALEDDİN-İ RUMİ (1207 - 1273)
Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi (1207 - 1273)
devamı >
portre resmi ALÂEDDİN ÖZDENÖREN (1940 - 2003)
Türk Edebiyatı’nın önde gelen hikayecilerinden Rasim Özdenören’in ikizi olarak 20 Mayıs 1940’ta Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Alâeddin Özdenören, ilk ve orta öğrenimini Maraş, Tunceli, Malatya ve İstanbul’da tamamladı. 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitiren Özdenören, İstanbul, Maraş, Çorum, Mersin ve Ankara’da çeşitli okullarda öğretmen olarak görev yaptı. 1991 yılında Kültür Bakanlığı Müşavirliği’ne atanan Özdenören, bu görevindeyken emekli oldu ve emekliliğinden sonra Balıkesir’e yerleşti.
devamı >
portre resmi WİLLY BRAND (1913 - 1992)
Willy Brand, 18 Aralık 1913’de tezgahtar bir kadının gayri meşru çocuğu olarak Lübeck’de doğdu. Gerçek adı Herbert Ernst Karl Frahm’dır. Annesinin etkisiyle sosyalizmle küçük yaşta tanıştı, 14 yaşındayken partinin yerel yayın organı Lübecker Volksbote’ye (Lübeck HalkHabercisi) yazmaya başladı. 16 yaşında, SPD’nin (Alman Sosyal demokrat Partisi) gençlik örgütü S.A.J’a (sosyalist İşçi Gençlik), bir sene sonra SPD’ye üye oldu. 1931’de SPD’den ayrılan sol kanadın kurduğu SAP’a (sosyalist İşçi Partisi) geçti. 1932’de liseyi bitirdi. 11-12 Mart 1933’de Willy Brant kod adıyla SAP’ın Dresden’de illegal olarak düzenlediği kongreye katıldıktan bir süre sonra, tutuklanacağını öğrenince bir balıkçı teknesiyle Danimarka üzerinden Norveç’e kadar kaçtı.
devamı >
portre resmi EL-BİRUNİ (973 - 1051)
Yaşadığı çağa damgasını vurup " Biruni Asrı" denmesine sebep olan zekâ harikası bilgin 973 yılında Harizm’in merkezi Kâs’ta doğdu. Esas adı Ebû Reyhan b. Muhammed’dir. Küçük yaşta babasını kaybetti. Annesi onu zor şartlarda, odunsatarak büyüttü. Daha çocuk yaşta araştırmacı bir ruha sahipti. Birçok kOnuyu öğrenmek için çılgınca hırs gösteriyordu. Tahsil çağına girdiğinde Hârizmşahların himayesine alındı ve saray terbiyesiyle yetişmesine özen gösterildi. Bu aileden bilhassa Mansur, Bîrûnî’nin en iyi bir eğitim alması için her imkânı sağladı.
devamı >
portre resmi JEAN BAUDRİLLARD (1929 -2007)
Simülasyon kuramını oluşturan ünlü Fransız düşünür Jean Baudrillard, 1929 yılında Reims’de dünyaya geldi. Baudrillard, meslek yaşamında ilk önce Almanca öğretmenliği yaptı ve 1966 yılında Nanterre Üniversitesi’nde Henri Lefebvre ile çalışmaya başladı. Bertolt Brecht’ten şiirler, Peter Weiss’den tiyatro oyunları ve Wilhelm E. Mühiman’ın "Üçüncü Dünya’nın Devrimci Cennetleri"ni çeviren yazar; ders ve konferanslar vermek üzere başta ABD ve Japonya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine gitti. Nanterre Üniversitesi’nde sosyoloji dersleri veren Baudrillard, "profesörlük" unvanını ancak 1990 yılında alabildi. Yirmi yıldan uzun bir süre başasistan olarak kaldı!
devamı >
portre resmi SAİD SİYAM
Filistin Meclisi’ne 2006 seçimlerde Hamas’ın listesinden giren Şeyh Said Siyam 50 yıllık ömrünü Allah’a itaatta geçirdi. Hayatı; fedakarlık, Allah’a itaat, işgale karşı direniş ve Filistin halkına hizmetle geçen Siyam 22 Temmuz 1959 tarihinde Gazze’nin batısında bulunan eş-Şati mülteci kampında doğdu. Aslen işgal edilmiş 48 topraklarında bulunan Askalan şehri yakınlarındaki el-Cevre köyündendir. Zorluk ve sıkıntılarla dolu bir çocukluk döneminden sonra 1980 yılında Ramallah’taki Daru’l-Muallimin’den mezun olup Fen Bilimleri ve Matematik öğretmenliği diploması aldı. Daha sonra Kudüs Üniversitesi’nde eğitimine devam eden Siyam 2000 yılında, İslam Eğitimi alanında lisans diploması aldı.
devamı >
portre resmi ŞEYH EDEBALİ (1206 - 1326)
Aslen Karamanlıdır. İlk tahsilini memleketinde yapan Edebali, tahsilini Şam’da tamamladı. Tefsir, hadis, tasavvuf ve özellikle İslam Hukuku da ihtisas sahibidir. Hz. Mevlana gibi, zamanının büyüklerinin sohbetinde bulundu. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Sultan Osman Gazi’nin kayınpederidir. Zamanının büyük alim ve velilerindendir. Doğum tarihi kesin olmamakla beraber, Hicri 603 Miladi 1206 yıllarında doğduğu tahmin edilmektedir.
devamı >
portre resmi ŞEYH İZZETTİN EL-KASSAM (1880-1935)
Şeyh İzzettin Kassam ilmiyle, takvasıyla, cesaretiyle, kararlılığıyla ve İslâmi duyarlılığıyla kendinden sonra gelenlere örnek olmuştur. Çok ibadet ederdi. Namazı cemaatle kılmaya düşkündü. Teheccüt namazına devam ederdi. Namazdan sonra Allah’ı çokça zikreder ve çoğunlukla oruçlu olurdu. Suriye’den Filistin’e altı kardeşiyle birlikte gelmişti. Ailesiyle beraber bir evde kalıyor ve beraberce yiyip içiyorlardı. Batı medeniyetinin getirdiği şatafatlı şeylere iltifat etmiyor, bilakis onlardan tiksiniyordu. Evinde çok gerekli ihtiyaç maddelerinden başka bir şey yoktu. Hatta bir halı, bir divan bile bulunmuyordu.
devamı >
portre resmi HALİT MEŞAL
HAMAS’ın genel yöneticisi olarak seçilen Halid Meş’al, çevresinde Ebu’l-Velid künyesiyle tanınır. Künye verilmesi işi tüm Araplarda olduğu gibi Filistinlilerde de yüzyıllardan beridir devam eden bir gelenektir ve şu anki özerk yönetim lideri Yasir Arafat’ın künyesi de Ebu Ammar’dır. Halid Meş’al 1956’da Filistin’in Batı Yaka bölgesinde bulunan RamAllah şehrinin Selvad kazasında dünyaya geldi. İlköğrenimini doğum yeri olan Selvad’da tamamladı. 1967 Haziran Savaşı’nda İsrail işgal kuvvetlerinin Batı Yaka bölgesini işgal etmeleri üzerine ailesiyle birlikte Kuveyt’e göç etti. Orta, lise ve üniversite öğrenimini de Kuveyt’te tamamladı. Kuveyt Üniversitesi’nde öğrenci olduğu sırada buradaki Filistinli öğrenciler arasında İslami akımın başkanlığını yaptı.
devamı >
portre resmi ABDULKADİR UDEH
Bana şehadeti nasip eden ALLAH’a şükrediyorum. Şunu bilin ki benim kanım sizin inkilabınızı boğacaktır."
devamı >
portre resmi SEDAT YENİGÜN
“... Biz işte böyle mücadele eder, böyle ölürüz! Ölüme, düğüne gider gibi gideriz. Biliriz ki ölürsek şehid, kalırsak gaziyiz...” 5 Temmuz 1980 Cumartesi akşamı Fatih Akşemsettin’de katillerin kurşunlarına hedef olan Sedat Yenigün kardeşimiz, şehid oluyordu. Sedat Yenigün, şehadetinden bir süre önce o zamanlar yayınlanmakta olan ve kendisinin de bilfiil katkısında bulunduğu “İslami Hareket” gazetesinin yeni sayısıyla ilgili toplantıdan ayrılmış, ikindi namazı için Hırka-i Şerif Camii’ne gitmişti... Oradan da her zaman uğradığı berbere giderken kendini takip eden katillerden habersizdi. Berberde otururken içeri giren iki kişinin kurşunlarıyla şehid oluyordu.
devamı >
portre resmi KOÇİ BEY
XVII. yy’da yetişen meşhur bir Türk müellifidir. İsmi muhtelif kaynaklarda Koçi, Kuçi, Koca şekillerinde yazılmaktadır.[1] Türklerin Monteskiyö’sü olmaya hak kazanmış değerli bir şahsiyettir. Koçi kelimesinin adından çok lakabı olması gerektiği düşünülmektedir. Arnavutça “Kuç” kelimesi kırmızı anlamındadır. İhtimali yüzünün kırmızı olmasından dolayı bu isim verilmiştir.[2] Koçi Bey’in hayatı hakkında kesin bilgiler olmamakla beraber bilinenler şunlardır:
devamı >
portre resmi İBN FARH EL-KURTUBÎ (61.-671)H
Ebû Abdullah Muhammed İbn Ahmed İbn Ebî Bekr İbn Farh el-Kurtubî, Endülüs’ün yetiştirdiği büyük âlimlerdendir. Kurtuba’da çiftçilikle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kurtubî öğrenim çağına girince önce Arapça ve şiir, sonra da Kur’ân-ı Kerim öğrendi. 627/1230’da babasının vefatından sonra da tahsiline devam ederek Rebî İbn Abdurrahman İbn Ahmed (ö. 633/1235), İbn Ebî Hucce adıyla meşhur olan Ebu Ca’fer Ahmed (ö. 643/1245) gibi âlimlerden dilbilgisi, nahv, belâgat, Kur’ân ilimleri, Fıkıh dersleri aldı.
devamı >
portre resmi ŞÂTIBÎ
İbrahim b. Musa b. Muhammed’dir. eş- diye meşhur olmuştur. Endülüs’lü ve Gırnata’dandır. Mâlikî mezhebine mensuptur. Hâfız ve büyük bir müctehid, usûlcü, müfessir, muhaddis, fakih, dil bilgini… kısaca çok yönlü bir âlimdi. Öbür taraftan verâ’ sahibi, sâlih, zâhid, sünnî bir zattı.
devamı >
portre resmi İMÂM CAFER’ÜS SÂDIK
Hz.İmâm Cafer’üs Sâdık, Hicret’in 83. yılında Rebîülevvel ayının 17. gününde Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmişlerdir. Babaları Hz.İmâm Muhammed’ül Bâkır, anneleri Ümmü Ferve’dir. Künyeleri “Ebû Abdullah, Ebû İsmail” ve “Ebû Mûsâ”dır. Lâkapları “Sâdık”tır. Hz.İmâm Cafer’üs Sâdık’ın 7 erkek, 3 kız olmak üzere 10 evlâtları olmuştur. Kendileri, Hz.İmâm Muhammed’ül Bâkır’ın Hak’ka kavuşmalarından önce oğullarını ve “Ehl-i Beyt’i” seven seçkin kişileri huzûrlarına davet ettiklerini, onlara Kur’ân-ı Kerîm’in; “Oğullarım, Allah size bu dini seçti; artık siz de ancak Müslümanlar olarak ölün” meâlindeki Bakara 132. âyet-i kerîmesini okuduklarını, sonra yüzlerini kendilerine döndürüp; “Ben vefât edince na’şımı yere koy, beni yıka, Cuma günleri giyindiğim elbisemle kefenle, kabrime indirince kefenimin bağlarını çöz, defnimden sonra mezarımı dört parmak miktarı yükselt” buyurduklarını, sonra huzûrundakilere dışarı çıkmalarına izin verdiklerini rivâyet etmişlerdir.
devamı >
portre resmi FAHREDDİN RAZİ ( 06.08.1148)- (21.08.1208)
Horasan’da yetişmiş, meşhur din ve fen âlimi. İsmi, Muhammed bin Ömer bin Hüseyin bin Hüseyin bin Ali et-Teymî el-Bekrî’dir. Künyesi Ebû Abdullah ve Ebü’l-Me’âlî, lakabı Fahrüddîn’dir. Allâme, Şeyhülislâm ve Fahr-i Râzî denilmiş, İbn-i Hatîb-ir-Rey (Rey Hatîbi’nin oğlu) diye tanınmıştır. Soyu Kureyş Kabîlesine ulaşır. Aslen Taberistanlıdır. 1149 (H.544) senesinde Rey şehrinde doğdu. 1209 (H.606) senesinde Herat’ta vefât etti. Fahrüddîn-i Râzî, önce büyük bir âlim olan babası Ziyâüddîn Ömer’den ders aldı. Babası, Muhyissünne Muhammed Begavî’nin talebelerindendi. Râzî fen ilimlerini Necd-i Cîlî’den, fıkıh ilmini Kemâl Simnânî’den öğrendi. Bunlardan başka asrının büyük âlimleriyle görüştü ve onlardan ilim öğrendi. Şeyh Necmeddîn-i Kübrâ hazretlerinin sohbetinde bulunmak sûretiyle tasavvufta olgunlaştı.
devamı >
portre resmi TABERÎ
H. III-IV (M.9-10) asırlarda yetişmiş, fıkıh, hadis, tarih, dil, tefsir ve kırâat ilimlerinde otorite olmuş âlim. Tam adıyla Ebû Cafer Muhammed ibn Cerîr et-Taberî. Taberistan’ın mul şehrinde 224/838 yılı sonlarında dünyaya geldi, ilk tahsilini burada yaptı. Yedi yaşında hafız oldu, dokuz yaşında hadis ezberlemeye başladı. İlim tahsili için Rey, Basra, Kûfe, Medine, Suriye ve Mısır gibi şehir ve ülkeleri dolaştıktan sonra, hilâfet merkezi olan Bağdad’a yerleşti. Kaynaklar onun hocaları ve talebeleri için uzun bir liste vermektedir. Zamanında hadis, fıkıh (Hanefi, Şâfiî ve Mâlikî fıkıhları), kırâat, tarih ve edebiyat sahalarında meşhur olan birçok âlimden ders aldı, yetiştikten sonra da bütün bu ilimlerde eserler verdi. Kırk sene süreyle, her gün kırk varak yazmak suretiyle, son derece hacimli eserler meydana getirdi.
devamı >
portre resmi HASAN NASRALLAH
Seyyid Hasan NasrAllah 31 Ağustos 1960’ta Lübnan’ın güneyinde bulunan el-Bezuriye köyünde dünyaya geldi. Babası Abdulkerim manavlıkla meşguldü. Hasan, babasına yardımcı olmak için onun dükkanına gidip geliyordu. Dükkanın duvarında İmam Musa Sadr’ın resmi asılıydı. Bu resim Seyyid Hasan’ın, İmam Musa Sadr’a yönelik sevgisinin ve o zaman Mahrumlar Hareketi olarak biline Emel hareketine karşı ilgisinin ilk kıvılcımı olmuştu.
devamı >
portre resmi EBU’L ALA EL MEVDUDI
Üstad Mevdudi, 25 Eylül 1903 tarihinde Haydarabat vilayetine bagli Örnekabad’da dünyaya geldi. Ailesi ilme ve dine olan hizmetiyle meshurdur. Mevdudi’nin soyu Seyh Kutbuddin Mevdudi’ye uzanir. Bu zat hicri altinci yüzyilda Hindistanda yasamis ve Çestiye tarikati seyhidir.. Mevdudi’nin babasi kültürlü bir savci idi. Asirdaslarindan bir çogunu aldatân bati medeniyeti onu da rahatsiz etmistir.
devamı >
portre resmi MUHAMMED HÜSEYİN BEHEŞTİ
Muhammed Hüseyin Beheşti, 1928 yılında İran’ın İsfahan şehrinde doğdu. Ulemadan bir aileye mensup olan Beheşti, ilk tahsilini İsfahan ve Kum kentindeki medreselerde yaptı. Daha sonra Tahran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kaydolarak buradan mezun oldu. 1950 yıllarında İran petrolünün millileştirilmesi mücadelesinde aktif rol aldı ve halkı hakim düzenin aleyhine kıyama teşvik etti. 1951 yılında Kum’a dönüp, resmi bir lisede İngilizce öğretmenliği yaptı. 1957 yılında ise özel bir İslami okul açtı ve burada çok sayıda öğrenci yetiştirdi.
devamı >
portre resmi M. REŞİT RIZA
M. Reşit, babası Ali Rıza, onun babası Şemmsettin, onun babası Muhammed Bahaüddün, onun babası da el-Bağdadi’nin halifesi Molla Ali. Lübnan’ın Trablusşam tarafındaki Kalmun köyünde doğdu. Orada büyüdü, Takva ve din ilmiyle tanınan bir aileye mensuptur. Reşit Rıza’nın ailesinin manevi önderlik durumu da varki, meşayih arasında "Rıza’nın ehli beyti" diye meşhur olmuştur. Reşit Rıza eğitimine köyde başladı ve orada kısmen Kur’an’ı kerim ezberledi ve kısmen de hesap vs. öğrendi. Sonra Trablusta ilk mektebe girdi. Ama tamamen Türkçe eğitim yapan bir medreseden hemen bir yıl sonra ayrıldı.
devamı >
portre resmi MALİK BİN NEBİ
Miladi 1905 yılında Cezayir’de dünyaya geldi. Orta öğretimini kendi ülkesinde başarıyla sürdürdü ve daha o yaşlardayken İslâm üzerine araştırmalar yapmaya başladı. 1930 yılında Paris’e gitti ve orada Yüksek Teknik Okuluna girdi. Bu okuldan mühendis olarak çıktıktan sonra, sömürgecilerin uşağı gibi bir mühendislik görevi yapmaktansa, fakir ve bilgisiz kalmış kardeşleriyle, memleketinin işçileriyle omuz omuza serbestçe çalışmayı tercih etti. Marsilya’ya göç etmiş Cezayirli hemşehrilerinin yanına gitti ve onlarla birlikte ağır şartlar altında çalıştı ve bir yandan da onlara İslami gerçekleri anlatmak için uğraştı.
devamı >
portre resmi DR. FETHİ ŞİKAKİ
Filistin İslâmi Cihad Hareketi’nin lideri Dr. Fethi Şikaki, Libya’daki Filistinlilerin sınır dışı edilmesi işleminin durdurulması için Kaddafi’yle görüşmede bulunmak üzere gittiği Libya’dan dönerken uğradığı Malta adasında, 26 Ekim 1995 tarihinde, İsrail rejiminin cinayet şebekesi MOSSAD’ın paralı katilleri tarafından şehid edildi.
devamı >
portre resmi NURİ PAKDİL
Nuri Pakdil 1934’te Maraş’ta doğdu. İlkokuldan itibaren yazmaya başlayan Pakdil çocukluk yıllarında defterler dolusu yazı yazarak “çeşit çeşit kelebekler uçurur gökyüzüne”. Ortaokuldayken tanıştığı Büyük Doğu, hem düşünce ve hem de yazı macerasına ivme kazandırdı. Lisedeyken iki arkadaşıyla birlikte “Hamle” dergisini çıkardı. Maraş’ta çıkan Demokrasiye Hizmet ve Gençlik gazetelerinde yazıları yayınlanan Pakdil’in ürünleri kültür-sanat dünyasında yankılar uyandırdı. Ortaöğrenimini Maraş’ta tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okumaya başladı.
devamı >
portre resmi ROGER GARAUDY (RECA CARUDİ)
Yarım asırdan fazla süren bir araştırma devresinden sonra, 1981’de 68.yaşında Müslüman oldu. 1913’de Marsilya’da doğdu. Dinsiz bir ailenin çocuguydu. Fakat o, "Protestan Gençlik Teşkilatı nın başkanlığım yapmış, aynı yıllarda (1933) Fransız Komünist partisi’ne de üye olmuştu. 1956’da Komünist Partisi Siyasî Büro Şefi oldu. Marksist Araştırma ve İncelemeler Enstitüsü’nün Müdürlüğünü yaptı. Marksist felsefeyi çeşitli yönleriyle araştıran çok sayıda .eserler yayınladı. Çalışmaları ve fikirleriyle büyük alaka çekti ve dünyanın en önemli düşünürleri arasında adı geçmeye başladı. Ancak 1968’de Rusya’nın Çekoslovakya’yı işgaline karşı çıktı. Hem Rusları, hem de Fransız Komünist Partisi’ni tenkit eden yayınlar yaptı. Rus komünistlerlne şöyle diyordu: "Fransa’da kurmak istediğimiz sosyalizm, sizin Çekoslovakya’da zorla kabul ettirmek istediğiniz sosyalizm değildir."
devamı >
portre resmi MALKOLM X
"Annem bana hamileyken, daha sonra anlattığına göre, kukuletalı bir grup Ku Klux Klan elemanı evimize saldırdılar. Çiftelerini ve tüfeklerini ateşleyerek, babamın dışarı çıkması için bağırdılar."
devamı >
portre resmi NURETTİN TOPÇU (1909-1975)
Erzurum’lu bir Aile’nin Çocuğu olarak İstanbul’da doğdu. Bezmialem Valide Sultan Mektebi ve Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi’nden sonra Tahsil’ini Vefa İdadisi’nde sürdürdü. İstanbul Lisesi’nden Mezun oldu (1928). Aynı Yıl Avrupa’da Tahsil için açılan İmtihanlar’a girdi ve kazanarak Fransa’ya gitti.
devamı >
portre resmi İBN HALDUN (1332-1406)(HİCRÎ 732 / 808)
(Hicrî 732 / 808) yılları arasında yaşamış bir İslam bilginidir. Tam adı Abdurrahman b. Muhammed b. Ebu Bekr Muhammed b. Hasan’dır.
devamı >
portre resmi FRANTZ FANON
Frantz Fanon (20 Temmuz, 1925 – 6 Aralık, 1961), kolonisizleştirme ve kolonileştirmenin psikopatolojisi konusunda belki de 20. yüzyılın en belli başlı düşünürüydü. Yapıtları, kırk yılı aşkın bir süre kolonileştirme-karşıtı kurtuluş hareketlerine esin verdi.
devamı >
portre resmi RASİM ÖZDENÖREN
Türk hikayeciliğinin ve deneme yazarlığının yaşayan en büyük isimlerinden ve Mavera’nın "yedi güzel adam"ından biri olan Rasim Özdenören, 1940 yılında Maraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Maraş, Malatya, Tunceli gibi Güney ve Doğu şehirlerinde tamamladı.
devamı >
portre resmi ERDEM BEYAZIT
1939’da Maraş’ta doğdu. İlkokul ve Lise öğrenimini burada tamamladı. Yüksek öğrenimine 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladı.
devamı >
portre resmi HASAN TURABİ
31 Mart 2004’ten buyana gözetim altında tutulan Sudanlı fikir ve siyaset adamı Hasan Abdullah et-Turabi, iki gün önce yani 30 Haziran 2005 tarihinde serbest bırakıldı. Serbest bırakılması, Cumhurbaşkanı Ömer Hasan el-Beşir’in 1989’da gerçekleştirilen askeri darbenin yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada, siyasi tutukluların serbest bırakılacağını söylemesinden birkaç saat sonra gerçekleşti.
devamı >
portre resmi FAZLUR RAHMAN (1919-1988)
Bütünleşmiş ahlaki davranıştaki gayet nazik dengeye Kur’an takva adını vermiştir ve belki de Kur’an daki en önemli kelime budur. En yüksek anlamıyla takva, tamamen mecz olmuş ve bütünleşmiş insan şahsiyeti ve bütün olumlu parçaların birleştirilmesiyle meydana gelen kararlılık demektir.
devamı >
portre resmi İSMET ÖZEL
1944’de, Söke’li bir polis memurunun altıncı çocuğu olarak Kayseri’de dünyaya gelir. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu, Çankırı ve Ankara’da tamamlar.
devamı >
portre resmi SEZAİ KARAKOÇ
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak başladığı yüksek öğrenimini 1955’te fakültenin mali şubesinden mezuniyetle tamamladı. Mecburi hizmet sebebiyle Maliye Bakanlığı’nda Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi Bölümüne atandı.
devamı >
portre resmi ATASOY MÜFTÜOĞLU
Müftüoğlu, sağlıklı bir anlayışa ve kavrayışa ancak, ümmeti kuşatan bir perspektif ile ulaşabileceğini düşünerek, ulusalcı düşünce çevrelerine mesafeli durmaya başladı. Edebiyat Dergisi’ne uzun aralıklarla, Mavera Dergisi’nde ise kısa aralıklarla deneme yayınladı.
devamı >
portre resmi MUHAMMED ALİ CİNNAH
İlk ve ortaöğrenimini Karaçi ve Bombay’da tamamladı. Babası oğlunun da kendisi gibi tüccar olmasını istiyordu.
devamı >
portre resmi MUHAMMED ESED (1900 - 1992)
Bu yılın sonbaharında bir gün Berlin metrosunda seyahat ederken gördüğü yüzlerin istisnasız hepsinin derin ve gizli bir acıyla kasılı olduğunu müşahede etti. Duyduğu sarsıntıyla bunu yanındaki Elsa’ya açtı. Elsa şaşkınlıkla "Bir cehennem azabı çekiyorlar sanki... Acaba kendileri bunun farkındalar mı?" cevabıyla onu tasdik etti.
devamı >
portre resmi İSMAİL HANİYE
Ailesi, 1948’de işgal edilmiş bölgede yer alan Askâlân şehrine bağlı el-Cevrâ köyündendir. İşgalci siyonistler on binlerce aile gibi onun ailesini de göçe zorlamışlardı. A
devamı >
portre resmi RAŞİD EL GANNUŞİ
1941’de Güney Tunus’ta dünyaya geldi. İlkokul öncesinde Kur’an eğitimi aldı. Daha sonra babası tarafından Zeytune Medresesi’ne gönderilen Gannuşi bir süre bu medresede okudu.
devamı >
portre resmi ÖMER MUHTAR
Ömer Muhtar 1862 yılında, Libya’da Defne bölgesinin Batnan kasabasında dünyaya geldi.Mensubu olduğu Münifiye kabilesi izzet ve şerefiyle meşhur bir topluluktu. Babası Muhtar, mertliği,cesareti ve güçlülüğü ile tanınmış kahraman bir şahsiyetti.
devamı >
portre resmi İBNİ TEYMİYE (1263-1328)
Ahmed, 1263 yılında Harran’da doğdu. Bölgenin önemli ailelerinden olan Teymiyye’nin bir mensubu olarak dünyaya geldi
devamı >
portre resmi İBNİ RÜŞD 1126-1198
Ebü’l-Velîd Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-Kurtubî. Seçkin bir ailenin çocuğu olarak 520 (1126) yılında Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. Kendisi gibi babası ve dedesi de Kurtuba’da kadılık yapmışlardı.
devamı >
portre resmi ŞEYH AHMED YASİN
Şeyh Ahmed Yasin’in hayatını dört kelimeyle özetlemek mümkündür: İbadet, hicret, cihad ve şehadet.
devamı >
portre resmi HZ.ZEYNEB
Bir çokları günümüz dünyasında kadınların toplum içinde kendi insani konumlarını elde ederek, üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirdiklerini düşünüyorlar.
devamı >
portre resmi ZEMAHŞERİ (1075 - 1143)
Zemahşerî, Selçuklu sultanlarından Melikşah devrinde Harezm kasabalarından Zemahşer’de Hicri 467 Miladi 1075 yılında dünyaya geldi.
devamı >
portre resmi EBU ZER
Düşmanlarım beni tüm zamanların açlarının çehresinde tek tek görmüyorlarsa çoktan ölmüşlerdir
devamı >
portre resmi İMAM-I AZAM EBU HANİFE
Çok sayıda hadisi şerif ezberleyen Ebu Hanife büyük bir hakim ve fikir adamı olarak yetişti. Üstün bir aklı ve herkesi şaşırtan bir zekası vardı.
devamı >
portre resmi SAİD HALİM PAŞA 1864-1921
Ona göre Avrupa’nın gelişmesinde Hıristiyanlık engel teşkil etmemiştir. Nitekim Budizm’in Japonların ilerlemesine teşkil etmediği gibi. Bu görüş İslam için de geçerlidir. Oysa İslam dini diğer dinlerden farklı olarak akli özellikleri de ön plana çıkaran bir anlayışı taşımaktadır. Bu durumda dindarlığın gelişmelere engel teşkil ettiği düşünülemez.
devamı >
portre resmi PROF. MUHAMMED HAMİDULLAH
Washington’da mukim Dr. Haşmet Bey dostumuz, Muhammed Hamidullah Hocamız’ın vefat haberini ilettiğinde, kendi kendime "İslam semasının en parlak yıldızlarından biri daha kaydı" dedim
devamı >
portre resmi MUHAMMED ABDUH (1845-1905)
İslam düşüncesinin yeniden canlanmasında önemli katkılarda bulunan, Mısır’ın tanınmış alimlerinden olan Muhammed Abduh, 1845 yılında Aşağı Mısır’da Bahire ilinin Mahalletü’n-Nasr Köyü’nde doğdu.
devamı >
portre resmi EDWARD SAİD (1935 - 2003)
Edward Said aslen Filistinli. 1935 yılında varlıklı bir Hristiyan ailenin çocuğu olarak Kudüs’te dünyaya geldi. 1948 yılında ailesi göçmen olarak Mısır’a yerleşti
devamı >
portre resmi BİLGE İNSAN ALİYA İZZET BEGOVİÇ
Aliya İzzetbagoviç, 8 Ağustos 1925 yılında Bosna-Hersek’in Şamaç kasabasında dünyaya geldi. Osmanlı ordusunda subay olan dedesi Aliya, 1868’de Belgrad’dan Şamac kasabasına tayini üzerine, burada toprak satın alarak yerleşti.
devamı >
portre resmi SEYYİD KUTUB (1906 - 1966)
22 Ağustos 1966'da Seyyid Kutup'a idam cezası verildiğinde, Assam el Attarin kitabında anlattığına göre Kutub bu kararı tebessüm ve Allah'a kavuşmanın verdiği büyük bir mutlulukla karşılamıştı.
devamı >
portre resmi Nurettin TOPÇU ( 1909 - 1975)
1939-42 Hareket dergilerindeki yazılarıyla, ruhçu ve mistik düşünüşün felsefî temellerini araştırdı. Teknik ve makina medeniyetine duyulan şuursuz ihtirasın asrın insanını boğduğunu, bu yüzden kendi benliğinden uzaklaşan insanın kurtuluşunun ancak özbenine kavuşmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.
devamı >
portre resmi MUSA CARULLAH BİGİYEF (1875-1949)
"ilim ve fikri düşünce ile eylemi birleştiren" bir mütefekkir, ilim adamıdır.
devamı >
portre resmi MUHAMMED İKBAL (1873–1938)
İslam gencine ciğer ateşi İslam’a hizmet harareti lûtfet, Ona benim Peygamber aşkımı, derin görüşümü nasip et!
devamı >
portre resmi ERCÜMEND ÖZKAN (1935-1995)
Türkiye'deki radikal İslâmî hareketler söz ko¬nusu olduğunda ilk akla gelen isimlerden biri de Ercümend Özkan'dır.
devamı >
portre resmi CEMALEDDİN AFGANİ (1838–1897)
Batı’nın Medeniyet örneğini taklit edenler, medeni hizmetçiler, uşaklardır.
devamı >

::Bir Portre
[HyperLink1]
ANNEMARİE SCHİMMEL 1922-2003
devamı >
::Bir Ayet


::Hikmetli Bir Söz
Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim)

::Ne Okuyalım
Mustafa Kutlu tarafından yazılan "Ya Tahammül Ya Sefer" isimli eser...Ziyaret Edilme Sayısı : 003782039

iletişim : editor@kimokur.com